Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 14 november 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. drs. R.J. van der Ham

mr. drs. R.J. van der Ham

Ralph Jan van der Ham is advocaat en partner bij Holla Advocaten. Hij heeft de Grotius specialisatiecursus arbeidsrecht summa cum laude afgelegd. Hij is redactiemedewerker RAR en doceert onder meer over flexibele arbeidsrelaties.

Ook online te volgen

De aanscherpingen van het Concurrentiebeding per 1-1-2025

Ben u op de hoogte van de op handen zijnde wijzigingen?

Op locatie
of online te volgen

programma

14 november 2024
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Concurrentiebeding versus arbeidsovereenkomst

  mr. drs. R.J. van der Ham

  Met speciale aandacht voor:

  1. een concurrentiebeding kan maximaal één jaar effect hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst
  2. het gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het concurrentiebeding moet worden vermeld
  3. het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten (dus niet alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals nu het geval is)
 • Pauze met een gezonde smoothie

 • Concurrentiebeding versus vergoeding

  mr. drs. R.J. van der Ham

  Met speciale aandacht voor:

  1. een werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan
  2. de vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand  dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen
  3. wordt het beding bijvoorbeeld voor zes maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van drie maanden loon
 • Einde programmaomschrijving

Het wetsvoorstel  die de bestaande regels die gelden voor het concurrentiebeding en relatiebeding gaat aanscherpen is nog niet afgerond. Toch is het zaak dat u dit heel goed in de gaten gaat houden vanwege de mogelijk kostbare consequenties. Wees dus voorbereid!


Het ziet er naar uit dat deze wet per 1 januari 2025 in werking zal gaan. In deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de grote wijzigingen die het gevolg zijn van deze wet zodat u ook goed voorbereid bent voordat de wet van kracht is.

 

Wat gaat er precies veranderen?

 1. een concurrentiebeding kan maximaal één jaar effect hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst
 2. het gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het concurrentiebeding moet worden vermeld
 3. het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten (dus niet alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals nu het geval is)
 4. een werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan
 5. de vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand  dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen
 6. wordt het beding bijvoorbeeld voor zes maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van drie maanden loon

Tot slot komen er ook regels op welke wijze een werkgever van het beding kan afzien en wanneer dat niet op juiste wijze wordt gedaan, welke vergoeding dan verschuldigd is.

Kortom, een majeure wijziging in het arbeidsrecht.

doelgroep

Advocaten
HR Managers (academisch niveau)
HR en PO hoofden en adviseurs

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.