Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 17 juni 2021
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11  
1108 JA Amsterdam   


routebeschrijving

spreker
mr. drs. M. Jeltes

mr. drs. M. Jeltes

Marije Jeltes is jurist, criminoloog en als docent en onderzoeker werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was zij 13 jaar (jeugd)strafrechtadvocaat. Zij is tevens (kinder)rechter-plvv bij de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam en lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Ook online te volgen

Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht

Op locatie
of online te volgen
8,4
beoordeling

programma

17 juni 2021


omschrijving

Tijdens deze cursus zullen jurisprudentie en de recente te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot het jeugdstraf(proces)recht de revue passeren, waarbij ruimte is voor discussie en interactie. 

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Actualiteiten en jurisprudentie formeel & materieel jeugdstrafrecht (o.a. 77b en 77c Sr)
  • Gevolgen van Wet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (1 januari 2020)
  • Jurisprudentie DNA bezwaarschrift
  • Stand van zaken Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
  • Herziening Wetboek van Strafvordering
  • Adviezen Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
  • Internationale ontwikkelingen (VN)

Na deze cursus bent u weer helemaal bijgepraat.


U kunt ook online deelnemen 

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.   
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.


doelgroep

Advocaten
Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming (academisch niveau)
Juristen Bureaus Jeugdzorg (academisch niveau)
Rechtsbijstandsjuristen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen  dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.