privacybeleid

 

centrum permanente educatie neemt de privacy van haar bezoekers en klanten heel serieus en verwerkt uw persoonsgegevens daarom op een veilige manier en met als enig doel om de door centrum permanente educatie aangeboden producten en diensten te kunnen leveren. Wij nemen de verantwoordelijkheid om uw informatie te beschermen en om dit waar te kunnen maken hanteren wij het principe “gegevensminimalisatie”. Om uw privacy te waarborgen, handelt centrum permanente educatie natuurlijk in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en Europese avg-wet.

 

1. Wie is centrum permanente educatie ?

centrum permanente educatie is een organisatie die juridische ontwikkelingen vertaald naar nieuwsbrieven, opleidingen, cursussen en trainingen. Wij bieden onze klanten gratis serviceproducten en betaalde diensten. In deze hoedanigheid verzamelen en bewaren wij persoonsgegevens om onze klanten op maat te kunnen bedienen. Tot slot is centrum permanente educatie alleen actief binnen de Europese Unie en heeft dus alleen met de Europese wetgeving te maken.

 

De verwerking van uw gegevens valt onder verantwoordelijkheid van:

centrum permanente educatie 
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
038 - 4608960
Website: www.centrum-pe.nl
Kamer van Koophandel: 63642158

 

Wij maken gebruik van

Hosting provider Yourhosting BV 
Grote Voort 225
8041 BK Zwolle

KVK-nummer: 57896968

 

Verwerkers
Voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten maken wij gebruik van service partijen. Deze zetten wij in voor mailing, hosting, softwareondersteuning, drukken en verzending. De partijen die ons hierbij ondersteunen hebben daardoor soms toegang tot delen van de onze database. Om de integriteit en de beveiliging van de verwerking te waarborgen hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze partijen.

 

2. Welke informatie wordt door centrum permanente educatie verzameld en verwerkt?

Website
Om gebruik te kunnen maken van de website worden geen gegevens verzameld enverwerkt.

 

Account
Om onze diensten en producten op het gewenste niveau te kunnen leveren, krijgt u van ons een gratis account bij het afnemen hiervan. We vragen u een aantal gegevens in te voeren die noodzakelijk zijn voor de levering. De meest minimale vorm hierbij is opgave van uw voorletter(s), achternaam en emailadres.

 

Inschrijven
Wanneer u zich inschrijft voor een betaalde dienst (cursus, training, opleiding) zijn naast de reeds opgegeven gegevens voor uw account ook de volgende gegevens vereist: titulatuur, telefoonnummer, organisatienaam en -adres, functie en eventueel afwijkende factuur- of betalingsgegevens.

 

Gebruik Google Analytics
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Lees het privacy beleid van google voor meer informatie.

Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke computer dit gebeurt. U blijft dus een anonieme bezoeker, omdat wij gebruik maken van gemaskeerde IP-adressen.
Wilt u desondanks niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor onze website. U kunt de browserplugin hier downloaden.

 

Functionele cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op onze websites gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

 

3. Voor welke doeleinden zal centrum permanente educatie informatie over u gebruiken?

Doel

Aard van de gegevens

Beheer van account

Voorletter(s) en achternaam

e-mailadres

 

Beheer en controle van klantgegevens

Titulatuur

Voorletter(s) en achternaam

e-mailadres

Organisatienaam en -gegevens

Factuur- en betalingsgegevens

Functie

Telefoonnummer

Alle gegevens met betrekking tot de door u afgeronde transacties (dit zijn tevens alle noodzakelijke gegevens t.b.v. de puntenafwikkeling in het kader van uw permanente educatie en de bewijzen van deelname)

 

Beheer van gratis nieuwsbrieven per rechtsgebied en informatie over producten, diensten en aanbiedingen

e-mailadres

Organisatienaam

Voorletter(s) en achternaam

Functie

Postcodegebied/provincie

Rechtsgebied interesse

 

 

4. Op welke wijze beschermt centrum permanente educatie uw persoonsgegevens?

centrum permanente educatie heeft als uitgangspunt zo min mogelijk persoonlijke informatie van u te bewaren en te verwerken. Daarnaast vermijden wij voor zover mogelijk de bewaring en verwerking van gevoelige persoonlijke informatie. Voor de persoonsgegevens die wij wel bewaren en verwerken voor het leveren van onze producten en diensten nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@centrum-pe.nl.

 

Een persoonlijk account gaat altijd samen met een wachtwoord. Deze maakt de klant in beginsel altijd zelf aan. centrum permanente educatie verstrekt alleen een (tijdelijke) wachtwoord indien de klant zelf vraagt hem/haar in te schrijven. centrum permanente educatie adviseert in dat geval altijd aan de klant zelf opnieuw een eigen wachtwoord aan te maken. centrum permanente educatie heeft geen inzicht in de door de klant aangemaakte wachtwoorden, omdat deze ‘gehasht’ worden opgeslagen. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

 

Zonder uw expliciete toestemming zal centrum permanente educatie uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing of andere doeleinden.

 

 

5. Op welke wijze kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U hebt te allen tijde het recht op toegang, wijzigen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Toegang heeft u zelf direct via uw persoonlijke account. Desgewenst kunt u ze hier ook wijzigen. Om ze te verwijderen kunt u centrum permanente educatie daartoe opdracht geven via info@centrum-pe.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden. Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

6. Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is conform de geldende wetgeving en de regels van de Orde voor Advocaten.

 

 

7. Wijziging privacyverklaring

centrum permanente educatie behoudt zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen mocht dit nodig zijn. De meest recente versie staat altijd op deze website.