Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 27 oktober 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

De (dis)functionerende medewerker in combinatie met de jurisprudentie

programma

omschrijving

Helaas komt het regelmatig voor een medewerker niet optimaal functioneert. De vraag is dan hoe gaat de werkgever daarmee om? Niet optimaal functioneren leidt niet altijd tot disfunctioneren en een einde van de arbeidsrelatie.

 

In deze cursus wordt u als advocaat en juridisch adviseur handvatten en tips gegeven hoe om te gaan met een (dis)functionerende medewerker. Als blijkt dat er toch afscheid genomen moet nemen van een medewerker en de rechter wordt verzocht daarover een oordeel te geven, dan is het in ieder geval van belang dat de rechter over een goed dossier beschikt. Het is niets zo vervelend als de rechter het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden afwijst. Welke eisen stelt een rechter dan aan een goed dossier?

 

In deze cursus wordt aandacht besteed aan

  • de eisen die rechters stellen aan de werkgever om daadwerkelijk tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. 
  • de nieuwe ontslaggrond die op 1 januari 2020 in werking treedt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De rechter heeft namelijk met ingang van 1 januari 2020 de bevoegdheid om verschillende ontslaggronden zoals een niet-functionerende werknemer met een verstoring in de arbeidsovereenkomst te combineren. Wat is daarvoor dan nodig en wat is het gevolg als de rechter die combinatie toepast?

 

Na afloop van de cursus weet u hoe u om dient te gaan met een (dis)functionerende medewerker en bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in recente jurisprudentie.

doelgroep

Advocaten
HR Managers (academisch niveau)
HR en PO hoofden en adviseurs

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.