Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 25 mei 2021
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Ook online te volgen

Praktijk problemen bij de uitwerking van de beperkte huwelijksgemeenschap

Op locatie
of online te volgen
8,6
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Uitstekende aanvulling op de praktijk, toppresentatie door dhr. Labohm. Echte aanrader !!'
- kandidaat-notaris en deelnemer mei 2019
'Geweldige presentatie van droge stof!'
'Mr.. Labohm is erg erg goed!'

omschrijving

De Wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is ingevoerd. De eerste zaken op basis van de nieuwe wet zijn al bij een aantal rechtbanken aanhangig gemaakt. De rechtspraktijk zal er aan moeten wennen  dat de afwikkeling van een huwelijksgemeenschap meer tijd gaat kosten. Er wordt gestreden over de omvang van het gemeenschapsvermogen, privé vermogen van de echtgenoten en de omvang van de vergoedingsrechten.

 

De kern van de wet komt er op neer dat het voorhuwelijkse vermogen van de aanstaande echtgenoten alsmede de aan hen gedane giften en erfrechtelijke verkrijgingen tot hun eigen vermogen blijven behoren. Op deze hoofdregel bestaat een belangrijke uitzondering. Indien de echtgenoten voor de aanvang van de gemeenschap (doorgaans door hun huwelijk) in de periode van samenwonen een goed in gemeenschap hebben of gemeenschappelijk schulden zijn aangegaan, dan behoren het goed en de schuld ook tot de beperkte gemeenschap. Als de man en de vrouw voor hun huwelijk een man vrouw vennootschap onder firma (VOF) zijn aangegaan, dient deze VOF aangemerkt te worden als een bijzondere gemeenschap. Er is dus geen sprake van mede-eigendom. De aandelen in de VOF maken dus geen deel uit van de beperkte gemeenschap. Als de man en de vrouw een woning of een bedrijfspand in mede-eigendom hadden voor hun huwelijk en zij geen huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn aangegaan dan valt de woning of het bedrijfspand in de beperkte gemeenschap van goederen.

 

Voor de aanstaande echtgenoten is het van groot belang dat zij hun vermogens goed administreren aangezien er meerdere vermogens kunnen zijn:

  1. vermogen van de man 
  2. vermogen van de vrouw 
  3. gemeenschapsvermogen 
  4. bijzondere gemeenschap (vof) 
  5. eenvoudige gemeenschap (schenking aan beide echtgenoten)

 

Mede gezien het feit dat er na 1 januari 2018 in veel gevallen sprake zal zijn van drie vermogens en het aantal mutaties tussen deze vermogens zal toenemen wordt het leerstuk van de vergoedingsrechten van artikel 1:87 BW jo artikelen 1:95 lid 1 en 1:96 leden 3 en 4 BW nog meer van belang. Voor vergoedingsrechten die zijn ontstaan na 1 januari 2012 geldt de beleggingsleer. Voorts zal na de invoering van de wet het leerstuk van de zaaksvervanging zoals geregeld in artikel 1: 95 BW toenemen.

 

Aandacht zal worden besteed aan de positie van de schuldeisers alsmede het onderscheid tussen privéschuldeiser en gemeenschapsschuldeiser. Voorts gaan wij in op welk vermogen de schuldeiser zich kan verhalen. De vraag dient gesteld en beantwoord te woorden of bewindvoerders in het kader van de WSNP wel voldoende kennis hebben om op basis van de huidige wet tot een verantwoorde schuldsanering te komen van de Saniet. B. Breederveld heeft een belangrijk artikel geschreven dat iedere rechter – commissaris dient te lezen (B. Breederveld, Het huwelijksvermogensrecht en artikel 61 FW aangepast en beperkt. Tvl 2018/11).

 

Zeer complex is artikel 1:95a BW met betrekking tot het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen. Uit de literatuur volgt inmiddels dat dit wetsartikel voor de rechtspraak ingewikkeld is, aangezien de wetgever met een open norm heeft gewerkt en de invulling overlaat aan de rechtspraak.

 

In deze actualiteitenmiddag gaat de docent met u in op de wettekst, de literatuur alsmede praktijk problemen die zich kunnen gaan voordoen.

 

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna te beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.