Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 12 december 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 9.00 uur
starttijd: 9.30 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 

Novotel Convention Centre

Europaboulevard 10
1083 AD Amsterdam


routebeschrijving

spreker

mr. W. Maas

mr. W. Maas

Wim Maas is advocaat en partner bij Taylor Wessing Advocaten te Eindhoven.

spreker

prof. dr. ir. ing. R. Bekkers

prof. dr. ir. ing. R. Bekkers

Rudi Bekkers is hoogleraar IP aan de School of Innovation Sciences, TU/e.


spreker

prof. dr. D. Geradin

prof. dr. D. Geradin

Damien Geradin is partner at Euclid Law Brussels and Professor at the Tilburg University


spreker

dr. P. Koch

dr. P. Koch

Peter Koch is advocaat en Legal director bij Pinsent Masons Germany LLP in München met bijzondere aandacht voor nationale en internationale octrooizaken.


spreker

James Marshall

James Marshall

James Marshall is advocaat en partner bij TaylorWessing in Londen.


spreker

mr. G. Theuws

mr. G. Theuws

Geert Theuws is advocaat en partner bij Hoyng Rokh Monegier en heeft jarenlange ervaring in FRAND-gerelateerde zaken.

Nationaal FRAND Symposium

De stand van zaken vanuit Nederlands, Duits en Engels perspectief

programma

12 december 2019


omschrijving

Dit is het eerste grote FRAND symposium in Nederland met het thema
De stand van zaken vanuit Nederlands, Duits en Engels perspectief


Tijdens dit FRAND symposium wordt de stand van de huidige jurisprudentie besproken vanuit zowel een Nederlands, Duits als Engels perspectief. Ook komt aan de orde hoe de rechtspraktijk vanuit deze verschillende nationale perspectieven tot oplossingen zou kunnen komen voor de problemen die in elke SEP-zaak waar een FRAND-verweer is opgevoerd.
Vanzelfsprekend  komen naast een aantal Nederlandse sprekers ook een aantal buitenlandse sprekers hiervoor naar Amsterdam.


Op 10 mei 2019 wees het hof Den Haag een belangwekkend arrest in de zaak van Philips tegen Asus. In deze zaak werd naast het technische deel ook beslist op het FRAND-verweer en de daarmee samenhangende reconventionele vorderingen die Asus had ingesteld. Het hof oordeelde dat Asus zich schuldig maakte aan hold-out. Op 2 juli jl. oordeelde het hof onder meer dat ook Wiko een unwilling licensee was die door Philips in rechte mocht worden betrokken. Het hof week daarbij af van de oordelen van de Duitse rechter in dezelfde zaak.

Sinds het Huawei/ZTE arrest van het HvJ EU van 16 juli 2015 laat de Duitse, Engelse en nu ook Nederlandse rechtspraak een zeer verdeeld beeld zien van hoe in octrooi-inbreukprocedures moet worden omgegaan met standaard essentiële octrooien (SEP’s) en gevoerde FRAND verweren. De rechtsregels van Huawei/ZTE worden door de verschillende nationale rechters niet alleen anders uitgelegd, maar ook in dezelfde zaken tussen dezelfde partijen komen de rechters tot tegenovergestelde uitkomsten. Deze rechtsonzekerheid is onwenselijk en bevordert dat het aantal rechtszaken alleen maar zal toenemen.  

 

Dit symposium is bedoeld voor juristen en octrooigemachtigden met ervaring op het gebied van octrooiprocedures en gaat uit van een basiskennisniveau van standaardisatie, SEP litigation en FRAND.

Zie ook  www.nationaalfrandsymposium.nl

doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen en Legal Counsels
Octrooigemachtigden
Merken- en modellengemachtigden

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 695,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.