Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 20 juni 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11
1108 JA Amsterdam


routebeschrijving

spreker
mr. R. van der Poel

mr. R. van der Poel

Roos van der Poel is IP advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten te Amsterdam.
spreker
mr. M.L. van Putten

mr. M.L. van Putten

Marleen is advocaat bij Allen en Overy en gespecialiseerd in IE, Privacy en Datazaken. Zij vertegenwoordigt cliƫnten om hun merken, modellen, auteursrechten, patenten, knowhow, bedrijfsgeheimen en gegevens te beschermen.

Ook online te volgen

Technologielicenties en bescherming bedrijfsgeheimen

Aandachtspunten voor de transactionele praktijk

Op locatie
of online te volgen

programma

20 juni 2024
 • Ontvangst en inloop

 • Faillissementen en WHOA

  mr. R. van der Poel en mr. M.L. van Putten

  Aandacht wordt besteed aan:

  1. Huidige stand van zaken faillissementen en licenties
  2. Korte uiteenzetting toepassing en gevolgen WHOA
  3. Mogelijke gevolgen voor IE-licenties onder de WHOA
  4. Recente ontwikkelingen in wetgevingslandschap
  5. Casusbehandeling interactief
 • Korte pauze

 • Technologielicenties en het mededingingsrecht (TTBER)

  mr. R. van der Poel

  Met speciale aandacht voor:

  1. Achtergrond en opzet van de TTBER
  2. Toepassen van stappenplan
  3. Praktische voorbeelden
  4. Schikkingsovereenkomsten
  5. (Indien beschikbaar: recente ontwikkelingen inzake vernieuwing TTBER
  6. Casusbehandeling interactief
 • Korte pauze

 • Bescherming bedrijfsgeheimen - Nieuwe ontwikkelingen en doorwerking in de contracten

  mr. M.L. van Putten

  Met speciale aandacht voor:

  • Introductie term ‘bedrijfsgeheimen’
     1. Wat valt hieronder?
     2. Hoe verhouden bedrijfsgeheimen zich tot de klassieke IE rechten?
  • Achtergrond Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen ( WBB ) in Nederland ( kort )
   1. WBB is implementatie van de Richtlijn EU 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan
   2. Hoe zat het met bescherming van bedrijfsgeheimen vóór de WBB?
  • Handhavings- en procedurele mogelijkheden ( kort )
  • Aandachtspunten bij contracteren
   1. Hoe draag je bedrijfsgeheimen over?
   2. Hoe licentieer je bedrijfsgeheimen uit of in?
  • Lessen en trends in recente rechtspraak, zoals:
   1. Welke redelijke maatregelen moet je implementeren om aan bescherming onder de WBB te voldoen?
   2. Hoe richt je contractuele bescherming (NDA’s, arbeidsovereenkomsten) het beste in?
 • Einde cursusomschrijving

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw technologielicenties handhaafbaar en effectief zijn?
Dat leert u in deze interactieve cursus. Hierin  krijgt u de laatste inzichten en tips van ervaren IE-specialisten.


De docenten behandelen onder meer

 • de specifieke kenmerken en valkuilen van technologie licenties
 • mededingingsrechtelijke aspecten van licenties
 • de gevolgen van een faillissement of WHOA-traject voor licentieovereenkomsten
 • de bescherming van bedrijfsgeheimen; zowel nieuwe ontwikkelingen als de doorwerking ervan in de contracten. 


Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor IP-professionals die al enige basiskennis van licenties hebben en hun expertise verder willen verdiepen.
Hierna bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in licentie-/contractenland.

doelgroep

Advocaten
Octrooigemachtigden
Bedrijfsjuristen en Legal Counsels

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 395,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.