Ga direct naar uw vakgebied

3
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 17 december 2019
goed voor: 3 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Verhuizen met kinderen na scheiding

8,4
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Een uitstekende cursus'
- Advocaat

omschrijving

Het aantal procedures over verhuizen met kinderen na scheiding neemt toe. In deze cursus wordt in de eerste plaats ingegaan op de jurisprudentie in verhuiszaken.

  1. Welke kaders heeft de Hoge Raad voor verhuiszaken geschetst?
  2. Met welke factoren houden feitenrechters rekening en hoe worden de belangen van de bij een verhuizing betrokkenen tegen elkaar afgewogen?
  3. In hoeverre kan een eenzijdige verhuizing lonen? 

Ook wordt ingegaan op internationale en Europese instrumenten die over verhuisproblematiek zijn verschenen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de Recommendation on preventing and resolving disputes on child relocation (2015). Daarbij staat de vraag centraal wat we in Nederlandse verhuiszaken aan deze Recommendation kunnen hebben.

 

De docent van deze cursus is als consultant bij de totstandkoming van deze Recommendation nauw betrokken geweest.


Leerdoel

Na het volgen van de cursus heeft u kennis van en inzicht in het Nederlandse recht en Europese en internationale instrumenten over verhuizing met kinderen na scheiding en kunt u deze kennis toepassen. 

doelgroep

(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht
Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 275,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 3 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 3 juridische punten.