4
 
type: cursus
niveau: basis
datum: 13 december 2018
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Loonbelasting en arbeidsrecht

Vanuit civiel en fiscaal perspectief

programma

omschrijving

Tijdens het eerste deel van deze basiscursus zullen de civiele en fiscale aspecten van de dienstbetrekking worden besproken. Vanuit civiel perspectief zal worden ingegaan op de kwalificatie van de arbeidsrelatie en alternatieve relaties. Vervolgens zullen deze begrippen vanuit fiscale optiek worden behandeld. Hierbij zullen de relevante rechtspraak en de knelpunten in de praktijk worden behandeld. Uiteraard zal worden ingegaan op de stand van zaken in het kader van de Wet DBA.


Daarnaast zal vanuit civiel perspectief  in hoofdlijnen het ontslagrecht onder de WWZ en stand van de huidige rechtspraak op dit gebied worden besproken. Vervolgens zullen de fiscale aspecten die spelen bij het einde van de dienstbetrekking worden behandeld (denk aan de fiscale kwalificatie van vergoedingen en verstrekkingen en werkgeversheffingen).


De cursus is relevant voor beginnende advocaten in de arbeidsrechtspraktijk, bedrijfsjuristen en HR juristen. 


 

Het programma omvat:

De dienstbetrekking

Met speciale aandacht voor:

  1. Civiele kwalificatie werknemer vs. zelfstandige
  2. Fiscale kwalificatie werknemer vs. zelfstandige
  3. Voortgang/praktijk Wet Deregulering 
  4. Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) 
  5. Dienstbetrekking en werkkostenregeling

Einde dienstbetrekking

Met speciale aandacht voor:

  1. Civiele beëindiging dienstbetrekking (WWZ)
  2. Fiscale aspecten bij einde dienstbetrekking
  3. Werkgeversheffingen (pseudo-eindheffing)


doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
Juristen op HR afdelingen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.