Ga direct naar uw vakgebied
 

sprekers

De onderstaande docenten/sprekers zijn direct verbonden aan de cursussen en opleidingen van centrum permanente educatie.  Zij staan allen garant voor kwalitatief hoorgwaardige cursussen en een aantrekkelijke invulling en presentatie. 
 

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn


Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn
Hoger beroep in familiezaken
13-11-2020 Amersfoort
Informatieplichten en inzagerecht
25-03-2021 Amersfoort

mr. A.M. van Aerde


Thijs van Aerde is advocaat-counsel bij Houthoff Amsterdam.
website
mr. A.M. van Aerde

mr. Y. Bakker


Yvonne Bakker is fiscalist bij Atlas Fiscalisten te Amsterdam en gespecialiseerd in loonbelasting en sociale zekerheid.
mr. Y. Bakker

mr. drs. P.W.G. de Beer


Peter de Beer is senior rechter Rechtbank Midden-Nederland
mr. drs. P.W.G. de Beer

mr. J. Beerens


Jelle Beerens is advocaat bij Bogaerts en Groenen. Hij vervult regelmatig de rol van curator.
mr. J. Beerens

prof. dr. ir. ing. R. Bekkers


Rudi Bekkers is hoogleraar IP aan de School of Innovation Sciences, TU/e.
prof. dr. ir. ing. R. Bekkers
Masterclass FRAND
26-11-2020 Amsterdam

L. Belgaroui


Lamyn Belgaroui is coach en coördinator Youthlab bij Young in prison. Vanuit die hoedanigheid verzorgt hij o.a. de training dialoog- en contactvaardigheid bij de SSR voor toekomstige jeugdofficieren van Justitie.
L. Belgaroui

mr H.H.A. Bijl


Alexander)Bijl is Senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Rotterdam en Teamleider ZSM/VHH.
mr H.H.A. Bijl

mr. dr. C. Blankman


Kees Blankman is bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen
mr. dr. C. Blankman

mr. K.A. Boshouwers


Koert Boshouwers is advocaat en partner bij Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators. Daarnaast verzorgt hij cursussen op het gebied van alimentatierekenen en erfrecht. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem.
mr. K.A. Boshouwers
Hoe te procederen in erfrechtzaken
29-10-2020 Amersfoort

M.P.J. Bosmans


Marco Bosmans is Forensisch Adviseur en universitair docent Criminalistiek en Forensisch DNA aan de Universiteit van Maastricht.
M.P.J. Bosmans
Forensisch Bewijs voor advocaten
27-10-2020 Amersfoort
Actualiteiten forensisch strafrecht
03-11-2020 Amersfoort
Praktijkcursus DNA voor de advocaat
24-11-2020 Amersfoort

prof. ir. J.P.E. Brants


Johan Brants is Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde en partner bij Brantsandpatents
prof. ir. J.P.E. Brants

mr. dr. B. Breederveld


Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar. Hij houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is tevens docent aan de VU te Amsterdam en de universiteit te Utrecht.
mr. dr. B. Breederveld

prof. mr. dr. W. Burgerhart


Wouter Burgerhart is Hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning.
prof. mr. dr. W. Burgerhart

mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht


Roderick Chalmers is IP advocaat bij AKD. Hij heeft een focus op het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige mededinging, juridische aspecten van brand development, productvormgeving en het opstellen van IP overeenkomsten.
mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

prof. mr. L.M. Coenraad


Lieke Coenraad is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de VU. Ze is tevens familierechter in de rechtbank Rotterdam.
prof. mr. L.M. Coenraad
Bewijs in het familieprocesrecht
13-11-2020 Amersfoort
Procederen voor de kinderrechter
27-11-2020 Amersfoort

mr. D.J.G.J. Cornelissen


Daan Cornelissen is werkzaam als strafrechtadvocaat bij Hoogendam Advocaten te Den Haag.
mr. D.J.G.J. Cornelissen
Actualiteiten forensisch strafrecht
03-11-2020 Amersfoort

dr. E. Crabbe


Ellen Crabbe is Europees en Belgisch Octrooigemachtigde bij Brantsandpatents in Brussel en Gent.
dr. E. Crabbe
Octrooirechtcongres 2020
05-11-2020 Eindhoven

dr. M. Cupido LLM


Marjolein Cupido is Universitair docent (internationaal) strafrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
dr. M. Cupido LLM
Internationaal straf(proces)recht
25-03-2021 Amersfoort

mr. S. Dack


Simon Dack is advocaat en partner Hoyng Rokh Monegier Amsterdam.
website
mr. S. Dack
Octrooirechtcongres 2020
05-11-2020 Eindhoven

mr. C.B.G. Derks


Cathelijn Derks is advocaat en partner bij het kantoor Sterc Arbeidsrecht Advocaten te Amsterdam. Ze publiceert regelmatig over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals de internationale rechtsverhouding, Onder de WWZ heeft zij veel geprocedeerd over ontslagzaken. Cathelijn is lid van de VAAN.
mr. C.B.G. Derks

mr. dr. drs. A.A. van Dijk


Alwin van Dijk is Universitair hoofddocent vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en docent bij de SSR en de Beroepsopleiding advocaten
mr. dr. drs. A.A. van Dijk
Verweren in het verkeersstrafrecht
18-05-2021 Amersfoort

mr. K. Dorenbos


Karolina Dorenbos is sinds jan. 2020 Data privacy manager en gespecialiseerd in dataprivacy, gegevensbescherming en (HR-gerelateerde) privacywetgeving. Hiervoor was ze jarenlang advocaat.
mr. K. Dorenbos

mr. R. Elkerbout


Ruben Elkerbout is advocaat en partner in de praktijkgroep Mededinging & Gereguleerde Markten bij Stek Advocaten te Amsterdam.
mr. R. Elkerbout

mr. B. Emmerig


Boris Emmerig is advocaat en belastingadviseur, verbonden als partner aan Holla Advocaten te Eindhoven en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam.
mr. B. Emmerig

drs. L.C.M. Franck


Milie Franck is werkzaam in haar eigen praktijk als GZ-psycholoog, systeemtherapeut, coach overlegscheiding, EMDR-, en EFT- practitioner en werkt tevens voor Justitie bij de Penitentiaire instelling in Middelburg.
drs. L.C.M. Franck

mr. C.J. Frikkee


Karin Frikkee is raadsheer bij het Hof Den Haag en behandelt daar arbeidszaken in hoger beroep. Zij is onder meer ook redactielid van ArbeidsRecht en geeft cursussen en lezingen over het arbeidsrecht en de zieke werknemer in het bijzonder.
mr. C.J. Frikkee
De zieke werknemer
03-11-2020 Amersfoort

mr. T. Geerlof


Timme Geerlof is advocaat en partner bij Windt Le Grand en Leeuwenburgh Rotterdam
website
mr. T. Geerlof

mr. D.M. van Genderen


Dirk van Genderen is advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht. Hij is bestuurslid van de VAAMN. Daarnaast treedt hij vaak op als docent en is hij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Tevens is hij medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.
mr. D.M. van Genderen

mr. drs. R.J. van der Ham


Ralph Jan van der Ham is advocaat en partner bij Sterc Arbeidsrecht Advocaten te Amsterdam. Hij heeft de Grotius specialisatiecursus arbeidsrecht summa cum laude afgelegd. Hij is redactiemedewerker RAR en doceert onder meer over flexibele arbeidsrelaties.
mr. drs. R.J. van der Ham

drs. J.A.M. Hendriks


Annelies Hendriks is ontwikkelingspsycholoog, met bijzondere belangstelling voor gezinssysteem theorie, in samenhang met de ontwikkelingsstadia van kinderen. Zij is MfN-registermediator, coach/kinderspecialist in overlegscheidingen en bijzonder curator. Zij heeft haar praktijk in Leiderdorp.
drs. J.A.M. Hendriks

ir. A.J.M. van Hoef


Ton van Hoef is Senior Vice President and Chief Intellectual Property Counsel ASML
ir.  A.J.M. van Hoef

mr. J.J.M. van Hoek


Bas van Hoek is militair jurist bij de Koninklijke Luchtmacht en tevens docent militair straf-en tuchtrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
mr. J.J.M. van Hoek
Militair Straf(proces)recht
17-11-2020 Amersfoort

mr. J. Hoekstra


Jelle Hoekstra is CEO DeltaPatents, European & Dutch Patent Attorney
mr. J. Hoekstra

mr. T.P. Huizinga


Taco Huizinga is advocaat bij The Law Factor.
mr. T.P. Huizinga

mr. J. Hulshof


Johan Hulshof was tot 1 maart 2019 Director IP & Legal bij NXP Semiconductors en sindsdien Director & Lead IP Value Creation bij ams AG te Eindhoven.
mr. J. Hulshof

mr. drs. M. Jeltes


Marije Jeltes is jurist, criminoloog en als docent en onderzoeker werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was zij 13 jaar (jeugd)strafrechtadvocaat. Zij is tevens (kinder)rechter-plvv bij de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam en lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
mr. drs. M. Jeltes

mr. F. de Jong


Frederique de Jong is advocaat bij L&A Advocaten in Amsterdam.
mr. F. de Jong

mr. E.J. Julsing-Nijenhuis


Elisabeth Julsing is als Advocaat-Generaal verbonden aan de CVv.i.
mr. E.J. Julsing-Nijenhuis

mr. E.E. Jurry


Eveline Jurry is juriste en coach. Zij introduceerde de Methode Positief Scheiden (hoe scheiden positiever en beter kan) die uitgebreid wordt beschreven in haar boek ‘Je wordt weer gelukkig’, wat tevens als documentatiemateriaal dient voor deze cursus.
mr. E.E. Jurry

mr. F. van der Kamp


Frits van der Kamp is fiscaal juridisch adviseur met een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit. Frits treedt regelmatig op als spreker voor seminars en congressen en doceert al ruim 20 jaar. Hij is ook vaste medewerker van Vakblad Financiële Planning.
mr. F. van der Kamp

mr. C.S. Kehrer-Bot


Christine Kehrer-Bot is advocaat bij AKD en gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’. Zij adviseert en begeleidt (internationale) werkgevers in complexe poortwachter en WIA dossiers, inclusief alle sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten. Zij is betrokken bij een aantal verenigingen en vakbladen en treedt regelmatig op als docent.
mr. C.S. Kehrer-Bot
De zieke werknemer
03-11-2020 Amersfoort

dr. P. Koch


Peter Koch is advocaat en Legal director bij Pinsent Masons Germany LLP in München met bijzondere aandacht voor nationale en internationale octrooizaken.
dr. P. Koch
Masterclass FRAND
26-11-2020 Amsterdam

R. Kooger RA FM


Rob Kooger is Registeraccountant en Forensisch Mediator. Hij heeft ruime ervaring in de echtscheidingspraktijk en als financieel adviseur. Ook is hij deskundige voor diverse rechtbanken en hoven.
R. Kooger RA FM

mr. P.G. Knoppers


Petra Knoppers is partner en advocaat bij SmeetsGijbels. Tevens is ze rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het erfrecht en actief betrokken bij de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) en lid van de VEAN.
mr. P.G. Knoppers
Executele versus vereffening
03-12-2020 Amersfoort

mr. dr. J.G. Knot


Jan-Ger Knot is universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen.
mr. dr. J.G. Knot

mr. ir. M.W. de Koning


Mattie de Koning is advocaat en partner bij Simmons & Simmons advocaten te Amsterdam en gespecialiseerd in nationale en grensoverschrijdende octrooigeschillen op diversei technische gebieden.
mr. ir. M.W. de Koning

mr. M. Kramer


Mariska Kramer is advocaat bij Kantoor Kramer te Amsterdam. Zij specialiseerde zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.
mr. M. Kramer

mr. drs. J.M.A. Krens


Judith Krens is advocaat en partner TaylorWessing Amsterdam.
website
mr. drs. J.M.A. Krens
Octrooirechtcongres 2020
05-11-2020 Eindhoven

mr. A.N. Labohm


Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
mr. A.N. Labohm

mr. H.W.J. Lambers


Rik Lambers is advocaat bij Brinkhof te Amsterdam en gespecialiseerd in nationale en internationale octrooigeschillen.
mr. H.W.J. Lambers

mr. ir. O.V. Lamme


Oscar Lamme is counsel bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten te Amsterdam
mr. ir. O.V. Lamme

mr. D.F. de Lange


Daan de Lange is advocaat en partner bij Brinkhof in Amsterdam en gespecialiseerd in internationale octrooigeschillen, met de nadruk op farma- en biotech-zaken.
website
mr. D.F. de Lange
Octrooirechtcongres 2020
05-11-2020 Eindhoven

ir. B.W.H. Langenhuijsen


Bas Langenhuijsen is Nederlands en Europees octrooigemachtigde en partner bij Patentwerk ‘s-Hertogenbosch.
website
ir. B.W.H. Langenhuijsen
Octrooirechtcongres 2020
05-11-2020 Eindhoven

mr. A.P. van der Linden


Ad van der Linden is oud (kinder)rechter en medewerker Universiteit Utrecht; voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland.
mr. A.P. van der Linden

mr. dr. M.L.C.C. Lückers


Myriam Lückers is AG bij de Hoge Raad. Voorheen was zij senior-raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter Team strafrecht, voorzitter Team Familierecht, rechter bij de rechtbank Rotterdam (sector straf) en kinderrechter. Zij heeft veel publicaties op haar naam staan op het gebied van het jeugdstrafrecht en familierecht. Tevens lid van de EB redactie.
mr. dr. M.L.C.C. Lückers

mr. W.J.G. Maas


Wim Maas is advocaat en partner bij Taylor Wessing Advocaten te Eindhoven.
website
mr. W.J.G. Maas
Octrooirechtcongres 2020
05-11-2020 Eindhoven
Masterclass FRAND
26-11-2020 Amsterdam

mr. J.J. Margry


Jim Margry is advocaat bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam en gespecialiseerd in arbeidsrecht.
mr. J.J. Margry

James Marshall


James Marshall is advocaat en partner bij TaylorWessing in Londen.
James Marshall
Masterclass FRAND
26-11-2020 Amsterdam

mr. H. Th. van der Meer


Herman van der Meer is President van het gerechtshof Amsterdam.
mr. H. Th. van der Meer
Procederen in arbeidszaken
17-11-2020 Amersfoort

prof. mr. T. Mellema-Kranenburg


Tea Mellema is partner bij Verhees Notarissen. Zij is gespecialiseerd in het adviseren bij gecompliceerde familievermogensrechtelijke verhoudingen, zoals huwelijksvoorwaarden en nalatenschappen. Daarnaast is zij hoogleraar familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden.
prof. mr. T. Mellema-Kranenburg
Het Testament
27-10-2020 Amersfoort
Huwelijksvoorwaarden
10-12-2020 Amersfoort

prof. mr. E.M. Mijnarends


Isabeth Mijnarends is landelijk Jeugdofficier, Programmateam jeugd, gezin en zeden. Zij is tevens bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht aan de Universiteit van Leiden.
prof. mr. E.M. Mijnarends
Praktische Update Jeugd(straf)recht
03-11-2020 Amersfoort

prof. mr. C.J.J.C. van Nispen


Constant van Nispen was van 1977 tot 2010 als advocaat bij De Brauw werkzaam, van 2011 tot 2020 als raadsheer-plaatsvervanger bij het Haagse hof en sedert 1993 als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Hij is co-auteur van het driedelige handboek over Industriële Eigendom.
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
IE-procesrecht
17-11-2020 Amsterdam

mr. A. van Oorschot


Arvid van Oorschot is advocaat en partner bij Vondst. Hij publiceert en doceert regelmatig over (internationale-) handhaving van intellectuele eigendomsrechten en aanverwante onderwerpen.
mr. A. van Oorschot

mr. R. van der Poel


Roos van der Poel is IP advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten te Amsterdam.
mr. R. van der Poel

prof. dr. mr. E.C.C. Punselie


Lies Punselie is hoogleraar familierecht, jeugdrecht en kinderrechten aan de Universiteit van Leiden. Naast haar functie aan de universiteit is zij raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag.
prof. dr. mr. E.C.C. Punselie
Praktische Update Jeugd(straf)recht
03-11-2020 Amersfoort

drs. A. van Rheenen


Adrianne van Rheenen is ortho-pedagoog/ GZ-psycholoog. Ze is werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, tevens geeft ze presentaties en cursussen aan gerechtelijke organisaties, universiteiten en organisaties binnen de jeugdzorg en gezondheidszorg. Ze zit in de redactieraad bij Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind.
drs. A. van Rheenen

mr. B. de Rijke


Bart de Rijke is advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten te Amsterdam en gespecialiseerd in EU & Competition law, Intellectual Property law.
mr.  B. de Rijke

mr. M.R. Rijks


Maarten Rijks is advocaat bij Taylor Wessing in Eindhoven. Zijn praktijk richt zich voornamelijk op het intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en reclamerecht en eCommerce).
mr. M.R. Rijks

mr. M.R. Rink


Marina Rink is beleidsmedewerker CVv.i.en verricht voor het OM beleidswerkzaamheden op het gebied van de voorwaardelijk invrijheidstelling en dan met name voor wat betreft terrorisme.
mr. M.R. Rink

mr. E.A.K.G. Ruys


Sander Ruys was tot 1 januari 2019 senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, thans raadsheer-plaatsvervanger in dat hof.
mr. E.A.K.G. Ruys

drs. S.C.M. Schilder FM RV


Sander Schilder is fiscaal econoom en eigenaar van SANTAX fiscaal economen te Volendam. Inmiddels ruim 19 jaar werkzaam als belastingadviseur in de MKB-adviespraktijk. Hij is tevens MfN-registermediator, Forensisch Mediator en Register Valuator.
drs. S.C.M. Schilder FM RV

mr. M.J.P. Schipper


Mathieu Schipper is advocaat en partner bij Schipper en Lof advocaten. Hij adviseert en procedeert in erfrechtelijke kwesties. Daarnaast treedt Mathieu Schipper regelmatig op als docent erfrecht. Zijn achtergrond als advocaat stelt hem in staat de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Ook publiceert hij over het erfrecht.
mr. M.J.P. Schipper

mr. S.J.C. Schipper


Bas Schipper is notaris bij Keistad Notarissen te Lichtenvoorde en estate planner.
mr. S.J.C. Schipper

prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols


Bernard Schols is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en is tevens estate planner.
prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols
Executele versus vereffening
03-12-2020 Amersfoort

mr. D.M. Siemerink-Looten


Désirée Siemerink-Looten is advocaat en MfN-mediator op het gebied van letselschade-slachtofferzaken en familie- en jeugdrecht. Zij is betrokken bij Mediation in Strafzaken vanaf de start van de pilot in 2013. Zij is lid van de Adviescommissie mediation bij de Nederlandse Orde van Advocaten en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Mediation.
mr. D.M. Siemerink-Looten

mr. L.M. van der Sluis


Loes van der Sluis is arbeidsrechtadvocaat bij Berculo Advocaten in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Daarnaast vormt (een deel van) het ondernemingsrecht haar werkterrein.
mr. L.M. van der Sluis

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck


Fons Stollenwerck is raadsheer bij het Hof Den Haag en em. bijzonder hoogleraar bij de VU Amsterdam met als specialisatie estate planning.
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

mr. G. Theuws


Geert Theuws is advocaat en partner bij Hoyng Rokh Monegier en heeft jarenlange ervaring in FRAND-gerelateerde zaken.
mr. G. Theuws
Masterclass FRAND
26-11-2020 Amsterdam

mr. M. Tiebosch


Maartje Tiebosch is officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Den Haag.
mr. M. Tiebosch

mr. P. Tjiam


Paul Tjiam is advocaat en partner bij Simmons & Simmons Amsterdam
website
mr. P. Tjiam

mr. M.M. Truijens


Moïra Truijens is advocaat bij Hoogenraad en Haak op het snijvlak van octrooi-, auteurs-, model-, merken- en reclamerecht. Ze is actief lid van een groot aantal beroepsverenigingen en geeft regelmatig les.
mr. M.M. Truijens

mr. R.M. van der Velden


Ruud van der Velden is advocaat en partner bij Hogan Lovells
website
mr. R.M. van der Velden

mr. D.G. Veldhuizen


Dennis Veldhuizen is advocaat/partner bij Clint Legal te Amsterdam
mr. D.G. Veldhuizen

mr. M.J. Vos


Marja Vos is Raadsheer bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Zij behandelt daar strafzaken, in het bijzonder jeugdstrafzaken. Tevens is zij redactiesecretaris van de Nederlandse Jurisprudentie.
mr. M.J. Vos

mr. Ch.J.S. Vrendenbarg


Charlotte Vrendenbarg is oud-advocaat, in 2018 gepromoveerd op het proefschrift ‘Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken'. Op dit moment is ze werkzaam als Universitair docent IE aan de Universiteit Leiden.
mr. Ch.J.S. Vrendenbarg
IE-procesrecht
17-11-2020 Amsterdam

mr. dr. A. Wolthuis


Annemieke Wolthuis is als onderzoeker en trainer verbonden aan Restorative Justice Nederland en de Restorative Justice Academy in Amsterdam. Zij werkt ook als mediator en is tevens vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice.
mr. dr. A. Wolthuis

dr. K. Wuyts


Koenraad Wuyts is Chief Intellectual Property Officer bij KPN.
dr. K. Wuyts
Masterclass FRAND
26-11-2020 Amsterdam

dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic


Elina van 't Zand-Kurtovic is Universitair Docent Criminologie aan de Universiteit te Leiden
dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic

mr. drs. M. van der Zouw


Monique van der Zouw studeerde Nederlands recht, hoofdrichting strafrecht, en daarnaast criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1986 is zij beëdigd als advocaat en haar specialisaties zijn straf- en familierecht. Monique is sinds 2001 ook mediator en begeleidt sinds 2014 mediations in strafzaken. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger in Rotterdam in meervoudige strafzaken. Zij geeft diverse cursussen op het gebied van jeugdstrafrecht en mediation in strafzaken.
mr. drs. M. van der Zouw