Hoe werken wij?

Toekenning opleidingspunten

Sinds 1 januari 2012 mag een advocaat zelf bepalen of hij/zij een gevolgde cursus of opleiding voor puntentoekenning in aanmerking kan laten komen. De Orde stelt feitelijk twee eisen:

  • de cursus moet ten goede komen aan de vakbekwaamheid van de advocaat
  • de cursus / het onderwijs komt in aanmerking voor puntentoekenning indien het niveau academisch is en, indien relevant, deskundige docenten hieraan hun medewerking hebben verleend (voorwaarden art.4 Regeling vakbekwaamheid).

centrum permanente educatie is van mening dat zij met haar sprekers/docenten -tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- aan deze eisen voldoet. Elk netto uur onderwijs staat dan gelijk aan één opleidingspunt*.  

 

centrum permanente educatie maakt het u zo eenvoudig mogelijk.
U dient namelijk wel zelf aan te tonen dat u de cursussen/het onderwijs heeft gevolgd. En ook daarin faciliteren we u. Wij registeren namelijk in uw account alle benodigde gegevens van de bij ons gevolgde cursussen en opleidingen voor uw CCV. Dus inclusief deelnamecertificaat, welke sprekers/docenten en het cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld en op welke tijdstippen dit heeft plaatsgevonden. Dit overzicht is altijd direct voor u inzichtelijk en u kunt het desgewenst ook downloaden of printen om uw puntentoekenning daadwerkelijk te realiseren bij de CCV.

 

* Bij aanvang en einde van elke cursus/opleiding dient u de aanwezige presentielijsten te tekenen. Aan de hand hiervan worden de netto onderwijsuren vastgesteld. De netto urenberekening van de NOvA wordt gehanteerd.