Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 19 mei 2022
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. drs. A.A. van Dijk

mr. dr. drs. A.A. van Dijk

Alwin van Dijk is Universitair hoofddocent vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en docent bij de SSR en de Beroepsopleiding advocaten

Ook online te volgen

Verweren in het verkeersstrafrecht

Inclusief de geïntroduceerde gevaarzettingsbepaling en de nieuwe definitie van roekeloosheid

Op locatie
of online te volgen
8,6
beoordeling
lees ervaringen

programma

19 mei 2022


Deelnemers over deze cursus
'Deze cursus is belangrijk voor je strafpraktijk en je eigen rol in het verkeer.'
- Strafrecht advocaat
'Zeer nuttige cursus, met veel praktische toepasbare tips en handvatten'

omschrijving

Deze cursus is gewijd aan ernstige delicten in het verkeer. Ingegaan wordt op de begrippen schuld, gevaar en opzet, alsmede de geïntroduceerde gevaarzettingsbepaling (art. 5a WVW) en de nieuwe, ruimere definitie van roekeloosheid (art. 175 lid 2 jo. 5a WVW).

 

Een belangrijk deel van de dag staat in het teken van de afgrenzing van de ondergrens van de schuld in art. 6 Wegenverkeerswet. Een moment van onachtzaamheid kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. De toenemende invloed van slachtoffers zorgt ervoor dat het Openbaar Ministerie sneller geneigd is grensgevallen voor de rechter te brengen. In deze cursus leert u om argumenten op te voeren waarom het bewijs van de voor schuld vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid niet geleverd kan worden.

 

Een ander deel van de dag is gewijd aan (zeer) gevaarlijke verkeersgedragingen die al dan niet tot een ernstig gevolg hebben geleid. De Wegenverkeerswet is op 1-1-2020 ingrijpend gewijzigd. De wetgever heeft het begrip roekeloosheid van een gedetailleerde definitie voorzien (art. 175 lid 2 jo. 5a WVW). In deze cursus wordt de vraag besproken hoe de nieuwe definitie van roekeloosheid zich verhoudt tot de strenge lijn van de Hoge Raad onder het oude recht.

Daarnaast heeft de wetgever een nieuw gevaarzettingsdelict in het leven geroepen dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf van 2 jaar (art. 5a WVW). In de cursus wordt de vraag ontgonnen op welke wijze verweer kan worden gevoerd ten aanzien van dit veelomvattende misdrijf.

Ten slotte wordt ingegaan op de tendens om in de verkeerscontext steeds vaker (poging tot) doodslag of zware mishandeling ten laste te leggen. U leert hoe u de diverse componenten van het opzetbegrip (bewustheid, aanvaarding en aanmerkelijke kans) kunt aangrijpen om verweer te voeren.

 

Hoewel de cursus is toegespitst op ernstige delicten in het verkeer, zijn de in de cursus aangereikte verweren ook relevant buiten het verkeersrecht. De in deze cursus behandelde thema’s (opzet, schuld, avas en gevaar) behoren immers tot de algemene leerstukken van het strafrecht. De grote vrijheid die de Hoge Raad bij deze leerstukken aan de feitenrechter laat, biedt kansen aan de advocatuur om de beslissing van de rechter te beïnvloeden. Aan het eind van de cursus zult u in staat zijn adequate, op de rechtspraak van de Hoge Raad toegespitste verweren te voeren ten aanzien van deze algemene leerstukken.


 

U kunt ook online deelnemen 

 

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 510,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 470,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. U dient minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.