Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 6 april 2023
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Ook online te volgen

Uitleverings- en overleveringsrecht

Op locatie
of online te volgen
8,5
beoordeling

programma

omschrijving

Uitlevering en overlevering zijn vormen van strafrechtelijke samenwerking tussen staten, respectievelijk op internationaal niveau en op het niveau van de Europese Unie.

 

Tijdens de cursus zullen allereerst de algemene uitgangspunten van beide rechtshulpinstrumenten aan bod komen waarna verdieping zal worden aangebracht aan de hand van concrete voorbeelden. Concepten als dubbele strafbaarheid, lijstfeiten en weigeringsgronden zullen aan bod komen.

 

Aan het einde van de cursus:

  1. kent u de algemene uitgangspunten van het uitleveringsrecht;
  2. kent u de algemene uitgangspunten van het overleveringsrecht;
  3. begrijpt u de verschillen tussen vervolgingsuitlevering/overlevering enerzijds en executieuitlevering/overlevering anderzijds;
  4. begrijpt u hoe het uitleverings- en het overleveringsrecht zich tot elkaar verhouden;
  5. kunt u de belangrijkste (procedurele) verschillen tussen het uitleverings- en het overleveringsrecht aanwijzen en verklaren.
 
U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.