Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 3 december 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.

Ook online te volgen

Vergoedingsrechten bij gehuwden en (in)formeel samenwonenden

Op locatie
of online te volgen

programma

3 december 2024


omschrijving

Bij vergoedingsrechten moet er een onderscheid gemaakt worden in: a) informeel samenwonen, b) formeel samenwonen, c) gehuwden in de wettelijke gehele gemeenschap van goederen, d) gehuwden in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, e) gehuwden onder huwelijkse voorwaarden.

 

Het aantal mensen dat met elkaar gaat samenwonen neemt toe. Veel mensen die met elkaar samenwonen nemen veelal niet de moeite om hun rechtsbetrekking goed te regelen. Door te gaan samenwonen ontstaat er een rechtsbetrekking die beheerst wordt door het algemene vermogensrecht. Op basis van het algemene vermogensrecht moet vastgesteld worden of de ene partner op de andere partner een vordering heeft.

 

Voor gehuwden heeft de wetgever in 2012 een regeling getroffen inzake vergoedingsrechten. Als er vermogen van de ene echtgenoot overgaat naar de andere echtgenoot of er vloeit privévermogen van een echtgenoot naar de huwelijksgemeenschap dan ontstaat er een vergoedingsrecht. Artikel 1:87 BW leest niet als een roman en voor een juiste toepassing is ook kennis noodzakelijk van de parlementaire geschiedenis.

 

Als echtgenoten zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden dan is veelal in de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden een bepaling opgenomen met betrekking tot vergoedingsrechten.

 

Voor vergoedingsrechten met betrekking tot gehuwden die zijn ontstaan voor 1 januari 2012 dient in beginsel uitgegaan te worden van een nominale vergoeding tenzij de redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet. Voor vergoedingsrechten die zijn ontstaan na 1 januari 2012 geldt de beleggingsleer.

 

Met betrekking tot vergoedingsrechten kan ook de belastingdienst om de hoek komen kijken zie art 5 e AWR.

 

De rechtspraak met betrekking is op gang gekomen. Twee standaard uitspraken van de Hoge Raad zijn 5 april 2019 en 10 mei 2019.

 

In de cursus komt aan de orde:

  1. Informeel en formeel samenwonen
  2. Vergoedingsrechten bij samenwoners op basis van het algemene vermogensrecht
  3. Wanneer is er sprake van een eenvoudige gemeenschap?
  4. Kan een eenvoudige gemeenschap schulden omvatten?
  5. De lasten met betrekking tot een eenvoudige gemeenschap
  6. De nominale vergoeding bij gehuwden die zijn ontstaan voor 1 januari 2012
  7. De beleggingsleer artikel 1:87 BW
  8. Vergoedingsrechten en huwelijkse voorwaarden
  9. Rechtspraak

 

Leerdoel:
u vertrouwd te maken met vergoedingsrechten en handreikingen hoe u uw processtukken het beste kunt inrichten

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.