Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: specialisatie
datum: 7 oktober 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker

mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.

spreker

mr. dr. G.J. Vossestein

mr. dr. G.J. Vossestein

Gert-Jan Vossestein is Raadsheer bij het Hof Den Bosch.

Nieuw!

Masterclass Familierechtelijke Overeenkomsten

programma

7 oktober 2019


omschrijving

Iedere jurist in Nederland kent de verplichte kost van het Haviltex arrest (Hoge Raad 13 maart 1981 NJ 1981/635). De uitlegmaatstaf zoals in het Haviltex-arrest aanvaard, is verwoord in de wilsvertrouwensleer van art 3:33 en 3:35 BW.

Uitleg is niet alleen van belang met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst maar eveneens of er een overeenkomst tot stand is gekomen. Met betrekking tot uitleg van schriftelijke contracten kunnen een aantal gezichtspunten op een rij worden gezet:

 1. De bewoordingen van een contract
 2. De structuur van het contract
 3. De verhoudingen tot eerdere contracten
 4. De considerans
 5. De aard van het contract
 6. Het doel van het contract
 7. De totstandkoming van het contract
 8. De uitvoering van het contract.

 

Huwelijkse voorwaarden moeten volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad aan de hand van de Haviltex maatstaf worden uitgelegd. Het bijzondere van de huwelijkse voorwaarden is dat dit contract in samenspraak wordt opgesteld met de notaris. Voor de uitleg van testamenten heeft de wetgever in art 4:46 BW een wettelijke bepaling opgenomen. De problematiek met betrekking tot uitleg van testamenten wordt steeds vaker aan de rechter voorgelegd. Dit is een zeer complexe materie. Echtscheidingsconvenanten zijn contracten – die veelal zijn opgesteld door advocaten - ook deze behoeve uitleg. Veel samenwoners hebben een samenlevingsovereenkomst ook deze behoeven uitleg. Kort en goed in het relatievermogensrecht wordt de uitleg van contracten steeds belangrijker. Kennis van het algemene vermogensrecht is dus van essentieel belang.

 

In deze masterclass willen wij met de cursisten discussiëren aan de hand van praktijk gevallen hoe een familierechtelijke overeenkomst moet worden uitgelegd.

De doelstelling van deze cursus is het verschaffen van inzicht en kennis op de navolgende onderwerpen:

 • Algemene regels van uitleg van rechtshandelingen
 • Uitleg van huwelijkse voorwaarden
 • Uitleg van echtscheidingsconvenanten
 • Uitleg van samenlevingscontracten
 • Uitleg van testamenten

 

Na het volgen van de masterclass kan u aan de hand van de richtlijnen van de Hoge Raad een zaak met betrekking tot uitleg methodisch benaderen.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.
KNB-punten op aanvraag