Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 28 mei 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 

Level Eleven (Regardz Zilveren Toren)

Stationsplein 51

1012 AB Amsterdam


routebeschrijving

spreker
mr. drs. M. Jeltes

mr. drs. M. Jeltes

Marije Jeltes is jurist, criminoloog en als docent en onderzoeker werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was zij 13 jaar (jeugd)strafrechtadvocaat. Zij is tevens (kinder)rechter-plvv bij de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam en lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht

programma

28 mei 2020


omschrijving

Tijdens de cursus zullen jurisprudentie en de recente te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot het jeugdstraf(proces)recht de revue passeren, waarbij ruimte is voor discussie en interactie. 

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Actualiteiten en jurisprudentie formeel & materieel jeugdstrafrecht (o.a. 77b en 77c Sr)
  • Gevolgen van Wet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (1 januari 2020)
  • Jurisprudentie DNA bezwaarschrift
  • Stand van zaken Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
  • Herziening Wetboek van Strafvordering
  • Adviezen Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
  • Internationale ontwikkelingen (VN)

doelgroep

Advocaten
Juristen Bureaus Jeugdzorg (academisch niveau)
Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming (academisch niveau)
Rechtsbijstandsjuristen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.