Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 19 november 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Praktische Update Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing

Incl. praktisch stappenplan

8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Een update waar je in de praktijk wat aan hebt.'
- Advocaat

omschrijving

Op 1 januari 2015 heeft de Jeugdwet de Wet op de jeugdzorg vervangen en zijn tegelijkertijd de maatregelen van kinderbescherming verstrekkend herzien. Alle vormen van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering zijn per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeenten. Daarbij komt nog dat in het jeugdrecht sprake is van een stelselherziening: meer nog dan vroeger komt preventie op de eerste plaats en wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen, jongeren en hun ouders of voogden, met inzet van het sociale netwerk. Het familiegroepsplan neemt een centrale plaats in.

 

Thans zijn beide wetten meer dan 2 jaar van toepassing. Allerlei tendensen zijn zichtbaar en ook is duidelijk dat de verschillende gemeenten niet dezelfde prioriteit aan jeugdhulp geven. Inmiddels is er de nodige jurisprudentie verschenen, niet alleen op het vlak van jeugdbeschermingsmaatregelen, maar inmiddels ligt er ook de nodige tuchtrechtelijke jurisprudentie betreffende jeugdprofessionals. Hierbij gaat het met name om klachten jegens gezinsvoogden. Hoewel het voor de hand ligt optimaal te communiceren en beknopt schriftelijk te rapporteren, naast het mondeling checken of een boodschap werkelijk overgekomen en begrepen is, blijkt dit dikwijls niet het geval te zijn. Hieruit kunnen nog belangrijke lessen worden geleerd.

 

Door de sprekers wordt achtereenvolgens behandeld de professionele spelers in het veld van de kinderbescherming, de grondig gewijzigde ondertoezichtstelling en gezagsbeëindiging, de machtiging (gesloten) uithuisplaatsing en de positie van de bijzondere curator zowel binnen als buiten de sfeer van  maatregelen van kinderbescherming

 

De topsprekers nemen u op een zeer praktische wijze mee door deze materie, zodat u na afloop de juridische materie rond ondertoezichtstelling, gezagsbeëindiging en uithuisplaatsing precies op de radar hebt zitten.

Kortom: deze middag omvat alle praktische toelichtingen en elementen waar u in een volgende zaak eenvoudig mee aan de slag kunt.

 

Meerdere sprekers/trainers

centrum permanente educatie  kiest hier uitdrukkelijk voor een cursus met meerdere sprekers/trainers. Beiden hebben een eigen specifieke achtergrond, expertise en ervaring met het onderwerp. O.a. daardoor zijn zij in staat u optimaal te begeleiden en u van zeer praktische handvatten te voorzien. 

doelgroep

Advocaten
Juristen Bureaus Jeugdzorg (academisch niveau)
Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.