Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 28 november 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.P. van der Linden

mr. A.P. van der Linden

Ad van der Linden is oud (kinder)rechter en medewerker Universiteit Utrecht; voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland.

Ook online te volgen

Praktische Update Jeugdstrafrecht

Actualiteiten en recente jurisprudentie

Op locatie
of online te volgen

programma

28 november 2024


omschrijving

Tijdens deze cursus staan de laatste ontwikkelingen en recente jurisprudentie in het jeugdstraf(proces)recht centraal.  Na het volgen van deze interactieve cursus bent u als jeugdstrafrechtadvocaat dan ook weer helemaal bijgepraat over een groot aantal onderwerpen.

 

Recente belangwekkende jurisprudentie komt aan bod, maar ook de volgende onderwerpen worden uitgebreid besproken:

  1. het adolescentenstrafrecht
  2. het taakstrafverbod bij jeugdige wetsovertreders
  3. recente ontwikkelingen in de actualiteit
  4. onderzoeken die zien op jeugdstraf(proces)recht 
  5. het toepassen van  het commune strafrecht op jongeren
  6. de recente stand van zaken in het penitentiaire jeugdrecht

 

U bent na deze cursus weer volledig op de hoogte en kunt het geleerde direct de volgende dag in de praktijk brengen.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.