Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 7 april 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Wet Arbeidsmarkt in balans en de flexibele schil

Juridische en fiscale risico's bij het inhuren van freelancers/zzp'ers

Op locatie
of online te volgen
8,3
beoordeling
lees ervaringen
ook te volgen in
Amersfoort
10-12-2020

programma

Deelnemers over deze cursus
'Zeer capabele docent, hoog kennisniveau.'
- Advocaat

omschrijving

Deze cursus helpt uw cliënt naar een veiliger flexibele schil bij inhuren van ZZP, payroll, freelance, uitzendkrachten en interim voor korte of langere tijd. Minder vaste krachten en een grotere flexibele schil, dat is wat werkgevend Nederland vooral toch lijkt te willen. De wetgever en de Belastingdienst lijken juist op een heel ander spoor te zitten. Deze cursus heeft vooral tot doel om de risico's van de verschillende arbeidsrechtelijke stijlfiguren te identificeren en zo, ook kijkend naar de praktijk, tot een afgewogen beslissing te komen voor een juiste bedrijfsvoering. 

 

De WWZ heeft de rechtspositie van flexwerkers namelijk al ingrijpend gewijzigd. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn er vanaf 1 januari jl. nog meer wijzigingen gekomen die juist een nog meer anti-flexibileringskarakter hebben. Payrollkrachten moeten bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden krijgen die gelijkwaardig zijn aan die van medewerkers in vaste dienst bij de opdrachtgever en pensioenrechten die gelijkwaardig zijn aan die van uitzendkrachten. Vooral nul-urencontracten en oproepovereenkomsten moeten het sinds de WAB ontgelden en vormen straks potentieel behoorlijke risico’s. De afgelopen tijd is er ook veel jurisprudentie verschenen over de civielrechtelijke positie van zzp’ers en de loondoorbetaling voor flexkrachten. Maatschappelijk staan zzp- en platformconstructies zoals Deliveroo en Über dan ook midden in de juridische, fiscale en ook politieke belangstelling.

Het kabinet heeft zijn voorstel voor nieuwe maatregelen voor zzp’ers in de internetconsultatie voorgelegd, welke inmiddels gesloten is, zodat in 2020 daar wetgeving op kan plaats vinden. Het gaat om twee maatregelen: een minimumtarief van € 16 per uur en een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen. Daar zit echter wel een heel toetsingskader aan vast dat u zult moeten kunnen duiden. Voor alle opdrachtgevers van zelfstandigen komt er met de opdrachtgeversverklaring een instrument om per opdracht vooraf zekerheid te krijgen over de zelfstandigheid van de zzp’er en de vraag of de opdracht in zelfstandigheid is te doen. Het is de bedoeling dat op basis van een opdrachtgeversverklaring een opdrachtgever kan concluderen dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden, uiteraard voor zover conform de verklaring wordt gewerkt.  

Dit jaar wordt dus een overgangsjaar op dat gebied, maar bepaal nu waar de kansen maar vooral ook waar de risico’s zitten voor de flexibele schil die u of uw cliënt heeft en zorg waar nodig op deze manier tijdig voor een herinrichting daarvan. De Belastingdienst is in tussen al wel per oktober 2019 van start gegaan met verscherpte handhaving en kan aanwijzingen gaan verstrekken in 2020. Worden die niet binnen 3 maanden opgevolgd, dan kunnen alsnog heffingen worden opgelegd. Verder is het begrip “gezag” is uitgewerkt in een uitvoerige notitie van de Belastingdienst, die in december 2018 is geïncorporeerd in het “Handboek Loonheffingen”. 

In deze cursus wordt alle van belang zijnde informatie inzichtelijk gemaakt, zodat u uw cliënt kunt voorbereiden op wat komen gaat, wat de fiscale en civiele risico’s zijn en hoe deze kunnen worden geëlimineerd.

 

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
HR Managers (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).

Wij bieden u hierbij aan dat u tot 14 dagen voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
Online deelname: Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een eindtoets. Dit is een eis vanuit de NOvA. Deze bestaat uit 10 vragen. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 6 vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.