Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 13 november 2020
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
prof. mr. L.M. Coenraad

prof. mr. L.M. Coenraad

Lieke Coenraad is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de VU. Ze is tevens familierechter in de rechtbank Rotterdam.
spreker
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.

Bewijs en Hoger Beroep in familiezaken

Maak het verschil in de rechtszaal!

8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

13 november 2020


Deelnemers over deze cursus
'Zeer goede cursus met veel praktische handvatten.'

omschrijving

Om allround succesvol te kunnen procederen in familiezaken is kennis van het bewijsrecht en het appelprocesrecht van groot belang. Deze cursus brengt u in één dag op de hoogte van deze belangrijke  onderdelen van het familieprocesrecht.


In het bewijsrechtelijk deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de fasen van het stellen, betwisten en bewijzen in een familierechtelijke context. Zo speelt het bewijsrecht in het kader van alimentatie een belangrijke rol (bepalen van draagkracht en behoefte, beoordeling van samenlevingsverweer). Denk ook aan bewijsrechtelijke vragen in afstammingszaken. Aan de hand van actuele jurisprudentie komen onder meer aan de orde:

  • de volledigheids- en waarheidsplicht, 
  • stellen,
  • betwisten en bewijzen,
  • de bewijslastverdeling,
  • de verlichting van de bewijslast door de voorshandsconstructie,
  • de verzwaarde stelplicht en door bewijsvermoedens,
  • de eisen te stellen aan het bewijsaanbod,
  • bewijsmiddelen en
  • het onrechtmatig verkregen bewijs.


In het deel over hoger beroep wordt aandacht besteed aan het appelprocesrecht in verzoekschriftprocedures in het algemeen en aan het van de algemene regeling weer afwijkende appelprocesrecht in familierechtprocedures. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
grievenstelsel. Aan de orde komen ook vragen als:
"Wanneer hebt u te maken met een beschikking waarvan appel ingesteld kan worden" en
"Wie dient te worden aangemerkt als belanghebbende in de appelprocedure".

Daarnaast komt aan de orde het belangrijke leerstuk van de devolutieve werking en de vraag of al dan niet incidenteel appel ingesteld moet worden. Ook wordt waar nodig teruggegrepen op de procedure in eerste aanleg. Hoe zit het bijvoorbeeld met het gezag van gewijsde.


Hoewel het merendeel van de procedures in familiezaken verzoekschriftprocedures zijn, komt ook (de analogie met) de dagvaardigingsprocedure aan de orde. Vanzelfsprekend wordt alles geplaatst in het licht van de meest actuele jurisprudentie.

 

Leerdoel 
Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de kennis die nodig is om allround te kunnen procederen in familiezaken.

 

Meerdere sprekers/docenten

centrum permanente educatie   kiest hier uitdrukkelijk voor een cursus met meerdere sprekers/docenten. Beiden hebben een eigen specifieke achtergrond, expertise en ervaring met het onderwerp. Daardoor zijn zij in staat u optimaal van nieuwe kennis en verschillende inzichten te voorzien. 

Het is eventueel ook mogelijk alleen het bewijsrechtelijk deel of het appelprocesrecht deel te volgen. Neemt u daarvoor even contact met ons op  per mail of via 038 4608960. Of klik op het desbetreffende dagdeel en meldt u zich daar aan:

Bewijs in het familieprocesrecht  (ochtend)

Hoger beroep in het familiezaken  (middag)

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 540,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.