Ga direct naar uw vakgebied

3
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 13 november 2020
goed voor: 3 punten
ontvangst vanaf: 13.30 uur
starttijd: 14.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.

Hoger beroep in familiezaken

programma

13 november 2020


omschrijving

Dit is het middaggedeelte van de dagcursus Bewijs en appel in het familieprocesrecht.

Het procesrecht in hoger beroep is wezenlijk anders dan in eerste aanleg. Van welke beschikkingen kunt u in appel, wie is belanghebbende, aan welke eisen moet uw beroepschrift of verweerschrift in appel voldoen, wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop, wat houdt de devolutieve werking nu concreet in, mag een verzoek in appel nog worden gewijzigd en wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan? Dit zijn vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als u in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

 

Deze cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

wettelijke regeling van appel in de verzoekschriftprocedure
appelverboden
doorbrekingsgronden
appel van tussen-, eind-, en deelbeschikkingen
appeltermijnen
schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad
het grievenstelsel in de familierechtelijke appelprocedure
de tweeconclusie-regel
het wijzigen van een verzoek
incidenteel appel
de devolutieve werking
Kei-procesrecht
Do’s en don’ts, enige tips van de familieraadsheer


De cursist weet na het volgen van deze cursus in appel de valkuilen te vermijden en komt bij het Hof beslagen ten ijs. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs.

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 275,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 3 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 3 juridische punten.