Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 26 november 2019
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. J.G. Knot

mr. dr. J.G. Knot

Jan-Ger Knot is universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen.

Praktische Update Erfrechtverordening

Behandeld aan de hand van praktijkcasuïstiek

programma

26 november 2019


omschrijving

Sinds 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (nr. 650/2012; ErfVo) van toepassing. De verordening wordt in alle lidstaten van de Europese Unie toegepast, behalve in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. De internationale nalatenschap van personen die op of na 17 augustus 2015 zijn overleden, wordt door de ErfVo beheerst. Dit is ook het geval als de nalatenschap zich geheel of gedeeltelijk buiten de Unie bevindt. Enerzijds wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen met de nieuwe verordening een stuk gemakkelijker doordat in alle EU-lidstaten (met uitzondering van de hiervoor genoemde EU-staten) hetzelfde internationaal erfrecht geldt, maar anderzijds levert de ErfVo ook tal van theoretische en vooral praktische problemen op. Deze komen in de cursus zoveel mogelijk aan de orde.

 

De ErfVo regelt, behalve het recht dat op een internationale nalatenschap toepasselijk is, ook de rechtsmacht in internationale nalatenschappen, de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten uit andere lidstaten, alsmede de Europese erfrechtverklaring. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft inmiddels in een aantal prejudiciële beslissingen zijn licht over de correcte uitleg en toepassing van (onderdelen van) de verordening doen schijnen. De zaken die aan het Hof werden voorgelegd, worden uitgebreid besproken. Teneinde de cursus zo praktisch mogelijk te doen zijn, worden tevens vragen van de cursisten behandeld. Deze vragen kunnen vooraf worden toegezonden. Uiteraard kunnen tijdens de cursus aanvullende vragen worden gesteld.

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend