Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 28 maart 2023
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Praktische Update Ontslagrecht

In 1 dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen

programma

omschrijving

Bent u op de hoogte van de huidige stand van zaken in het ontslagrecht en de te verwachten ontwikkelingen voor de cliënten van uw juridische praktijk? Het is van belang dat u dit scherp op uw netvlies krijgt.

 

Het arbeidsrecht is continu in beweging. Op 1 januari 2020, nog geen vijf jaar na de introductie van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking getreden, een wet waarin nieuwe regels zijn opgenomen voor flexibele overeenkomsten zoals de oproepovereenkomst en de payroll-overeenkomst, waarin de ketenregeling wordt gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt om ontslaggronden te combineren.

 

Daarbij zijn er andere belangwekkende wijzigingen in het arbeidsrecht die het gevolg zijn van de Wwz en de Wab (zoals de herplaatsingsplicht, de billijke vergoeding, de gelijkwaardige vergoeding, het concurrentiebeding en het nieuwe procesrecht), maar ook om minder in het oog springende maar zeer belangrijke onderwerpen zoals het pensioenontslag, het opvolgend werkgeverschap bij reorganisaties, ontslag vanwege overtreding van de re-integratievoorschriften, ontslagvergoedingen bij deelontslag etc..

 

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en bijzondere bedingen
  2. Beëindiging met wederzijds goedvinden, de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst)
  3. Opzegging en ontbinding, de UWV-procedure, collectief ontslag
  4. Ontslagvergoedingen, de compensatieregeling, ontslag op staande voet en rechtsmiddelen   


Leerdoel
Het verschaffen van inzicht in de gevolgen van de WWZ en de wijzigingen in 2020 en daarna voor het ontslagrecht en de consequenties daarvan voor de praktijk van de jurist.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
HR Managers (academisch niveau)
Juristen op HR afdelingen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 495,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.