sprekers A-Z 

sprekers

De onderstaande docenten/sprekers zijn direct verbonden aan de cursussen en opleidingen van centrum permanente educatie.  Zij staan allen garant voor kwalitatief hoorgwaardige cursussen en een aantrekkelijke invulling en presentatie. 
 

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn


Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. M.A. Amende


Michael Amende is advocaat, trainer en mediator. Hij is mede-oprichter van Inspirazi, een energiek bedrijf op het gebied van mens-en organisatie ontwikkeling. Samen met Frans van Arem schreef hij het werkboek Olympisch Onderhandelen.
website
mr. M.A. Amende

dr. ir. A.P. Baanders


Arthur Baanders studeerde gezins- en jeugdsociologie en communicatiekunde. Daarna werkte hij een paar jaar in de reclame en de social marketing. Hij keerde terug naar de universiteit om criminologie en psychologie voor arbeid en organisatie te doceren bij de juridische faculteit van de Radboud Universiteit en om te promoveren op een studie naar de rol van de opvoedingssituatie voor harddrugsgebruik bij jongeren en naar de effectiviteit van het Nederlandse drugsbeleid. Vanuit MAST Baanders, Amsterdam werkt hij als mediator (gespecialiseerd in conflicten in familieverband en conflicten ‘op de werkvloer’) en als personal- en managementcoach. Hij is communicatietrainer/opleider en vanaf het prille begin betrokken bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten, de mediation-opleidingen van de vFAS en de communicatie-opleidingen van Dialogue Bussum.
dr. ir. A.P. Baanders

mr. J. Beerens


Jelle Beerens is advocaat bij Bogaerts en Groenen. Hij vervult regelmatig de rol van curator.
mr. J. Beerens

prof. dr. ir. ing. R. Bekkers


Rudi Bekkers is hoogleraar IP aan de School of Innovation Sciences, TU/e.
prof. dr. ir. ing. R. Bekkers

mr. B.J. Berghuis van Woortman


Bas Berghuis van Woortman is advocaat en hoofd IP bij Simmons & Simmons LLP te Amsterdam
mr. B.J. Berghuis van Woortman

mr. A.V.T. de Bie


Toine de Bie is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en tevens docent aan de Universiteit van Amsterdam.
mr. A.V.T. de Bie

mr. M. Blaauw


Monique Blaauw is Care Manager bij diverse organisaties. Zij werkt met werkgever, medewerker en bedrijfsarts aan het begeleiden, bekorten en voorkomen van verzuim. Zij is ook werkzaam als arbeid mediator.
mr. M. Blaauw
Omgaan met ziek, zwak & misselijk
07-02-2019 Amersfoort

Mr. H.M. Boone


Hetty Boone is teamvoorzitter familie rechtbank Den Haag.
Mr. H.M. Boone

mr. E.C. Bos


Erwin Bos is partner en advocaat bij Simmons & Simmons LLP te Amsterdam.
mr. E.C. Bos

mr. K.A. Boshouwers


Koert Boshouwers is advocaat en partner bij Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators. Naast zijn werk als advocaat en mediator, verzorgt Koert cursussen voor advocaten op het gebied van alimentatierekenen en erfrecht. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem.
mr. K.A. Boshouwers

M.P.J. Bosmans


Marco Bosmans is Forensisch Adviseur en universitair docent Criminalistiek en Forensisch DNA aan de Universiteit van Maastricht.
M.P.J. Bosmans
Praktijkcursus DNA voor de advocaat
28-05-2019 Amersfoort
Forensisch Bewijs voor advocaten
29-10-2019 Amersfoort

mr. dr. B. Breederveld


Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar en houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is tevens als docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de universiteit te Utrecht.
mr. dr. B. Breederveld

prof. mr. dr. W. Burgerhart


Wouter Burgerhart is Hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning.
prof. mr. dr. W. Burgerhart

mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht


Roderick Chalmers is advocaat bij AKD. Hij adviseert en vertegenwoordigt verschillende nationale en internationale cliënten op het gebied van het Intellectueel Eigendomsrecht. Hij heeft een specifieke focus op het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en onrechtmatige mededinging. Tevens adviseert hij over de juridische aspecten van brand development en productvormgeving en het opstellen van overeenkomsten met betrekking tot het intellectuele eigendom, zoals licenties, overdrachten en distributie.
mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

prof. mr. L.M. Coenraad


Lieke Coenraad is per 1 juli 2018 RIO Familie in de rechtbank Rotterdam. Voorts is ze sinds 2011 hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar academische loopbaan is ze sinds 2006 in de rechterlijke macht werkzaam, eerst als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam en sinds 2010 als raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.
prof. mr. L.M. Coenraad

mr. C.B.G. Derks


Cathelijn Derks is advocaat en oprichtend partner bij het kantoor Sterc Arbeidsrecht Advocaten te Amsterdam. Zij heeft de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond. Cathelijn publiceert regelmatig over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals de internationale rechtsverhouding, en treedt op als docent bij cursussen en workshops voor onder meer HR managers. Zij heeft grote reorganisaties begeleid, onderhandeld over sociaal plannen en geadviseerd over zowel collectieve als individuele ontslagtrajecten. Onder de WWZ heeft Cathelijn veel geprocedeerd over ontslagzaken. Cathelijn is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).
mr. C.B.G. Derks

mr. dr. drs. A.A. van Dijk


Alwin van Dijk is Universitair hoofddocent vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en docent bij de SSR en de Beroepsopleiding advocaten
mr. dr. drs. A.A. van Dijk
Verweren in het verkeersstrafrecht
11-04-2019 Amersfoort

mr. T. Douma


Tjibbe Douma is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten te Amsterdam en gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, patenten en trade secrets.
mr. T. Douma

mr. dr. E.W.J. Ebben


Eric Ebben doceerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam en de laatste 20 jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij ook aan gepromoveerd is. Hij heeft een eigen juridisch adviesbureau. Hij is mediator en fiscaal/juridisch adviseur bij PrettigScheiden in Castricum.
mr. dr. E.W.J. Ebben

mr. F.W.E. Eijsvogels


Frank Eijsvogels is advocaat en partner bij HOYNG ROKH MONEGIER in Amsterdam en heeft meer dan 20 jaar ervaring met het procederen en adviseren over vrijwel alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht. Hij heeft ruime ervaring met het opstellen van overeenkomsten op het gebied van de intellectuele eigendom en de IT.
mr. F.W.E. Eijsvogels

mr. B. Emmerig


Boris Emmerig is advocaat en belastingadviseur, verbonden als partner aan Holla Advocaten te Eindhoven en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam.
mr. B. Emmerig

drs. L.C.M. Franck


Milie Franck is werkzaam in haar eigen praktijk als GZ-psycholoog, systeemtherapeut, coach overlegscheiding, EMDR-, en EFT- practitioner en werkt tevens voor Justitie bij de Penitentiaire instelling in Middelburg.
drs. L.C.M. Franck
2 daagse - In het oog van de orkaan
27-06-2019 Wapserveen

mr. I. Francken-van der Ven


Irene Francken is advocaat en partner bij L&A Advocaten in Amsterdam. Haar focus ligt op reorganisaties, ontslagrecht, CAO recht en diverse arbeidsrechtelijke procedures.
mr. I. Francken-van der Ven

mr. Ch. Garnitsch


Charlotte Garnitsch is advocaat bij TaylorWessing advocaten te Eindhoven.
mr. Ch. Garnitsch

mr. D.M. van Genderen


Dirk van Genderen is advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht. Sinds 1982 heeft hij zich volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN), lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging voor arbeidsrecht (VvA). Daarnaast treedt hij vaak op als docent bij verschillende specialisatieopleidingen, onder meer ten behoeve van de advocatuur en de rechterlijke macht, vakbonden en bedrijfsleven, en is hij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Tevens is hij medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.
mr. D.M. van Genderen

mr. L.J.H. Gijbels


Loes Gijbels heeft vele jaren gewerkt als familierechtadvocaat en mediator. Ook heeft zij een opleiding gevolgd tot psychodynamisch coach en tot PRI therapeut. Dit vanuit haar belangstelling voor het gedrag van mensen in conflictsituaties. Met name de opleiding tot PRI therapeut heeft haar inzichten gebracht die zij graag deelt met professionals in het algemeen, en advocaten in het bijzonder. Zij werkt momenteel voornamelijk als trainer, coach en adviseur.
mr. L.J.H. Gijbels

mr. drs. R.J. van der Ham


Ralph Jan van der Ham is advocaat en partner bij Sterc Arbeidsrecht Advocaten te Amsterdam. Hij heeft de Grotius specialisatiecursus arbeidsrecht summa cum laude afgelegd. Hij is redactiemedewerker van het vaktijdschrift voor arbeidsrecht RAR en doceert onder meer over flexibele arbeidsrelaties.
mr. drs. R.J. van der Ham

drs. J.A.M. Hendriks


Annelies Hendriks is ontwikkelingspsycholoog, met bijzondere belangstelling voor gezinssysteem theorie, in samenhang met de ontwikkelingsstadia van kinderen. Zij is MfN-registermediator, coach/kinderspecialist in overlegscheidingen en werkzaam als bijzonder curator. Zij heeft haar praktijk in Leiderdorp.
drs. J.A.M. Hendriks

mr. J. Hockx


Jan Hockx is gespecialiseerd op het gebied van vastgoedtransacties, projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling,complexe splitsingen in appartementsrechten, eigendomsproblematiek van geïntegreerde onder- en bovengrondse bouw en bodemenergiesystemen, alsmede de omzet- en overdrachtsbelasting aspecten van zowel bestaand vastgoed als nieuwbouw. Jan is sinds 1999 verbonden aan Lexence als notaris en partner.
mr. J. Hockx

mr. J.J.M. van Hoek


Bas van Hoek is militair jurist bij de Koninklijke Luchtmacht en tevens docent militair straf-en tuchtrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
mr. J.J.M. van Hoek
Militair Straf(proces)recht
14-11-2019 Amersfoort

mr. T.P. Huizinga


Taco Huizinga is advocaat bij The Law Factor.
mr. T.P. Huizinga

mr. F. de Jong


Frederique de Jong is advocaat bij L&A Advocaten in Amsterdam.
mr. F. de Jong

mr. E.J. Julsing-Nijenhuis


Elisabeth Julsing is als Advocaat-Generaal verbonden aan de CVv.i.
mr. E.J. Julsing-Nijenhuis
VOG en VI in theorie en praktijk
14-05-2019 Amersfoort

mr. E.E. Jurry


Eveline Jurry is juriste en coach. Zij introduceerde de Methode Positief Scheiden (hoe scheiden positiever en beter kan) die uitgebreid wordt beschreven in haar boek ‘Je wordt weer gelukkig’, wat tevens als documentatiemateriaal dient voor deze cursus.
mr. E.E. Jurry

mr. F. van der Kamp


Frits van der Kamp is fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht en houdt een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit. Als fiscaal jurist heeft hij meer dan 20 jaar ruime ervaring met de advisering aan (adviseurs van) vermogende particulieren en ondernemers. Mede vanwege een achtergrond in zowel het civiele recht als ook het fiscale recht, gaat zijn bijzondere interesse uit naar het snijvlak tussen deze beide rechtsgebieden. Frits treedt regelmatig op als spreker voor seminars en congressen en doceert ruim 18 jaar aan vele zowel binnenlandse als buitenlandse (postacademische en master) opleidingsinstituten als gecertificeerd docent voor onder meer fiscalisten, registeraccountants, echtscheidingsadvocaten, notariaat en mediators. Als gastonderzoeker is hij verbonden aan de Tilburg University. Hij publiceert regelmatig en is verbonden als vaste medewerker aan het Vakblad Financiële Planning.
mr. F. van der Kamp

mr. G. Knobbout


Bert Knobbout is Raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag
mr. G. Knobbout
Voorlopige hechtenis
12-11-2019 Amersfoort

R. Kooger RA FM


Rob Kooger is Registeraccountant en Forensisch Mediator. Hij heeft ruime ervaring in de echtscheidingspraktijk en als financieel adviseur. Ook is hij deskundige voor diverse rechtbanken en hoven.
R. Kooger RA FM

mr. dr. J.G. Knot


Jan-Ger Knot is universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen.
mr. dr. J.G. Knot

mr. M. Kramer


Mariska Kramer is advocaat bij Kantoor Kramer te Amsterdam. In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), specialiseerde zij zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.
mr. M. Kramer

mr. D. Kroezen


Dianne Kroezen is familierechtadvocaat, scheidingsmediator, tevens bijzondere curator en collaborative advocaat en die hoedanigheden partner bij Fam. Advocaten te Amsterdam. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van de vFAS, IMFO en vanuit die hoedanigheid tevens bestuurslid van de MfN. Verder is ze plaatsvervangend Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
mr. D. Kroezen

mr. A.N. Labohm


Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
mr. A.N. Labohm

mr. ir. O.V. Lamme


Oscar Lamme is advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten te Amsterdam
mr. ir. O.V. Lamme

mr. A.P. van der Linden


Ad van der Linden is oud-kinderrechter Rechtbank Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en Den Bosch en medewerker Universiteit Utrecht
mr. A.P. van der Linden

mr. dr. M.L.C.C. Lückers


Myriam Lückers is AG bij de Hoge Raad. Voorheen was zij senior-raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter Team strafrecht. Daarvoor was zij voorzitter Team Familierecht, rechter bij de rechtbank Rotterdam (sector straf) en kinderrechter. Zij heeft veel publicaties op haar naam staan op het gebied van het jeugdstrafrecht en familierecht. Tevens lid van de EB redactie.
mr. dr. M.L.C.C. Lückers

mr. W. Maas


Wim Maas is advocaat en partner bij Taylor Wessing Advocaten te Eindhoven.
mr. W. Maas

mr. S. Machiels


Sanne Machiels is advocaat bij FG Lawyers in Amsterdam. Sanne heeft zich gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht en het recht betreffende privacy en gegevensbescherming.
mr. S. Machiels

mr. J.J. Margry


Jim Margry is advocaat bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam en gespecialiseerd in arbeidsrecht.
mr. J.J. Margry

mr. B. Martens


Bas Martens heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkeling en complexe (bouw)geschillen. Binnen zijn praktijk heeft Bas het accent gelegd op het maatschappelijk vastgoed en transformatievraagstukken. Sinds 2017 is Bas verbonden aan Lexence als advocaat en partner.
mr. B. Martens

mr. H. Th. van der Meer


Herman van der Meer is President van het gerechtshof Amsterdam.
mr. H. Th. van der Meer
Procederen in arbeidszaken
21-05-2019 Den Haag
Procederen in arbeidszaken
19-11-2019 Amersfoort

prof. mr. T. Mellema-Kranenburg


Tea Mellema is partner bij Verhees Notarissen waar zij de familiepraktijk uitoefent. Zij is gespecialiseerd in het adviseren bij gecompliceerde familievermogensrechtelijke verhoudingen, zoals huwelijksvoorwaarden en nalatenschappen. Daarnaast is zij hoogleraar familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden.
prof. mr. T. Mellema-Kranenburg
Huwelijksvoorwaarden
03-12-2019 Amersfoort

prof. mr. E.M. Mijnarends


Isabeth Mijnarends is landelijk Jeugdofficier, Programmateam jeugd, gezin en zeden. Zij is tevens bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht aan de Universiteit van Leiden.
prof. mr. E.M. Mijnarends

ir. J.H. Nelissen


Joost Nelissen is senior octrooigemachtigde bij AOMB te Eindhoven. Naast zijn werk als octrooigemachtigde geeft Joost ook les voor SBO, dit is de stichting beroepsopleiding voor aankomend octrooigemachtigde.
ir. J.H. Nelissen

mr. B. Nijhof


Bram Nijhof is advocaat en senior associate bij Taylor Wessing Advocaten te Eindhoven.
mr. B. Nijhof

mr. T. Proper


Tessa Proper is advocaat bij Schipper en Lof advocaten te Alkmaar. Zij heeft veel proceservaring opgedaan door te werken in de algemene procespraktijk (litigation) van een middelgroot advocatenkantoor te Amsterdam. Gaandeweg is zij zich steeds meer gaan toeleggen op het erfrecht en mag zich inmiddels al enkele jaren 'specialist erfrecht' noemen. Ze is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).
mr. T. Proper

mr. dr. E.C.C. Punselie


Lies Punselie is raadadviseur Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid.
mr. dr. E.C.C. Punselie

mr. A. Putker-Blees


Arlette Putker is partner bij arbeidsrechtspecialistenkantoor L&A Advocaten in Amsterdam. Zij heeft een lange staat van dienst in de commerciële arbeidsrechtpraktijk in het topsegment van de markt en bedient werkgevers in een breed scala van sectoren. Haar focus ligt op (collectief) ontslagrecht, reorganisaties, arbeidsrechtelijke procedures, fraudezaken en privacy op de werkvloer.
mr. A. Putker-Blees

prof. mr. A.A. Quaedvlieg


Antoon Quaedvlieg is hoogleraar IE en auteursrecht Radboud Universiteit Nijmegen.
prof. mr. A.A. Quaedvlieg

drs. A. van Rheenen


Adrianne van Rheenen is ortho-pedagoog/ GZ-psycholoog. Ze is werkzaam als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming, tevens geeft ze presentaties en cursussen aan gerechtelijke organisaties, universiteiten (postdoctorale opleidingen) en organisaties binnen de jeugdzorg en gezondheidszorg. Ze zit in de redactieraad bij Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind. Ze is haar werkloopbaan begonnen bij de Triangel in Amsterdam en heeft daar een aantal jaren gewerkt in de klinische gezinsbehandeling met multi-problemgezinnen. Vervolgens is ze betrokken geweest bij de opzet van, en een aantal jaren werkzaam geweest bij de Bellenbergh (Altrecht), afdeling voor klinische psychiatrische gezinsbehandeling. Daarna heeft ze een aantal jaren in verschillende jeugdzorginstellingen gewerkt bij Jarabee Jeugdzorg in Twente.
drs. A. van Rheenen

mr. B. de Rijke


Bart de Rijke is advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten te Amsterdam en gespecialiseerd in EU & Competition law, Intellectual Property law.
mr.  B. de Rijke

mr. M. Rijks


Maarten Rijks is advocaat bij Taylor Wessing in Eindhoven. Zijn praktijk richt zich voornamelijk op het intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en reclamerecht en eCommerce).
mr. M. Rijks

mr. M.R. Rink


Marina Rink is beleidsmedewerker CVv.i.en verricht voor het OM beleidswerkzaamheden op het gebied van de voorwaardelijk invrijheidstelling en dan met name voor wat betreft terrorisme.
mr. M.R. Rink
VOG en VI in theorie en praktijk
14-05-2019 Amersfoort

mr. E.A.K.G. Ruys


Sander Ruys is senior raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
mr. E.A.K.G. Ruys

drs. S.C.M. Schilder FM RV


Sander Schilder is fiscaal econoom en eigenaar van SANTAX fiscaal economen te Volendam. Inmiddels ruim 19 jaar werkzaam als belastingadviseur (NOB-lid) in de MKB-adviespraktijk. Daarnaast is Sander lid van de NOPD (Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen) en de SPA (Samenwerkende Pensioen Adviseur) Hij is tevens MfN-registermediator, Forensisch Mediator en Register Valuator.
drs. S.C.M. Schilder FM RV

mr. M.J.P. Schipper


Mathieu Schipper is advocaat. Na zijn afstuderen in zowel het Nederlands- als notarieel recht (VU 1998) heeft hij op een middelgroot advocatenkantoor gewerkt als juridisch medewerker en vanaf 1999 als advocaat. Sinds 2007 is hij partner bij Schipper en Lof advocaten. Hij adviseert en procedeert hoofdzakelijk in erfrechtelijke kwesties. Daarnaast treedt Mathieu Schipper regelmatig op als docent erfrecht. Zijn achtergrond als advocaat stelt hem in staat de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Ook publiceert hij over het erfrecht. Onder meer verscheen in 2008, mede van zijn hand, het boek “Erfrecht voor de advocatuur”. De tweede druk daarvan, genaamd “ Erfrecht voor de praktijk” is in het voorjaar van 2013 uitgekomen.
mr. M.J.P. Schipper

prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols


Bernard Schols is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en is tevens estate planner.
prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

mr. L.M. van der Sluis


Loes van der Sluis is arbeidsrechtadvocaat bij Berculo Advocaten in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Daarnaast vormt (een deel van) het ondernemingsrecht haar werkterrein.
mr. L.M. van der Sluis
Omgaan met ziek, zwak & misselijk
07-02-2019 Amersfoort

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck


Fons Stollenwerck is raadsheer bij het Hof Den Haag en bijzonder hoogleraar bij de VU Amsterdam met als specialisatie estate planning.
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

mr. A.E. Sutorius-van Hees


Annelies Sutorius is raadsheer bij het Hof Den haag
mr. A.E. Sutorius-van Hees

mr. P.A.J.Th. van Teeffelen


Paul van Teeffelen is oud vice-president Hof Den Bosch en tegenwoordig docent en zelfstandig juridische adviseur op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. Tevens is hij als tuchtrechter voorzitter van het College van Beroep bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) te Bilthoven.
mr. P.A.J.Th. van Teeffelen
Interactieve cursus Jeugdrecht
21-03-2019 Amersfoort

mr. M. Tiebosch


Maartje Tiebosch is officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Den Haag.
mr. M. Tiebosch
Voorlopige hechtenis
12-11-2019 Amersfoort

drs. L.B.A.M. Verstraaten


Wies Verstraaten is fiscaliste bij Loyens & Loeff N.V. te Rotterdam en gespecialiseerd in loonheffingen.
drs. L.B.A.M. Verstraaten

prof. mr. P. Vlaardingerbroek


Paul Vlaardingerbroek was tot zijn pensioen in september 2017 Hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Tilburg University. Daarnaast is hij rechter-plv. in de Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en plv. voorzitter van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven. Hij houdt zich bezig met onderzoek op het terrein van het afstammings- en gezagsrecht, relatierecht en het jeugd(beschermings)recht.
prof. mr. P. Vlaardingerbroek

mr. G.S.P. Vos


Gregor Vos is advocaat en partner bij Brinkhof te Amsterdam.
mr. G.S.P.  Vos

mr. dr. G.J. Vossestein


Gert-Jan Vossestein is Raadsheer bij het Hof Den Bosch.
mr. dr. G.J. Vossestein

mr. R.W. de Vrey


Rogier is partner en advocaat bij CMS. Hij is tevens verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Universiteit Utrecht. Hij geeft regelmatig lezingen en is auteur.
mr. R.W. de Vrey

dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic


Elina van 't Zand-Kurtovic is Universitair Docent Criminologie aan de Universiteit te Leiden
dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic
VOG en VI in theorie en praktijk
14-05-2019 Amersfoort

mr. dr. L.H.M. Zonnenberg


Louis Zonnenberg is door zijn jarenlange ervaring een erkend specialist op het gebied van het personen- en familierecht. Hij werkt als advocaat en als scheidingsmediator bij BANNING. Dankzij zijn grote expertise is hij bovendien een veelgevraagd docent en auteur. Tevens lid van de EB redactie.
mr. dr. L.H.M. Zonnenberg