Cursusoverzicht

(1) Titel Datum Waardering Sprekers Plaats Prijs
4 VOG en VI in theorie en praktijk 12 mei 2020 8,2 dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic en
mr. E.J. Julsing-Nijenhuis en
mr. M.R. Rink
Amersfoort € 395,-