Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 20 december 2022
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
spreker
mr. dr. M.L.C.C. Lückers

mr. dr. M.L.C.C. Lückers

Myriam Lückers is AG bij de Hoge Raad. Voorheen was zij senior-raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter Team strafrecht, voorzitter Team Familierecht, rechter bij de rechtbank Rotterdam (sector straf) en kinderrechter. Zij heeft veel publicaties op haar naam staan op het gebied van het jeugdstrafrecht en familierecht. Tevens lid van de EB redactie.

Inclusief de nieuwe aanbevelingen in het rapport alimentatienormen per 1-1-23!

Themadag Kinder- en partneralimentatie

Wat zijn de effecten voor de rechtspraktijk?

9
beoordeling
lees ervaringen

programma

20 december 2022
 • Ontvangst en inloop met koffie en thee

 • Kinderalimentatie - interactief college

  mr. A.N. Labohm en mr. dr. M.L.C.C. Lückers

  Inclusief behandeling van :

  • Alimentatie nu wat is de betekenis van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen voor de rechtspraktijk.
  • Corona en alimentatie
 • Pauze

 • Interactief college

  mr. dr. M.L.C.C. Lückers en mr. A.N. Labohm

  Met o.a.

  • De behoefte van het kind een eindeloze discussie?
  • Hoge Raad 21 december 2018 en de gevolgen voor de procespraktijk
  • De aanbeveling van de expertgroep alimentatienormen en de gevolgen voor de praktijk;
  • De voorrangsregeling van kinderalimentatie
  • Het samengestelde gezin en de rechtspraak van de Hoge Raad;
  • Samenloop kinder – en partneralimentatie.
  • Niet wijzigingsbeding, wat vindt de Hoge Raad daarvan?
 • Lunch

 • Partneralimentatie

  mr. dr. M.L.C.C. Lückers en mr. A.N. Labohm

  Met o.a.

  • Wet herziening partneralimentatie en de gevolgen voor de rechtspraktijk?
  • De gevolgen van de rechtspraak van de Hoge Raad van 9 maart 2018 en 4 mei 2018, verbleken van de behoefte;
  • Nihil stelling partneralimentatie kan dat nog?
  • Welke eisen kunnen worden gesteld aan de alimentatiegerechtigde om in haar eigen levensonderhoud te voorzien?
 • Pauze

 • Alimentatie en de ondernemer

  mr. A.N. Labohm en mr. dr. M.L.C.C. Lückers

  Met o.a.

  • Verbreken van de lotsverbondenheid door wangedrag. Welke criteria gelden en wat moet u stellen in uw verzoekschrift?
  • Samenwonen in de zin van artikel 1:160 BW. De bewijslastverdeling.
  • Vrijwillig en onvrijwillig inkomensverlies;
  • Schulden en draagkracht;
  • De rekening-courant schuld van de DGA hoe gaat u daarmee om?
  • Hoe stelt u de draagkracht vast van de ondernemer?
  • Hoe stelt u de draagkracht vast van de DGA?
  • Met welke dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW dient u rekening te houden?
  • Alimentatie rekenen en kasstromen, doet u dit al?
 • Fiscale gevolgen onderhoudsverplichtingen

  mr. A.N. Labohm en mr. dr. M.L.C.C. Lückers

  Met o.a.

  • Wie is fiscale partner?
  • Fiscale onderhoudsverplichtingen, art 6.3. Wet IB 2001
  • Toerekening van inkomensbestanddelen art 2.17 Wet IB
  • De eigenwoning
  • De belastingplannen 2020.
  • Behandeling van casuïstiek
 • Einde programmaDeelnemers over deze cursus
'Zeer goede cursus! Leuk hoe het vak weer echt gaat leven. Even flink de achtergrond van het recht bediscussiëren. Lekkere actieve cursus!'
- Advocaat, deelnemer dec. 2021

omschrijving

Alimentatie is maatschappelijk gezien een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. 

 

Tijdens deze cursus worden de  aanbevelingen van de draagkrachtberekening kinderalimentatie en partneralimentatie zoals die vanaf 1 januari 2023 worden opgenomen in het Rapport alimentatienormen besproken.

 

Want wat  zijn nu precies de effecten van deze nieuwe aanbevelingen voor de rechtspraktijk?


Deze cursusdag behandelt  alle actuele zaken  rondom de kinder- en de partneralimentatie.  En natuurlijk wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van de  Wet herziening partneralimentatie .  

 

In deze cursus gaan wij in op

 • de eerste praktijkproblemen met betrekking tot de Wet herziening partneralimentatie
 • de actuele rechtspraak op het gebied van kinderalimentatie
 • de actuele rechtspraak op het gebied van partneralimentatie.
 • alimentatie en de ondernemer.


Het vaststellen van partneralimentatie levert in de rechtspraktijk steeds problemen op. Werknemers worden steeds vaker ZZper`s, inkomens zijn niet meer een vast gegeven. Het vaststellen van de draagkracht van een ondernemer is een complexe aangelegenheid. Kasstromen zijn een nieuw begrip bij het alimentatie rekenen. De veranderingen in het alimentatierecht en -rekenen gaan snel. Op deze ontwikkelingen gaan wij in.

Daarnaast besteden we uiteraard ook aandacht aan relevante uitspraken rondom de kinderalimentatie en aan zaken als 'Wat zijn de effecten van studiefinanciering en welke eisen worden gesteld aan de vaststelling van de behoefte van de jongmeerderjarige'.

 

Kortom, een dag waarmee u 2022 helemaal up-to-date kunt beginnen!

 

    punten op aanvraag mogelijk.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.