Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 22 maart 2022
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Fons Stollenwerck is raadsheer bij het Hof Den Haag en em. bijzonder hoogleraar bij de VU Amsterdam met als specialisatie estate planning.

Ook online te volgen

Praktische Update Notarieel Tuchtrecht

Kostenveroordeling notaris, Novitaris-dillema, zorgplicht en andere actualiteiten

Op locatie
of online te volgen
8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

22 maart 2022
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Algemene inleiding

  prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

  Met speciale aandacht voor:

  1. ontvankelijkheid van de klacht (wanneer komt de klager of beklaagde “binnen”) 
  2. wijziging Notariswet per 1 januari 2018: de kostenveroordeling (de tijdelijke richtlijnen) 
  3. de civielrechtelijke maatstaf van het Novitaris-arrest overgenomen 
  4. beheer dossier(notities)  
  5. offertes en algemene voorwaarden  
  6. waar gaat het klachtwaardig mis in de communicatie 
  7. voorlichting/onpartijdigheid
 • Pauze met een smoothie

 • Voorkomen is beter dan genezen

  prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

  Met speciale aandacht voor:

  1. wilsonbekwaamheid blijft een veelvoorkomende klacht 
  2. ruzieboedels, ga niet op de stoel van de rechter zitten! 
  3. wat mag de cliënt verwachten van de (kandidaat-)notaris en wat mag de (kandidaat)notaris van de cliënt verwachten 
  4. wanneer moet ik dienst weigeren?
 • Einde cursusDeelnemers over deze cursus
'Deze cursus zou verplicht moeten zijn voor een ieder werkzaam in notariële praktijk.'
- notaris
'Uitstekende cursus'
- notaris
'Uitstekende spreker, weet van de hoed en de rand'
- notaris
'Deze cursus is van groot belang voor alle notarissen en kandidaat-notarissen!'

omschrijving

In toenemende mate worden (kandidaat)notarissen geconfronteerd met tuchtklachten.  De Notariswet is op 1 januari 2018 op ingrijpende wijze gewijzigd doordat nu een kostenveroordeling van de notaris plaats vindt als de klacht gegrond is. Als dat in twee instanties het geval is, bedraagt de kostenveroordeling tenminste al gauw € 10.000,-; de eigen kosten niet meegerekend. Reden te meer om goed op de hoogte te zijn van het tuchtrecht en daardoor gegronde klachten te voorkomen!

In deze cursus zullen de Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van het Gerechtshof Amsterdam en de Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat worden besproken.

 

Niet zelden had een klacht en daarmee een kostenveroordeling kunnen worden voorkomen indien de (kandidaat)notaris adequaat volgens de regels en maatstaven van de wetgever en de tuchtrechter had gehandeld. Als er desondanks toch een klacht wordt ingediend, staat de beklaagde (kandidaat)notaris in een aanzienlijke betere positie. In dit verband is van eminent belang dat het Hof bij beschikking van 23 januari 2018 de civielrechtelijke maatstaf van de Hoge Raad in het Novitaris-arrest van 3 april 2015 – herhaald in zijn arrest van 10 november 2017 – heeft overgenomen voor het tuchtrecht. Naast deze belangrijke uitspraak zijn er de laatste tijd nog meer richtinggevende beschikkingen gegeven door het Hof Amsterdam.

 

Hoe kunt u als (kandidaat)notaris voldoen aan alle verplichtingen die van u als professional worden verwacht en daarmee de onpartijdigheid, integriteit, kwaliteit, zorgvuldigheid en rechtszekerheid behouden? Want houdt u zich niet aan de regels en de normen dan loopt u het risico dat er een sanctie volgt in de vorm van een boete, berisping, schorsing of zelfs ontzetting en kostenveroordeling. Zelfs als het bij een waarschuwing blijft, wordt dat vaak als falen gevoeld.

 

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck zal tijdens deze praktische, interactieve cursus ingaan op de op verschillende terreinen van de notariële dienstverlening ontwikkelde recente tuchtrechtspraak van de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen in de dagelijkse praktijk.

 

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

 

doelgroep

Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.