Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 6 oktober 2022
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. drs. R.J. van der Ham

mr. drs. R.J. van der Ham

Ralph Jan van der Ham is advocaat en partner bij Holla Advocaten. Hij heeft de Grotius specialisatiecursus arbeidsrecht summa cum laude afgelegd. Hij is redactiemedewerker RAR en doceert onder meer over flexibele arbeidsrelaties.

Ook online te volgen

De beëindigingsovereenkomst / VSO

voor juristen

Op locatie
of online te volgen
8,3
beoordeling

programma

6 oktober 2022


omschrijving

De invoering van de WWZ had mede tot doel om werkgevers meer te dwingen goede dossiers op te bouwen. De WWZ had ook tot doel om meer met wederzijds goedvinden afscheid te nemen. De praktijk is uiteraard weerbarstig.

 

Na de invoering van de WWZ is het aantal succesvolle ontbindingsverzoeken procentueel fors gedaald. De kantonrechters blijken toch streng de hand te houden aan de normen van de WWZ. Dat maakt dat het essentieel is goed beslagen ten ijs te komen om afscheid te nemen van een werknemer zonder dat uw cliënt de hoofdprijs in de onderhandeling hoeft te betalen.

 

De praktijk lijkt meer en meer gebruik te maken van de uitweg van de vaststellingsovereenkomst. Deze cursus staat stil bij de verschillende juridische valkuilen en helpt u om voor uw cliënt een goede strategie uit te zetten. Er wordt ook stilgestaan bij jurisprudentie over het fenomeen vaststellingsovereenkomst en welke impact dit kan hebben in de praktijk.

 

Dit middagprogramma gaat in 4 uur uitgebreid in op alle gevolgen van de wet, jurisprudentie en praktijk rondom de beëindiging met wederzijds goedvinden.  Uiteraard met aandacht voor de nieuwste rechtspraak.

 

Tijdens de cursus wordt uiteraard aandacht besteed aan:

  1. welke plek neemt de vaststellingsovereenkomst in in het WWZ-stelsel? 
  2. de bedenktermijn 
  3. beëindigen bij ziekte. Inzicht in de risico’s en hoe deze te managen 
  4. beëindigen bij een (dreigend of al gegeven) ontslag op staande voet 
  5. de relevantie van de opzegtermijn 
  6. onderhandelen over de vergoeding na New Hairstyle (HR 30 juni 2017), wat neem je wel of niet mee in het bepalen van de vergoeding 
  7. hoe finaal is de finale kwijting?


Maximaal 15 deelnemers


U kunt ook online deelnemen 
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Juristen op HR afdelingen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.