Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 9 juni 2020
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Actualiteiten forensisch strafrecht

Aan de hand van twee geruchtmakende moordzaken

programma

omschrijving

Forensisch bewijs is een hot item in de praktijk. DNA-technieken ontwikkelen zich en steeds vaker worden verdachten veroordeeld op basis van DNA-bewijs. In de media lezen we dan dat sprake is van een DNA-match. Maar is dat wel zo? Wanneer is sprake van een match? Welke technieken zijn gebruikt en welke technieken zijn mogelijk ongebruikt gelaten?

 

Gelet op de forensische ontwikkelingen mag van procesdeelnemers (Openbaar Ministerie, rechters en advocaten) worden verwacht dat zij weten hoe forensisch bewijs tot stand komt, welke mogelijkheden er zijn op het gebied van forensisch onderzoek, hoe forensisch bewijs geïnterpreteerd moet worden en wat de bewijskracht hiervan is.

 

Tijdens deze cursus zullen de forensische actualiteiten in het bijzonder aan de hand van twee geruchtmakende moordzaken (moord op de heer Everink én de kofferbakmoord in Oostvoorne) de revue passeren (uiteraard met inachtneming van de privacy van het slachtoffer en/of nabestaanden). Waarom deze zaken? Niet alleen omdat beide docenten vanuit hun eigen expertise bij deze zaken als professional betrokken zijn geweest, maar ook (eigenlijk: juist vooral) omdat in deze zaken alle recente ontwikkelingen en vraagstukken rondom DNA-bewijs aan de orde zijn gekomen.

 

De docenten nemen u (uiteraard met inachtneming van de geheimhouding) aan de hand van deze twee zaken mee, vanaf de aanhouding tot en met de behandeling ter terechtzitting en bespreken de (mogelijkheden ter verkrijging van) forensische onderzoeksrapporten, de inhoud en (bewijs)waarde van die rapporten en de mogelijk te nemen vervolgstappen.

 

De volgende vragen zullen onder meer aan bod komen:

  • Hoe en bij wie moet een verzoek tot forensisch onderzoek worden ingediend en aan welk criterium moet dit worden getoetst?
  • Op welke manier wordt een bewijskracht geformuleerd en uiteindelijk gerapporteerd? Met als specifiek voorbeeld de gevolgen van het werken met het (reken)programma LRMix Studio.
  • Hoe gaat u om met vragen op bron- en activiteitsniveau en de beantwoording van de juiste onderzoekshypothesen bij diverse deskundigheidsgebieden?
  • Wat zijn de gevolgen van het verkort rapporteren in een strafzaak (zoals het NFI dit pleegt te doen) en meer in het bijzonder welke informatie blijft er voor de procesdeelnemers op deze wijze verborgen?
  • En kunt u als procesdeelnemer nog beschikking krijgen over deze informatie?

 

Aan het eind van de (interactieve) dag kunt u forensische rapporten op een juiste wijze interpreteren én waarderen en kunt u een inschatting maken of en, zo ja, welk nader onderzoek wenselijk dan wel noodzakelijk is.

doelgroep

Advocaten
Leden OM
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.