Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 5 november 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.

Ook online te volgen

Verdelen door de rechter

Op locatie
of online te volgen
9,0
beoordeling
lees ervaringen

programma

5 november 2024
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Programma voor de pauze

  mr. A.N. Labohm

  De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

  1. Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen;
  2. Boedelmenging en wat is een huwelijksgemeenschap Hoge Raad 17 februari 2017;
  3. De omvang de wettelijke gemeenschap naar huidig en komendrecht;
  4. Verknochtheid;
  5. Uitsluitingsclausule
  6. Erfrechtelijke verkrijging uit het buitenland, valt de verkrijging in de gemeenschap? HR 17 februari 2017   
  7. Vergoedingsrechten
  8. Zaaksvervanging
 • Pauze met een gezonde smoothie

 • Programma na de pauze

  mr. A.N. Labohm

  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. De gevolgen van de ontbinding van de gemeenschap
  2. De periode van onverdeeldheid
  3. De gebruiksvergoeding
  4. De peildatum voor de omvang
  5. De peildatum voor de waardering
  6. De waarderingsgrondslag voor boedelbestanddelen
  7. De afwikkeling van een samengestelde gemeenschap
  8. De verdeling door de rechter 3:185 BW
  9. De regie rechter
  10. Fiscale aandachtspunten
 • Einde programmaDeelnemers over deze cursus
'Deze cursus had 2 dagen mogen duren!'
- advocaat en deelnemer 2022
'Uitstekende cursus van mr. Labohm.'
- advocaat
'Zeer interessante cursus!'

omschrijving

De wet beperking wettelijke gemeenschap is per 1 januari 2018 van kracht voor alle huwelijksgemeenschappen die na 1 januari 2018 zijn ontstaan. De komende decennia dient u als adviseur er rekening mee te houden dat er twee stelsels naast elkaar bestaan, huwelijksgemeenschappen die zijn ontstaan voor en na 1 januari 2018.

 

Bij huwelijksgemeenschappen die zijn ontstaan na 1 januari 2018 dient u de rechter goed informeren of een goed al of niet in de wettelijke gemeenschap valt. Niet meer tot de wettelijke gemeenschap behoort het voor huwelijkse vermogen en al hetgeen men heeft verkregen in het kader van schenking of erfrechtelijke verkrijging. Tevens is van belang dat men in het kader van de advisering rekening houdt met de fiscale gevolgen van de verdeling.  Verdelen van de gemeenschap brengt niet met zich mede dat daarmee ook de levering van de goederen heeft plaatsgevonden. Als aandelen behoren tot een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap moeten deze aandelen worden geleverd ook al staan de aandelen op naam van de DGA. De fiscale praktijk wijst uit dat dit nog al eens wordt vergeten met alle mogelijke fiscale gevolgen. 

 

De periode van onverdeeldheid van de wettelijke gemeenschap van goederen is eveneens complex. De wettelijke gemeenschap van goederen kan ontbonden zijn terwijl het huwelijk nog in stand is. Hoe zit het dan met de hypotheekrente met betrekking tot de echtelijke woning? Tientallen vragen zijn denkbaar met betrekking tot de periode van onverdeeldheid.


Leerdoel
Het verschaffen van kennis van een verdeling van de wettelijke gemeenschap van goederen. Wat heeft de rechter nodig om tot een rechtvaardige beslissing te komen. Hoe kan u de rechter het beste van informatie voorzien.


Onderwerpen die aan de orde komen:

 1. De omvang de wettelijke gemeenschap
 2. Verknochtheid en uitsluitingsclausule 
 3. De gevolgen van de ontbinding van de gemeenschap
 4. De periode van onverdeeldheid
 5. De peildata voor de omvang en de waardering
 6. De waarderingsgrondslag voor boedelbestanddelen
 7. De afwikkeling van een samengestelde gemeenschap
 8. De verdeling door de rechter 3:185 BW


Casus
De deelnemers kunnen ook vooraf een vraag of casus aanleveren. Dit wordt dan ingepland in het programma.

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.