Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 24 maart 2023
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. B. Breederveld

mr. dr. B. Breederveld

Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar. Hij houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is tevens docent aan de VU te Amsterdam en de universiteit te Utrecht.

Ook online te volgen

Vermogensrechtelijke afwikkeling einde samenlevingsrelatie

Op locatie
of online te volgen
9
beoordeling

programma

24 maart 2023


omschrijving

De juridisch specialist houdt zich steeds meer bezig met de afwikkeling van vermogen na scheiding van ongehuwd samenwoners.  En zal bekend zijn met het arrest van de Hoge Raad uit 2019 dat op de rechtsverhouding van informeel samenwonenden enkel het algemene vermogensrecht van toepassing is. Hoe moet nu daarmee worden omgegaan bij samenwoners die uit elkaar gaan en met deze regels geen rekening hebben gehouden tijdens hun relatie of daarvan zijn afgeweken in hun samenwoningcontract? In hoeverre is dit anders dan de afwikkeling van vermogen na echtscheiding van gehuwden. En wat is het effect ervan in de lagere rechtspraak?

 

Mede aan de hand van rechtspraak wordt onder meer aandacht besteed aan de leerstukken betreffende eigendom, eenvoudige gemeenschap, kosten huishouding, gemeenschappelijke bankrekening, vergoedingsrechten, verjaring en draagplicht schulden

 

De onderwerpen die aan bod komen in deze cursus zien dus specifiek op de vermogensrechtelijke verhouding tussen samenwoners.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.