Hoe werken wij?

Live Webinar en Online deelname: de eindtoets

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze tijdregistratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. De geregistreerde tijd is maatgevend voor het aantal gevolgde uren. 

 

 

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt als extra eis dat een online deelname moet worden afgesloten met een toets. 

BInnen een uur na afloop van de online cursus ontvangen de advocaten een mail met de link naar een toets. Dit is ook een eis vanuit de NOvA. 

Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.

Mocht u de eindtoets niet met een voldoende hebben afgesloten, dan heeft u recht op een herkansing.