disclaimer

De inhoud van alle uitingen van centrum permanente educatie, waaronder de teksten op de website en in brochures  alsook het documentatiemateriaal van de cursussen en opleidingen, is  met grote zorg samengesteld en mag op generlei wijze worden overgenomen of gekopieerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen.