Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 24 maart 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Wegens succes herhaald!

Vergoedingsrechten in het relatievermogensrecht

Na de belangrijke Hoge Raad arresten van 5 april en 10 mei 2019

8,5
beoordeling

programma

omschrijving

Recentelijk zijn twee belangrijke arresten gewezen door de HR rondom vergoedingsrechten.

  1. De Hoge Raad heeft op 5 april 2019 een arrest gewezen met betrekking tot echtgenoten die in de algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Als een echtgenoot onder een uitsluitingsclausule een erfenis krijgt en het geld vloeit in de gemeenschap dan ontstaat van rechtswege het vergoedingsrecht. De andere echtgenoot dient dan feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op het vergoedingsrecht. Deze uitspraak is eveneens van groot belang voor echtgenoten waarvoor geldt de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. 
  1. Uit het arrest van de Hoge Raad van 10 mei 2019 – informeel samenwonende – volgt dat boek 1 van het BW niet van toepassing is op samenwonende en dus ook niet art 1:87 BW. Als de ene partner geld investeert in het huis van de ander dient aan de hand van het algemene vermogensrecht te worden vastgesteld of er een vergoedingsrecht is. Door met elkaar te gaan samenwonen ontstaat er een rechtsbetrekking met alle gevolgen van dien.

 

Uit bovenstaande rechtspraak volgt alleen al, dat het voor de adviseur in de familiepraktijk van belang is om kennis te nemen van het leerstuk van de vergoedingsrechten. Tot op heden is dit nog een onderbelicht onderwerp in de familiepraktijk. Ook de fiscale gevolgen zijn onbekend voor menig adviseur.

Er zijn verschillende soorten vergoedingsrechten:

a) de ene echtgenoot heeft jegens de andere echtgenoot een vergoedingsrecht op basis van de kosten van de huishouding;
b) de ene echtgenoot heeft jegens de wettelijke gemeenschap van goederen een vergoedingsrecht omdat hij/zij met privévermogen heeft geïnvesteerd in een gemeenschapsgoed;
c) de ene echtgenoot heeft jegens een andere echtgenoot een vergoedingsrecht omdat hij/zij privévermogen heeft geïnvesteerd in het vermogen van de andere echtgenoot.
d) de voorhuwelijkse onderneming en art 1:95 A BW


Door de beleggingsleer van art 1:87 BW is de problematiek rond vergoedingsrechten belangrijk geworden. Vergoedingsrechten spelen een essentiële rol bij het bepalen van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen.  Hierbij is van belang:

  • of goederen en schulden aan één der echtgenoten verknocht zijn;
  • of goederen onder een uitsluitingsclausule zijn verkregen;
  • of er vergoedingsrechten zijn.

Vergoedingsrechten komen eveneens aan de orde bij de uitwerking van huwelijkse voorwaarden. 

Door een echtgenoot kan direct in het goed van de andere echtgenoot worden geïnvesteerd maar ook indirect. Bij een indirecte investering moet u denken aan het aflossen van een lening waarmee het goed is aangeschaft. Bij een directe investering heeft de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot geld verstrekt waarmee het goed is aangeschaft.


In de cursus wordt ook uitvoerig ingegaan op het leerstuk van zaaksvervanging art 1:95 BW en de natuurlijke verbintenis.   Wanneer is er sprake van zaaksvervanging en wanneer is naar objectieve maatstaven voldaan een natuurlijke verbintenis. Een natuurlijke verbintenis kan verhinderen dat de ene echtgenoot jegens de andere echtgenoot een vergoedingsrecht kan inroepen. Bij de behandeling van vergoedingsrechten is het verbintenissenrecht van belang.

 

In deze cursus staat het praktijkgericht onderwijs centraal. Voorts is het onderwijs gericht op methodisch denken. Aan de hand van vragen en korte casuïstiek geven we de cursist inzicht in problematiek van vergoedingsrechten.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend