Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 10 december 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 12.00 uur
starttijd: 12.45 uur
eindtijd: ca. 17.30 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. M.L.C.C. Lückers

mr. dr. M.L.C.C. Lückers

Myriam Lückers is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag. Tot 1 juni 2024 was ze AG bij de Hoge Raad. Daarvoor was zij senior-raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter Team strafrecht, voorzitter Team Familierecht, rechter bij de rechtbank Rotterdam (sector straf) en kinderrechter. Zij heeft veel publicaties op haar naam staan op het gebied van het jeugdstrafrecht en familierecht. Tevens is zij voorzitter van de EB redactie.
spreker
mr. J.B. de Groot

mr. J.B. de Groot

Jan Bram de Groot is senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de landelijke Expertgroep Alimentatie.
spreker
drs. J.M.J. Holtermans cpc

drs. J.M.J. Holtermans cpc

Jurgen Holtermans is fiscalist, certified pension consultant en collaborative professionals en partner bij Hendrikx en Bakker te Tilburg
spreker
mr. dr. B. Breederveld

mr. dr. B. Breederveld

Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar. Hij houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is tevens docent aan de VU te Amsterdam en de universiteit te Utrecht.
spreker
prof. mr. L.M. Coenraad

prof. mr. L.M. Coenraad

Lieke Coenraad is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de VU. Ze is tevens familierechter in de rechtbank Rotterdam.

Scheidingscongres 2024

programma

10 december 2024
 • Inloop met broodjeslunch

 • Start van het congres met een openingswoord van de dagvoorzitter

  mr. dr. M.L.C.C. Lückers

    

 • Alimentatie

  mr. J.B. de Groot

  Met speciale aandacht voor:

  1. Samengestelde gezinnen met onderhoudsverplichtingen voor ouders en stiefouders
  2. Berekeningen van onderhoudsbijdragen
  3. Balanceren tussen een globale benadering en rechtvaardigheid in een individueel geval
 • Afstorten pensioen in eigen beheer

  drs. J.M.J. Holtermans cpc

  In zijn bijdrage behandelt de spreker uiteraard de laatste ontwikkelingen uit de rechtspraak.

  Daarnaast gaat hij in op  de vraag wat de gevolgen zijn van een ten tijde van expiratie van een pensioenverzekering ten opzichte van de vereveningsverplichting aan te kopen te hoge of te lage uitkering. Daarbij komt tevens aan bod hoe ten aanzien van premievrije pensioenaanspraken na verevening dient te worden omgegaan met indexatiebepalingen. Tot slot besteedt hij ook aandacht aan het compensatievraagstuk in verband met een uitgefaseerd pensioen in eigen beheer (afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting).

 • Pauze met een drankje

 • Het vermogen bij scheiding : Verdelen, Verrekenen en Vergoeden?

  mr. dr. B. Breederveld

  Het treffen van een regeling over het vermogen is onlosmakelijk verbonden met partners die gaan scheiden. Kennis van  het huwelijksvermogensrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht is voor de mediator en advocaat daarbij van groot belang. Op het gebied van het relatievermogensrecht staat de rechtsontwikkeling bepaald niet stil.

  1. In hoeverre bestaat er een onderscheid tussen samenwonenden en gehuwden. 
  2. En waarin komt dit verschil het meeste tot uitdrukking.  
  3. Is het nieuwe stelsel van gemeenschap van goederen wel zo ingewikkeld zoals bij invoering ervan werd verwacht? 
  4. Zijn de verrekenbedingen  in huwelijkse voorwaarden zodanig dat echtgenoten bij echtscheiding niet voor verrassingen komen te staan? 
  5. En wat is het oordeel van het rechter over verdelen verrekenen en vergoeden als partijen er zelf niet uitkomen. 
 • Verhuiszaken met kinderen

  prof. mr. L.M. Coenraad

  Verhuiszaken met kinderen zijn vaak lastig: de ene ouder heeft meestal goede redenen om te verhuizen en de andere ouder ziet zijn of haar zorg- of omgangsregeling met de kinderen in gevaar komen. Het is dus niet verwonderlijk dat verhuiszaken ook in eerste aanleg wel meervoudig worden behandeld. Lieke Coenraad zal in haar bijdrage ingaan op onder meer de volgende aspecten van verhuiszaken:

  1. (wat) maakt het uit of sprake is van eenhoofdig of gezamenlijk gezag?
  2. verhuiszaken in kort geding
  3. uitvoerbaar bij voorraad verklaren of niet?
  4. de vervelende vraag ‘Wat als u geen toestemming krijgt…’
  5. verhuiswens zonder de kinderen
 • Afsluitende paneldiscussie met alle sprekers van het congres

 • Einde congres en afsluitend kunt u onder het genot van een drankje met uw collega’s napratenomschrijving

Ook dit jaar is het Scheidingscongres weer in december!
We beloven er wederom een fraai en prachtig inhoudelijk congres van te maken voor
alle advocaten, advocaat-mediators en andere juristen die zich bezighouden met scheidingen.
En voor een aantrekkelijke prijs!

Prachtig inhoudelijk programma
Uiteraard wordt ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen. En ook wordt weer ingegaan op een aantal specifieke aandachtsgebieden binnen het scheidingsrecht. 


De volgende hoofdonderwerpen staan op het programma:

 • Alimentatie  -  met o.a. samengestelde  gezinnen met onderhoudsverplichtingen voor ouders en stiefouders
 • Het vermogen bij scheiding: Verdelen, Verrekenen en Vergoeden?
 • Afstorten pensioen in eigen beheer - met o.a. de laatste ontwikkelingen uit de rechtspraak
 • Verhuiszaken met kinderen

In het programnma hiernaast staan alle bijdragen beschreven.


Na afloop van de presentaties bieden wij een paneldiscussie aan waarbij alle sprekers aanwezig zullen zijn. Dit biedt een uitgelezen kans om deel te nemen aan een inhoudelijke discussie en uw vragen te stellen.

 

€ 75,- korting voor leden van de vFAS en abonnees op EB Tijdschrift voor scheidingsrecht
Dan betaalt u slechts € 250,- (excl. BTW). U kunt vanzelfsprekend maar van één kortingsmogelijkheid gebruik maken.

 

Wij moedigen u aan om uw plaats tijdig te reserveren, zodat u geen van deze waardevolle informatie mist. Dit congres zal u helpen om volledig op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

 

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen op ons congres en om samen een leerzame, productieve en vooral ook leuke middag te beleven.

Klik voor meer informatie of uw inschrijving op  www.scheidingscongres.nl


Dagvoorzitter:  mr. dr. M.L.C.C. Lückers  

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Leden rechterlijke macht
Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming (academisch niveau)
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 325,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

Evenals de lunch bij binnenkomst en een drankje na afloop van het congres. 


€ 75,- korting voor leden van de vFAS en abonnees op EB Tijdschrift voor scheidingsrecht.  Dan betaalt u slechts € 250,- (excl. BTW).

Om voor de korting in aanmerking te komen, vult u tijdens het inschrijven in het opmerkingenveld uw vFAS lidmaatschapsnummer of uw Wolters Kluwer abonneenummer in. Aan de hand daarvan zal een controle worden uitgevoerd. 
U kunt vanzelfsprekend maar van één kortingsmogelijkheid gebruik maken.

 

Bent u nog geen abonnee op EB en wilt u dat nu worden om ook direct gebruik te maken van de € 75,- korting? Abonneert u zich dan op EB via  deze link. Wel moet u zich dan ook nog inschrijven voor het congres. 

 


  

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

KNB punten op aanvraag