Ga direct naar uw vakgebied
 

sprekers

De onderstaande docenten/sprekers zijn direct verbonden aan de cursussen en opleidingen van centrum permanente educatie.  Zij staan allen garant voor kwalitatief hoorgwaardige cursussen en een aantrekkelijke invulling en presentatie. 
 


Octrooirechtcongres 2019
07-11-2019 Eindhoven

dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic


Elina van 't Zand-Kurtovic is Universitair Docent Criminologie aan de Universiteit te Leiden
dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic
VOG en VI in theorie en praktijk
12-05-2020 Amersfoort

mr. dr. G.J. Vossestein


Gert-Jan Vossestein is Raadsheer bij het Hof Den Bosch.
mr. dr. G.J. Vossestein

prof. mr. P.A.M. Verrest


Pieter Verrest is naast hoogleraar straf(proces)recht aan de EUR, ook programmadirecteur modernisering Wetboek van Strafvordering bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
prof. mr. P.A.M. Verrest

mr. D.G. Veldhuizen


Dennis Veldhuizen is advocaat/partner bij Clint Legal te Amsterdam
mr. D.G. Veldhuizen

mr. M.M. Truijens


Moïra Truijens is advocaat bij Hoogenraad en Haak op het snijvlak van octrooi-, auteurs-, model-, merken- en reclamerecht. Ze is actief lid van een groot aantal beroepsverenigingen en geeft regelmatig les.
mr. M.M. Truijens

mr. M. Tiebosch


Maartje Tiebosch is officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Den Haag.
mr. M. Tiebosch

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck


Fons Stollenwerck is raadsheer bij het Hof Den Haag en em. bijzonder hoogleraar bij de VU Amsterdam met als specialisatie estate planning.
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

mr. L.M. van der Sluis


Loes van der Sluis is arbeidsrechtadvocaat bij Berculo Advocaten in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Daarnaast vormt (een deel van) het ondernemingsrecht haar werkterrein.
mr. L.M. van der Sluis

prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols


Bernard Schols is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en is tevens estate planner.
prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols
Executele versus vereffening
17-03-2020 Amersfoort

mr. M.J.P. Schipper


Mathieu Schipper is advocaat en partner bij Schipper en Lof advocaten. Hij adviseert en procedeert in erfrechtelijke kwesties. Daarnaast treedt Mathieu Schipper regelmatig op als docent erfrecht. Zijn achtergrond als advocaat stelt hem in staat de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Ook publiceert hij over het erfrecht.
mr. M.J.P. Schipper

drs. S.C.M. Schilder FM RV


Sander Schilder is fiscaal econoom en eigenaar van SANTAX fiscaal economen te Volendam. Inmiddels ruim 19 jaar werkzaam als belastingadviseur in de MKB-adviespraktijk. Hij is tevens MfN-registermediator, Forensisch Mediator en Register Valuator.
drs. S.C.M. Schilder FM RV
Fiscale aspecten van echtscheiding
15-09-2020 Amersfoort

mr. E.A.K.G. Ruys


Sander Ruys was tot 1 januari 2019 senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, thans raadsheer-plaatsvervanger in dat hof.
mr. E.A.K.G. Ruys
Voorlopige hechtenis
12-11-2019 Amersfoort

mr. M.R. Rink


Marina Rink is beleidsmedewerker CVv.i.en verricht voor het OM beleidswerkzaamheden op het gebied van de voorwaardelijk invrijheidstelling en dan met name voor wat betreft terrorisme.
mr. M.R. Rink
VOG en VI in theorie en praktijk
12-05-2020 Amersfoort

mr. M.R. Rijks


Maarten Rijks is advocaat bij Taylor Wessing in Eindhoven. Zijn praktijk richt zich voornamelijk op het intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en reclamerecht en eCommerce).
mr. M.R. Rijks

mr. B. de Rijke


Bart de Rijke is advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten te Amsterdam en gespecialiseerd in EU & Competition law, Intellectual Property law.
mr.  B. de Rijke

drs. A. van Rheenen


Adrianne van Rheenen is ortho-pedagoog/ GZ-psycholoog. Ze is werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, tevens geeft ze presentaties en cursussen aan gerechtelijke organisaties, universiteiten en organisaties binnen de jeugdzorg en gezondheidszorg. Ze zit in de redactieraad bij Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind.
drs. A. van Rheenen

prof. dr. mr. E.C.C. Punselie


Lies Punselie is hoogleraar familierecht, jeugdrecht en kinderrechten aan de Universiteit van Leiden. Naast haar functie aan de universiteit is zij raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag.
prof. dr. mr. E.C.C. Punselie
Praktische Update Jeugd(straf)recht
05-11-2019 Amersfoort
Actualiteiten Gezag en omgang
21-01-2020 Amersfoort

mr. R. van der Poel


Roos van der Poel is IP advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten te Amsterdam.
mr. R. van der Poel

mr. A. van Oorschot


Arvid van Oorschot is advocaat en partner bij Vondst. Hij publiceert en doceert regelmatig over (internationale-) handhaving van intellectuele eigendomsrechten en aanverwante onderwerpen.
mr. A. van Oorschot

prof. mr. E.M. Mijnarends


Isabeth Mijnarends is landelijk Jeugdofficier, Programmateam jeugd, gezin en zeden. Zij is tevens bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht aan de Universiteit van Leiden.
prof. mr. E.M. Mijnarends
Praktische Update Jeugd(straf)recht
05-11-2019 Amersfoort

prof. mr. T. Mellema-Kranenburg


Tea Mellema is partner bij Verhees Notarissen. Zij is gespecialiseerd in het adviseren bij gecompliceerde familievermogensrechtelijke verhoudingen, zoals huwelijksvoorwaarden en nalatenschappen. Daarnaast is zij hoogleraar familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden.
prof. mr. T. Mellema-Kranenburg
Het Testament
18-10-2019 Amersfoort
Huwelijksvoorwaarden
03-12-2019 Amersfoort

mr. H. Th. van der Meer


Herman van der Meer is President van het gerechtshof Amsterdam.
mr. H. Th. van der Meer
Procederen in arbeidszaken
19-11-2019 Amersfoort

mr. J.J. Margry


Jim Margry is advocaat bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam en gespecialiseerd in arbeidsrecht.
mr. J.J. Margry

mr. W. Maas


Wim Maas is advocaat en partner bij Taylor Wessing Advocaten te Eindhoven.
mr. W. Maas

mr. dr. M.L.C.C. Lückers


Myriam Lückers is AG bij de Hoge Raad. Voorheen was zij senior-raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter Team strafrecht, voorzitter Team Familierecht, rechter bij de rechtbank Rotterdam (sector straf) en kinderrechter. Zij heeft veel publicaties op haar naam staan op het gebied van het jeugdstrafrecht en familierecht. Tevens lid van de EB redactie.
mr. dr. M.L.C.C. Lückers

mr. A.P. van der Linden


Ad van der Linden is oud-kinderrechter Rechtbank Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en Den Bosch en medewerker Universiteit Utrecht
mr. A.P. van der Linden

mr. ir. O.V. Lamme


Oscar Lamme is counsel bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten te Amsterdam
mr. ir. O.V. Lamme

mr. H.W.J. Lambers


Rik Lambers is advocaat en legal counsel bij Brinkhof Advocaten Amsterdam en gespecialiseerd in nationale en internationale octrooigeschillen.
mr. H.W.J. Lambers
Octrooirechtcongres 2019
07-11-2019 Eindhoven

mr. A.N. Labohm


Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
mr. A.N. Labohm

mr. M. Kramer


Mariska Kramer is advocaat bij Kantoor Kramer te Amsterdam. Zij specialiseerde zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.
mr. M. Kramer

mr. ir. M.W. de Koning


Mattie de Koning is advocaat en partner bij Simmons & Simmons advocaten te Amsterdam en gespecialiseerd in nationale en grensoverschrijdende octrooigeschillen op diversei technische gebieden.
mr. ir. M.W. de Koning
Octrooirechtcongres 2019
07-11-2019 Eindhoven

mr. dr. J.G. Knot


Jan-Ger Knot is universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen.
mr. dr. J.G. Knot

mr. P.G. Knoppers


Petra Knoppers is partner en advocaat bij SmeetsGijbels. Tevens is ze rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het erfrecht en actief betrokken bij de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) en lid van de VEAN.
mr. P.G. Knoppers
Executele versus vereffening
17-03-2020 Amersfoort

R. Kooger RA FM


Rob Kooger is Registeraccountant en Forensisch Mediator. Hij heeft ruime ervaring in de echtscheidingspraktijk en als financieel adviseur. Ook is hij deskundige voor diverse rechtbanken en hoven.
R. Kooger RA FM

mr. G. Knobbout


Bert Knobbout is Raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag
mr. G. Knobbout

mr. C.S. Kehrer-Bot


Christine Kehrer-Bot is advocaat bij AKD en gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’. Zij adviseert en begeleidt (internationale) werkgevers in complexe poortwachter en WIA dossiers, inclusief alle sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten. Zij is betrokken bij een aantal verenigingen en vakbladen en treedt regelmatig op als docent.
mr. C.S. Kehrer-Bot
De zieke werknemer
31-10-2019 Amersfoort

mr. F. van der Kamp


Frits van der Kamp is fiscaal juridisch adviseur met een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit. Frits treedt regelmatig op als spreker voor seminars en congressen en doceert al ruim 18 jaar. Hij is ook vaste medewerker van Vakblad Financiële Planning.
mr. F. van der Kamp

mr. E.E. Jurry


Eveline Jurry is juriste en coach. Zij introduceerde de Methode Positief Scheiden (hoe scheiden positiever en beter kan) die uitgebreid wordt beschreven in haar boek ‘Je wordt weer gelukkig’, wat tevens als documentatiemateriaal dient voor deze cursus.
mr. E.E. Jurry

mr. E.J. Julsing-Nijenhuis


Elisabeth Julsing is als Advocaat-Generaal verbonden aan de CVv.i.
mr. E.J. Julsing-Nijenhuis
VOG en VI in theorie en praktijk
12-05-2020 Amersfoort

mr. F. de Jong


Frederique de Jong is advocaat bij L&A Advocaten in Amsterdam.
mr. F. de Jong

mr. J. Hulshof


Johan Hulshof was tot 1 maart 2019 Director IP & Legal bij NXP Semiconductors en sindsdien Director & Lead IP Value Creation bij ams AG te Eindhoven.
mr. J. Hulshof

mr. T.P. Huizinga


Taco Huizinga is advocaat bij The Law Factor.
mr. T.P. Huizinga

mr. J. Hoekstra


Jelle Hoekstra is CEO DeltaPatents, European & Dutch Patent Attorney
mr. J. Hoekstra

mr. J.J.M. van Hoek


Bas van Hoek is militair jurist bij de Koninklijke Luchtmacht en tevens docent militair straf-en tuchtrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
mr. J.J.M. van Hoek
Militair Straf(proces)recht
14-11-2019 Amersfoort

ir. A.J.M. van Hoef


Ton van Hoef is Senior Vice President and Chief Intellectual Property Counsel ASML
ir.  A.J.M. van Hoef
Octrooirechtcongres 2019
07-11-2019 Eindhoven

drs. J.A.M. Hendriks


Annelies Hendriks is ontwikkelingspsycholoog, met bijzondere belangstelling voor gezinssysteem theorie, in samenhang met de ontwikkelingsstadia van kinderen. Zij is MfN-registermediator, coach/kinderspecialist in overlegscheidingen en bijzonder curator. Zij heeft haar praktijk in Leiderdorp.
drs. J.A.M. Hendriks

mr. drs. R.J. van der Ham


Ralph Jan van der Ham is advocaat en partner bij Sterc Arbeidsrecht Advocaten te Amsterdam. Hij heeft de Grotius specialisatiecursus arbeidsrecht summa cum laude afgelegd. Hij is redactiemedewerker RAR en doceert onder meer over flexibele arbeidsrelaties.
mr. drs. R.J. van der Ham
De beëindigingsovereenkomst / VSO
21-04-2020 Amersfoort

mr. D.M. van Genderen


Dirk van Genderen is advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht. Hij is bestuurslid van de VAAN. Daarnaast treedt hij vaak op als docent en is hij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Tevens is hij medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.
mr. D.M. van Genderen

mr. C.J. Frikkee


Karin Frikkee is raadsheer bij het Hof Den Haag en behandelt daar arbeidszaken in hoger beroep. Zij is onder meer ook redactielid van ArbeidsRecht en geeft cursussen en lezingen over het arbeidsrecht en de zieke werknemer in het bijzonder.
mr. C.J. Frikkee
De zieke werknemer
31-10-2019 Amersfoort

drs. L.C.M. Franck


Milie Franck is werkzaam in haar eigen praktijk als GZ-psycholoog, systeemtherapeut, coach overlegscheiding, EMDR-, en EFT- practitioner en werkt tevens voor Justitie bij de Penitentiaire instelling in Middelburg.
drs. L.C.M. Franck
2 daagse - In het oog van de orkaan
08-01-2020 Wapserveen

mr. B. Emmerig


Boris Emmerig is advocaat en belastingadviseur, verbonden als partner aan Holla Advocaten te Eindhoven en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam.
mr. B. Emmerig

mr. R. Elkerbout


Ruben Elkerbout is advocaat en partner in de praktijkgroep Mededinging & Gereguleerde Markten bij Stek Advocaten te Amsterdam.
mr. R. Elkerbout

mr. dr. E.W.J. Ebben


Eric Ebben doceerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de VU in Amsterdam waar hij ook aan gepromoveerd is. Hij heeft een eigen juridisch adviesbureau. Hij is mediator en fiscaal/juridisch adviseur bij PrettigScheiden in Castricum.
mr. dr. E.W.J. Ebben

mr. K. Dorenbos


Karolina Dorenbos heeft ruime corporate arbeidsrechtelijke ervaring en heeft haar eigen advocatenkantoor Human scale law.
mr. K. Dorenbos

mr. dr. drs. A.A. van Dijk


Alwin van Dijk is Universitair hoofddocent vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en docent bij de SSR en de Beroepsopleiding advocaten
mr. dr. drs. A.A. van Dijk
Verweren in het verkeersstrafrecht
19-03-2020 Amersfoort

mr. C.B.G. Derks


Cathelijn Derks is advocaat en partner bij het kantoor Sterc Arbeidsrecht Advocaten te Amsterdam. Ze publiceert regelmatig over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals de internationale rechtsverhouding, Onder de WWZ heeft zij veel geprocedeerd over ontslagzaken. Cathelijn is lid van de VAAN.
mr. C.B.G. Derks

dr. E. Crabbe


Ellen Crabbe is Europees en Belgisch Octrooigemachtigde bij Brantsandpatents in Brussel en Gent.
dr. E. Crabbe
Octrooirechtcongres 2019
07-11-2019 Eindhoven

prof. mr. L.M. Coenraad


Lieke Coenraad is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de VU Amsterdam. Ze doet onderzoek naar innovatieve pilots in de familierechtspraak. Ook is ze raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en RIO Familie in de rechtbank Rotterdam.
prof. mr. L.M. Coenraad

mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht


Roderick Chalmers is IP advocaat bij AKD. Hij heeft een focus op het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige mededinging, juridische aspecten van brand development, productvormgeving en het opstellen van IP overeenkomsten.
mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

prof. mr. dr. W. Burgerhart


Wouter Burgerhart is Hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning.
prof. mr. dr. W. Burgerhart

mr. dr. B. Breederveld


Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar. Hij houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is tevens docent aan de VU te Amsterdam en de universiteit te Utrecht.
mr. dr. B. Breederveld

M.P.J. Bosmans


Marco Bosmans is Forensisch Adviseur en universitair docent Criminalistiek en Forensisch DNA aan de Universiteit van Maastricht.
M.P.J. Bosmans
Forensisch Bewijs voor advocaten
29-10-2019 Amersfoort
Praktijkcursus DNA voor de advocaat
26-11-2019 Amersfoort

mr. K.A. Boshouwers


Koert Boshouwers is advocaat en partner bij Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators. Daarnaast verzorgt hij cursussen op het gebied van alimentatierekenen en erfrecht. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem.
mr. K.A. Boshouwers
Hoe te procederen in erfrechtzaken
18-06-2020 Amersfoort

mr. dr. C. Blankman


Kees Blankman is bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen
mr. dr. C. Blankman

L. Belgaroui


Lamyn Belgaroui is coach en coördinator Youthlab bij Young in prison. Vanuit die hoedanigheid verzorgt hij o.a. de training dialoog- en contactvaardigheid bij de SSR voor toekomstige jeugdofficieren van Justitie.
L. Belgaroui

prof. dr. ir. ing. R. Bekkers


Rudi Bekkers is hoogleraar IP aan de School of Innovation Sciences, TU/e.
prof. dr. ir. ing. R. Bekkers

mr. J. Beerens


Jelle Beerens is advocaat bij Bogaerts en Groenen. Hij vervult regelmatig de rol van curator.
mr. J. Beerens

mr. drs. P.W.G. de Beer


Peter de Beer is senior rechter Rechtbank Midden-Nederland
mr. drs. P.W.G. de Beer

mr. Y. Bakker


Yvonne Bakker is fiscalist bij Atlas Fiscalisten te Amsterdam en gespecialiseerd in loonbelasting en sociale zekerheid.
mr. Y. Bakker

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn


Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn