Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 19 december 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
spreker
mr. dr. M.L.C.C. Lückers

mr. dr. M.L.C.C. Lückers

Myriam Lückers is AG bij de Hoge Raad. Voorheen was zij senior-raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter Team strafrecht, voorzitter Team Familierecht, rechter bij de rechtbank Rotterdam (sector straf) en kinderrechter. Zij heeft veel publicaties op haar naam staan op het gebied van het jeugdstrafrecht en familierecht. Tevens lid van de EB redactie.

Incl. nieuwe wet herziening partneralimentatie per 1-1-2020 - deze themadag gaat zeker door!

Themadag Kinder- en partneralimentatie

Incl. nieuwe wet herziening partneralimentatie per 1-1-2020

8,8
beoordeling
lees ervaringen

programma

19 december 2019
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Kinderalimentatie - Interactief college

  mr. A.N. Labohm en mr. dr. M.L.C.C. Lückers

  Met specifieke aandacht voor:

  • De behoefte van het kind een eindeloze discussie?
  • Hoge Raad 21 december 2018 en de gevolgen voor de procespraktijk
  • De aanbeveling van de expertgroep alimentatienormen en de gevolgen voor de praktijk;
  • De voorrangsregeling van kinderalimentatie
  • Het samengestelde gezin en de rechtspraak van de Hoge Raad;
  • Samenloop kinder – en partneralimentatie.
  • Initiatiefwetsvoorstel Wet herziening kinderalimentatie het systeem en de stand van zaken;
  • Niet wijzigingsbeding, wat vindt de Hoge Raad daarvan?
 • Pauze

 • Behandeling casuïstiek

 • Lunch

 • Partneralimentatie

  mr. dr. M.L.C.C. Lückers en mr. A.N. Labohm

  Met specifieke aandacht voor:

  • Wet herziening partneralimentatie en de gevolgen voor de rechtspraktijk?
  • De gevolgen van de rechtspraak van de Hoge Raad van 9 maart 2018 en 4 mei 2018, verbleken van de behoefte;
  • Nihil stelling partneralimentatie kan dat nog?
  • Welke eisen kunnen worden gesteld aan de alimentatiegerechtigde om in haar eigen levensonderhoud te voorzien?
 • Pauze

 • Alimentatie en de ondernemer - Interactief college

  mr. A.N. Labohm en mr. dr. M.L.C.C. Lückers

  Aan de orde komen:

  • Verbreken van de lotsverbondenheid door wangedrag. Welke criteria gelden en wat moet u stellen in uw verzoekschrift?
  • Samenwonen in de zin van artikel 1:160 BW. De bewijslastverdeling.
  • Vrijwillig en onvrijwillig inkomensverlies;
  • Schulden en draagkracht;
  • De rekening-courant schuld van de DGA hoe gaat u daarmee om?
  • Hoe stelt u de draagkracht vast van de ondernemer?
  • Hoe stelt u de draagkracht vast van de DGA?
  • Met welke dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW dient u rekening te houden?
  • Alimentatie rekenen en kasstromen, doet u dit al?
 • De fiscale gevolgen van onderhoudsverplichtingen

  mr. dr. M.L.C.C. Lückers en mr. A.N. Labohm

  Met specifieke aandacht voor:

  • Wie is fiscale partner?
  • Fiscale onderhoudsverplichtingen, art 6.3. Wet IB 2001
  • Toerekening van inkomensbestanddelen art 2.17 Wet IB
  • De eigenwoning
  • De belastingplannen 2020.
  • Behandeling van casuïstiek
 • Einde programmaDeelnemers over deze cursus
'Zeer goede cursus met ook veel praktische tips'
- Advocaat, deelnemer dec. 208

omschrijving

Alimentatie is maatschappelijk gezien een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt, op de universiteit, politiek en rechtspraak. Op 14 september 2016 zijn wij met een groep rechten studenten van de Leidse rechtenfaculteit ingegaan op de grondslagen van partneralimentatie. Als grondslag voor partneralimentatie zagen zij de rolverdeling in de relatie en de daarmee samenhangende verlies aan verdiencapaciteit. De partner die met name de zorgtaken verrichte moet in een periode van 5 tot 7 jaar de tijd krijgen om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien.

De grondslag van partneralimentatie is de nawerking van de lotsverbondenheid van het huwelijk. Door gedrag van de alimentatiegerechtigde kan de nawerking van de lotsverbondenheid worden verbroken met als gevolg dat de alimentatiegerechtigde zijn of haar aanspraak op een onderhoudsbijdrage verliest. Het aantal zaken waar een beroep wordt gedaan op verbreken van de lotsverbondenheid neemt toe. Wanneer neemt de rechter aan dat de lotsverbondenheid is verbroken? Het recht op alimentatie komt eveneens te vervallen indien een alimentatie gerechtigde samenwoont als ware zij gehuwd. Is een procedure over dit onderwerp nog zinvol gezien de eisen die de Hoge Raad heeft gesteld aan art.1:160 BW? In april 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de kosten van het onderzoeksbureau niet als proceskosten kunnen worden aangemerkt.

De studiefinanciering is per 1 september 2015 veranderd, wat zijn de effecten daarvan voor de vaststelling van de behoefte van de jongmeerderjarige. Welke eisen worden gesteld aan de vaststelling van de behoefte van de jongmeerderjarige.

De uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 inzake het kindgebondenbudget heeft de problemen met betrekking tot toeslagen die vallen onder de AWIR (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) er niet eenvoudiger erop gemaakt. Het is te verwachten dat de Hoge Raad zich nogmaals zal moeten buigen over de toeslagen in relatie tot onderhoudsverplichtingen.

In het kader van het alimentatie rekenen zijn er al diverse advocaten die werken met een alimentatierekenprogramma waarin een kasstroomoverzicht is opgenomen. Het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht heeft inmiddels een opleiding alimentatie rekenen op basis van kasstromen. Wat gaat u hiermee in de praktijk doen?

Het vaststellen van partneralimentatie levert in de rechtspraktijk steeds problemen op. Werknemers worden steeds vaker ZZper`s, inkomens zijn niet meer een vast gegeven. Het vaststellen van de draagkracht van een ondernemer is een complexe aangelegenheid. In een uitspraak van de Hoge Raad van 6 juni 2014 kan een spoorboekje gevonden worden voor de wijze waarop de draagkracht van de ondernemer moet worden vastgesteld. Kasstromen zijn een nieuw begrip bij het alimentatie rekenen. De veranderingen in het alimentatierecht en rekenen gaan snel. Op deze ontwikkelingen gaan wij in.

En natuurlijk wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van de nieuwe wet herziening partneralimentatie per 1-1-2020.


    punten op aanvraag mogelijk.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.