Ga direct naar uw vakgebied

10
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 4 oktober 2022 en
18 oktober 2022
goed voor: 10 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur 4 oktober 2022
starttijd: 10.00 uur 4 oktober 2022
eindtijd: ca. 16.30 uur 18 oktober 2022
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. D.M. van Genderen

mr. D.M. van Genderen

Dirk van Genderen is advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht. Hij is bestuurslid van de VAAMN. Daarnaast treedt hij vaak op als docent en is hij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Tevens is hij medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.

Complete 2-daagse Verdiepingscursus Ontslagrecht

De enige cursus die álle aspecten van het ontslagrecht en niets dán het ontslagrecht behandelt.

8,8
beoordeling
lees ervaringen

programma

4 oktober 2022


18 oktober 2022
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Opzegging gronden b, c, d, g en h

  mr. D.M. van Genderen

  Met speciale aandacht voor:

  1. Langdurige of verstorende arbeidsongeschiktheid 
  2. Disfunctioneren, verbeterplannen en -trajecten
  3. Verstoorde arbeidsverhouding, de Asscher-escape
  4. ‘Andere’ gronden voor opzegging
  5. Wab: Introductie van de i-grond
  6. De i-vergoeding 
 • Pauze

 • Ontslag op staande voet, opzegging e-grond

  mr. D.M. van Genderen

  Met speciale aandacht voor:

  1. Ontslag op staande voet  
  2. Onverwijld ontslag, dringende reden
  3. Ontslag op staande voet en transitievergoeding
  4. e-grond: verwijtbaar handelen 
  5. Voorwaardelijke ontbinding

  Oefenen met diverse casus

 • Lunch

 • Ontslagvergoedingen

  mr. D.M. van Genderen

  Met speciale aandacht voor:

  1. Transitievergoeding: opzegging? 
  2. Wab: nieuwe berekeningswijze, einde overgangsregelingen
  3. Wab: nieuwe norm Gelijkwaardige voorziening
  4. Wab: Billijke vergoeding na de i-vergoeding
  5. Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
  6. Omvang en elementen van de billijke vergoeding
 • Pauze

 • Procesrecht

  mr. D.M. van Genderen

  Met speciale aandacht voor:

  1. Bevoegdheidsverdeling en hoger beroep 
  2. Verzoekschrift- of dagvaardingsprocedure 
  3. Kort Geding 
  4. Nieuwe procesreglementen  
  5. Inhoud processtukken, nevenvorderingen 
  6. Behandeling ter zitting 
  7. Bewijsrecht

  Oefenen met diverse casus

 • Einde 2e cursusdagDeelnemers over deze cursus
'Deze cursus volgend jaar graag weer!'
- arbeidsrecht advocaat - deelnemer nov.2019
'Een TOP cursus van 2 dagen.'
- Advocaat
'Geweldige docent!'

omschrijving

Het arbeidsrecht verandert snel. Op 1 januari 2020, nog geen vijf jaar na de introductie van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) inwerking treden, een wet waarin nieuwe regels zijn opgenomen voor flexibele overeenkomst zoals de oproepovereenkomst en de payroll-overeenkomst, waarin de ketenregeling wordt gewijzigd, waardoor het weer mogelijk wordt om ontslaggronden te combineren en ook de berekening van de Transitievergoeding wordt gewijzigd. Minstens zoi belangrijk voor de praktijk is verder de Wet van 11 juli 2018, waarbij de compensatieregeling werd geïntroduceerd en het vervallen van de overgangsregelingen bij de WWZ, waardoor de ontslagvergoedingen voor werknemers boven de 50 jaar sterk zullen dalen.

 

Het is zeker nu belangrijk dat u de huidige stand van zaken in het ontslagrecht en de te verwachten ontwikkelingen voor de cliënten van uw juridische praktijk, scherp op uw netvlies krijgt.

 

Daarbij gaat het niet alleen om de hiervoor genoemde onderwerpen, maar ook om andere wijzigingen in het arbeidsrecht die het gevolg zijn van de Wwz en de Wab (zoals , de herplaatsingsplicht, de billijke vergoeding, de gelijkwaardige vergoeding, het concurrentiebeding en het nieuwe procesrecht), maar ook om minder in het oog springende maar zeer belangrijke onderwerpen zoals het pensioenontslag, het opvolgend werkgeverschap bij reorganisaties, ontslag vanwege overtreding van de re-integratievoorschriften, ontslagvergoedingen bij deelontslag etc..

 

Deze cursus behandelt het complete ontslagrecht in 4 dagdelen:

 1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en bijzondere bedingen
 2. Beëindiging met wederzijds goedvinden, de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst)
 3. Opzegging en ontbinding, de UWV-procedure, collectief ontslag
 4. Ontslagvergoedingen, de compensatieregeling, ontslag op staande voet en rechtsmiddelen   

Tijdens de cursus wordt eveneens aandacht besteed aan
Tips en tricks
Het oefenen met diverse casus
Het beoordelen van beëindigingsovereenkomsten. 
Op deze manier leert u ook direct hoe u het geleerde in de praktijk moet brengen.

 

Leerdoel
Het verschaffen van inzicht in de gevolgen van de WWZ en de wijzigingen in 2020 voor het ontslagrecht en de consequenties daarvan voor praktijk van de jurist.

 

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
Juristen op HR afdelingen (academisch niveau)
HR Managers (academisch niveau)
Rechtsbijstandsjuristen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 895,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 10 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 10 juridische punten.