Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 17 november 2022
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. D.G. Veldhuizen

mr. D.G. Veldhuizen

Dennis Veldhuizen is advocaat/partner bij CLINT I Littler te Amsterdam
spreker
mr. M. Van Haelst

mr. M. Van Haelst

Michiel van Haelst is advocaat en partner arbeidsrecht bij Vestius.

Ook online te volgen

De Statutair Bestuurder

De dilemma's van een bijzondere arbeidsverhouding

Op locatie
of online te volgen

programma

17 november 2022


omschrijving

In de cursus de Statutair Bestuurder staat de bijzondere arbeidsverhouding van de bestuurder centraal. De bijzonderheid zit ’m in de vennootschapsrechtelijke band. De bestuurder draagt als het ware ‘twee petten’. De bestuurderspositie is omgeven van formaliteiten, die voor het grootste deel zijn neergelegd in de statuten van de vennootschap. In het prille begin van de benoeming gaat het soms al mis.

 

Waar moet rekening mee worden gehouden in de arbeids- of managementovereenkomst van een bestuurder? Wanneer kiest een bestuurder überhaupt voor een arbeidsovereenkomst en wanneer voor een managementovereenkomst? En wat als er uitlegdiscussies ontstaan: we zien in de Volksbank-zaak welke gevolgen dat kan hebben.  

 

Waar liggen de verantwoordelijkheden van een bestuurder en in hoeverre kan hij (intern en/of extern) aansprakelijk worden gesteld. Hierbij spelen ook decharge en finale kwijting een rol.

 

Op 1 juli 2021 zijn de bestuurders van de stichting, vereniging en coöperatie in hoofdlijn gelijk gesteld aan de bestuurder van de BV en NV. De achtergrond en gevolgen van de recente wetgevingsoperatie zal worden toegelicht.

 

Vervolgens gelden voetangels en -klemmen tijdens de looptijd van de arbeidsverhouding, zoals beloning (bonussen/financiële werknemersparticipatie). Voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector geldt de Wet normering topinkomens. Maar ook voor beursgenoteerde bedrijven gelden gedragsregels in de vorm van de Corporate Governance Code.

 

Dan is er uiteraard het ontslag van de bestuurder; beide petten moeten worden afgezet. Dat volgt uit de ’15 april arresten’. Hoe om te gaan met een zieke bestuurder?

 

De formaliteiten van de statuten spelen opnieuw een belangrijke rol. Kenmerkend is dat een bestuurdersontslag niet kan worden hersteld. Heeft het voor een bestuurder dan nog wel zin zijn raadgevende stem te geven? Gaat een ontslag op staande voet ook via een vergadering, of kan het buiten vergadering? En wat is de rol van de OR? Het bestuurdersontslag zal aan de hand van een stappenplan worden besproken.

 

Tot slot wordt ingegaan op de kansen van een bestuurder om naast de transitievergoeding aanspraak te maken op een billijke vergoeding. En kan hij daarnaast ook zijn contractuele afvloeiingsregeling verzilveren. Geldt ‘het muizengaatje’, of zijn de kansen van een bestuurder op een extra vergoeding groter dan die van een ‘normale’ werknemer?

 

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 545,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.