Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 13 november 2020
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
prof. mr. L.M. Coenraad

prof. mr. L.M. Coenraad

Lieke Coenraad is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de VU. Ze is tevens familierechter in de rechtbank Rotterdam.
spreker
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.

Ook online te volgen

Bewijs en Hoger Beroep in familiezaken

Maak het verschil in de rechtszaal!

Op locatie
of online te volgen
8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

13 november 2020


Deelnemers over deze cursus
'Zeer goede cursus met veel praktische handvatten.'

omschrijving

Om allround succesvol te kunnen procederen in familiezaken is kennis van het bewijsrecht en het appelprocesrecht van groot belang. Deze cursus brengt u in één dag op de hoogte van deze belangrijke onderdelen van het familieprocesrecht.


In het bewijsrechtelijk deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de fasen van het stellen, betwisten en bewijzen in een familierechtelijke context. Zo speelt het bewijsrecht in het kader van alimentatie een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van draagkracht en behoefte, beoordeling van samenlevingsverweer en aan bewijsrechtelijke vragen in afstammingszaken.

Aan de hand van actuele jurisprudentie komen onder meer aan de orde:

 • de volledigheids- en waarheidsplicht, 
 • stellen,
 • betwisten en bewijzen,
 • de bewijslastverdeling,
 • de verlichting van de bewijslast door de voorshandsconstructie,
 • de verzwaarde stelplicht en door bewijsvermoedens,
 • de eisen te stellen aan het bewijsaanbod,
 • bewijsmiddelen en
 • het onrechtmatig verkregen bewijs.


In het deel over Hoger Beroep wordt aandacht besteed aan het appelprocesrecht in verzoekschriftprocedures in het algemeen en aan het van de algemene regeling weer afwijkende appelprocesrecht in familierechtprocedures. 

Het procesrecht in hoger beroep is wezenlijk anders dan in eerste aanleg. 
Vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als u in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak zijn bijvoorbeeld:

 • Van welke beschikkingen kunt u in appel?
 • wie is belanghebbende?
 • aan welke eisen moet uw beroepschrift of verweerschrift in appel voldoen?
 • wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop?
 • wat houdt de devolutieve werking nu concreet in?
 • mag een verzoek in appel nog worden gewijzigd ?
 • wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan?

Daarnaast komt aan de orde het belangrijke leerstuk van de devolutieve werking en de vraag of al dan niet incidenteel appel ingesteld moet worden. Ook wordt waar nodig teruggegrepen op de procedure in eerste aanleg. Hoe zit het bijvoorbeeld met het gezag van gewijsde.

Hoewel het merendeel van de procedures in familiezaken verzoekschriftprocedures zijn, komt ookde dagvaardigingsprocedure aan de orde.  In deze cursus wordt de stof op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

Dit deel behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • wettelijke regeling van appel in de verzoekschriftprocedure
 • appelverboden
 • doorbrekingsgronden
 • appel van tussen-, eind-, en deelbeschikkingen
 • appeltermijnen
 • schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad
 • het grievenstelsel in de familierechtelijke appelprocedure
 • de tweeconclusie-regel
 • het wijzigen van een verzoek
 • incidenteel appel
 • de devolutieve werking
 • kei-procesrecht
 • do’s en don’ts, enige tips van de familieraadsheer


Leerdoel 

De cursist weet na het volgen van deze cursus in appel de valkuilen te vermijden en komt bij het Hof beslagen ten ijs. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs.

   

Het is eventueel ook mogelijk alleen het bewijsrechtelijk deel of het Hoger Beroep deel te volgen. Neemt u daarvoor even contact met ons op  per mail of via 038 4608960. Of klik op het desbetreffende dagdeel en meldt u zich daar aan:

Bewijs in het familieprocesrecht  (ochtend)

Hoger beroep in familiezaken  (middag)


U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.


doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 540,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 500,- per persoon (excl. btw).

Wij bieden u hierbij aan dat u tot 14 dagen voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een eindtoets. Dit is een eis vanuit de NOvA. Deze bestaat uit 10 vragen. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 6 vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.