Ga direct naar uw vakgebied

3
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 26 november 2021
goed voor: 3 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Ook online te volgen

Procederen voor de kinderrechter

in gezags-, omgangs- en verhuiszaken

Op locatie
of online te volgen
8,5
beoordeling

programma

omschrijving

Conflicten rond gezag en omgang en verhuisproblematiek leiden tot veel rechterlijke procedures.

In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op het zorgvuldig en (maatschappelijk) effectief procederen in dergelijke zaken. Aan de orde komen:

  1. Op welke wijze kan in dergelijke procedures worden bijgedragen aan een daadwerkelijke oplossing van het conflict?
  2. Wat betekent dit voor uw rol als advocaat? 
  3. En breder: wat is de rolverdeling tussen alle procesdeelnemers (partijen, advocaten, rechters, de raad) in dergelijke zaken?

 

Naast deze meer procedurele kant van gezags,- omgangs en verhuiszaken, komt uiteraard de actuele jurisprudentie op dit terrein aan de orde. 
Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de versterking van de (proces)positie van het kind in dergelijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan de bijzondere curator, de ouderschapsonderzoeker of de informele rechtsingang van het kind. Is 8 het nieuwe 12 voor kindgesprekken? En in hoeverre is dat wenselijk?

 

Kortom: alle reden om je meer te verdiepen in het procederen voor de kinderrechter!

 

Maximaal 22 deelnemers

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 275,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 255,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 3 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 3 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een eindtoets. Dit is een eis vanuit de NOvA. U dient minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.