Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 19 november 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

Toine de Bie is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en tevens docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Ook online te volgen

Praktische Update Familieprocesrecht

Op locatie
of online te volgen

programma

19 november 2024
 • Ontvangst

 • De praktijk van het procederen

  mr. A.V.T. de Bie

  Met speciale aandacht voor:

  1. De nieuwe nevenvoorziening van art. 827 lid 1 sub e Rv: het bevel tot medewerking aan het tenietdoen van een religieuze verbintenis
  2. Voorlopige voorzieningen: de gevolgen van de wetswijziging m.b.t. de voorlopige voorziening partneralimentatie
  3. Procespartijen: ontwikkelingen in de jurisprudentie rond het belanghebbendenbegrip
  4. Indienen van stukken: hoe vindt u de weg in het woud aan voorschriften en termijnen.
 • Pauze

 • Thematische verdieping

  mr. A.V.T. de Bie

  Met speciale aandacht voor:

  1. Stellen, betwisten en bewijzen, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de familierechtelijke praktijk van de Wet modernisering en vereenvoudiging bewijsrecht (i.w.tr. 1-1-2025)
  2. De procespositie van de minderjarige en de informele rechtsingang
 • Einde programmaomschrijving

In de praktijk van het familierecht is het procesrecht nogal eens een ondergeschoven kind. Ten onrechte, want wie goed daarin thuis is, kan in familierechtelijke procedures zijn voordeel daarmee doen. De keerzijde van het zogenaamde ‘toernooimodel’ staat de laatste jaren (terecht) in de aandacht, maar voorlopig zal daaraan weinig veranderen. Er zijn de laatste jaren in het familieprocesrecht nogal wat ontwikkelingen en veranderingen doorgevoerd, zowel in de wet als in de jurisprudentie. Hoewel waarschijnlijk onbedoeld, versterken sommige daarvan zelfs dat gewraakte toernooikarakter. In deze praktijkgerichte cursus worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.


De volgende hoofdonderwerpen zullen in elk geval aan de orde komen:

 1. De praktijk van het procederen
 2. Thematische verdieping

Behandeld worden:

 • De nieuwe nevenvoorziening van art. 827 lid 1 sub e Rv: het bevel tot medewerking aan het tenietdoen van een religieuze verbintenis
 • Voorlopige voorzieningen: de gevolgen van de wetswijziging m.b.t. de voorlopige voorziening partneralimentatie
 • Procespartijen: ontwikkelingen in de jurisprudentie rond het belanghebbendenbegrip
 • Indienen van stukken: hoe vindt u de weg in het woud aan voorschriften en termijnen
 • Stellen, betwisten en bewijzen, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de familierechtelijke praktijk van de Wet modernisering en vereenvoudiging bewijsrecht (i.w.tr. 1-1-2025)
 • De procespositie van de minderjarige en de informele rechtsingang

 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn, zullen deze uiteraard ook worden besproken. 
Na afloop bent u in ieder geval weer helemaal up to date!

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.