Ga direct naar uw vakgebied

5
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 3 oktober 2019
goed voor: 5 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Speciaal voor advocaten

Wet Arbeidsmarkt in balans en de flexibele schil

Juridische en fiscale risico's bij het inhuren van freelancers/zzp'ers

8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Zeer capabele docenten, hoog kennisniveau, fiscaal stuk openbaring'
- accountant

omschrijving

Deze cursus helpt uw cliënt naar een veiliger flexibele schil bij inhuren van ZZP, payroll, freelance, uitzendkrachten en interim voor korte of langere tijd. Minder vaste krachten en een grotere flexibele schil, dat is wat werkgevend Nederland vooral toch lijkt te willen. De wetgever en de Belastingdienst lijken juist op een heel ander spoor te zitten.

 

De WWZ heeft de rechtspositie van flexwerkers al ingrijpend gewijzigd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is nu door de Tweede Kamer aangenomen. De verwachting is dat de Eerste Kamer ook akkoord zal gaan. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans komen dus per 1 januari 2020 nog meer wijzigingen op. De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (ook wel ‘proeftijd XL’ genoemd) is weliswaar uit de WAB geschrapt, maar de overige onderdelen zijn nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd. Die hebben tot doel juist het terugdringen van flex-werk te realiseren. Payrollkrachten moeten bijvoorbeeld pensioenrechten krijgen die gelijkwaardig zijn aan die van medewerkers in vaste dienst bij de opdrachtgever. Vooral nul-urencontracten en oproepovereenkomsten lijken het ook te moeten ontgelden en vormen straks potentieel behoorlijke risico’s.

 

De afgelopen tijd is er ook veel jurisprudentie verschenen over de civielrechtelijke positie van zzp’ers en de loondoorbetaling voor flexkrachten. Maatschappelijk staan zzp- en platformconstructies zoals Deliveroo en Über midden in de juridische, fiscale en ook politieke belangstelling.


Bepaal nu waar de kansen maar vooral ook waar de risico’s zitten voor de flexibele schil die uw cliënt heeft en zorg waar nodig op deze manier tijdig voor een herinrichting daarvan.  

 

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-III is aangekondigd dat de Wet DBA zal worden vervangen. De Wet DBA zal niet per 1 januari 2020, maar per 1 januari 2021 (een jaar later dus) vervangen worden. Veel vragen hierover zijn nog niet beantwoord, maar heel veel gevolgen zijn ook al wel duidelijk. De Belastingdienst is bijvoorbeeld van start gegaan met verscherpte handhaving. Bij kwaadwillenden kan vanaf 1 juli 2018 gehandhaafd worden. Voor goedwillenden blijft de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020. Het uitstel van de vervanging van de Wet DBA brengt g een verlening van de opschorting van de handhaving met zich mee. Verder is het begrip “gezag” is uitgewerkt in een uitvoerige notitie van de Belastingdienst, die in december 2018 is geïncorporeerd in het “Handboek Loonheffingen”. Tot slot weten we dat, naar verwachting, eind 2019 een webmodule online komt, waarmee een opdrachtgeversverklaring verkregen kan worden, wanneer uit de beantwoording van de vragen blijkt dat geen sprake is van een dienstbetrekking.

 

In deze cursus wordt alle van belang zijnde informatie inzichtelijk gemaakt, zodat u uw cliënt kunt voorbereiden op wat komen gaat, wat de fiscale en civiele risico’s zijn en hoe deze kunnen worden geëlimineerd.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 495,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 5 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 5 juridische punten.