Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 19 maart 2020
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. drs. A.A. van Dijk

mr. dr. drs. A.A. van Dijk

Alwin van Dijk is Universitair hoofddocent vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en docent bij de SSR en de Beroepsopleiding advocaten

Verweren in het verkeersstrafrecht

Benut u alle mogelijkheden wel?

8,6
beoordeling
lees ervaringen

programma

19 maart 2020
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Schuld in de zin van art. 6 WVW

  mr. dr. drs. A.A. van Dijk

  Met specifieke aandacht voor:

  1. Structuur schuld (normatieve en subjectieve component) 
  2. Schuldverband: bestaat causaal verband tussen normovertreding en het gevolg? 
  3. Schuldgraden volgens de oriëntatiepunten straftoemeting 
  4. Gevaar in de zin van art. 5 WVW 
  5. IJkpunten in de rechtspraak van de Hoge Raad
 • Pauze

 • Verweren ten aanzien van schuld

  mr. dr. drs. A.A. van Dijk

  Met specifieke aandacht voor:

  1. Momentane onoplettendheid 
  2. Eigen schuld slachtoffer 
  3. Onduidelijkheid toedracht en in dubio pro reo 
  4. Avas bij art. 5 WVW 
  5. Casus (onder voorbehoud van tijd)
 • Lunch

 • Roekeloosheid

  mr. dr. drs. A.A. van Dijk

  Met specifieke aandacht voor:

  1. Afbakening met de ‘gewone’ schuld en het opzet 
  2. De strenge lijn van de Hoge Raad 
  3. Strafverhogingsgronden in de zin van art. 175 lid 3 WVW 
  4. De aan roekeloosheid grenzende schuld in de oriëntatiepunten straftoemeting 
  5. Strafmaat
 • Pauze

 • Doodslag in het verkeer

  mr. dr. drs. A.A. van Dijk

  Met specifieke aandacht voor:

  1. Zeven categorieën van (poging) doodslag in het verkeer  
  2. De opkomst en ondergang van het Porsche-arrest  
  3. Voorwaardelijk opzet  
  4. Het begrip ‘aanmerkelijke kans’  
  5. Opzetverweren in de verkeerscontext
 • Einde programmaDeelnemers over deze cursus
'Deze cursus is belangrijk voor je strafpraktijk en je eigen rol in het verkeer.'
- Strafrecht advocaat

omschrijving

Deze cursus is gewijd aan ernstige delicten in het verkeer.

Een deel van de dag staat in het teken van de afgrenzing van de ondergrens van de schuld in art. 6 Wegenverkeerswet. Een moment van onachtzaamheid kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. De toenemende invloed van slachtoffers zorgt ervoor dat het Openbaar Ministerie sneller geneigd is grensgevallen voor de rechter te brengen. In deze cursus leert u om argumenten op te voeren waarom het bewijs van de voor schuld vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid niet geleverd kan worden.

 

Een ander deel van de dag is gewijd aan buitengewoon gevaarlijke verkeersgedragingen die al dan niet tot een ernstig gevolg hebben geleid. Hier zal aandacht worden besteed aan de strafverzwarende omstandigheid roekeloosheid. Hoe kan de aangescherpte jurisprudentie van de Hoge Raad worden aangegrepen om dit zwaarste verwijt van tafel te krijgen?

Daarnaast wordt ingegaan op de tendens om in de verkeerscontext steeds vaker (poging tot) doodslag of zware mishandeling ten laste te leggen. U leert hoe u de diverse componenten van het opzetbegrip (bewustheid, aanvaarding en aanmerkelijke kans) kunt aangrijpen om verweer te voeren.


Hoewel de cursus is toegespitst op ernstige delicten in het verkeer, zijn de in de cursus aangereikte verweren ook relevant buiten het verkeersrecht. De in deze cursus behandelde thema’s (opzet en schuld) behoren immers tot de algemene leerstukken van het strafrecht. De grote vrijheid die de Hoge Raad bij deze leerstukken aan de feitenrechter laat, biedt kansen aan de advocatuur om de beslissing van de rechter te beïnvloeden. Aan het eind van de cursus zult u in staat zijn adequate, op de rechtspraak van de Hoge Raad toegespitste verweren te voeren ten aanzien van deze algemene leerstukken.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 510,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.