Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 6 oktober 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.

Wegens succes herhaald

Praktijk problemen bij de uitwerking van de beperkte huwelijksgemeenschap

8,6
beoordeling
lees ervaringen

programma

6 oktober 2020
 • Ontvangst met koffie en thee

 • De wet beperking en wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap

  mr. A.N. Labohm

  Met speciale aandacht voor:

  1. De knelpunten van het wetsvoorstel voor de praktijk 
  2. Voor – en nadelen van de nieuwe wet 
  3. Artikelsgewijs commentaar op de wet 
  4. Hoeveel vermogens kunnen er zijn? 
  5. De omvang van de nieuwe gemeenschap van goederen 
  6. Beperking van de positie van schuldeisers 
  7. Het overnemingsrecht art 1:96 lid 3 BW 
  8. Insluitingsclausule 
  9. Overgangsrecht
 • Pauze met een smoothie

 • De wet beperking

  mr. A.N. Labohm

  Met speciale aandacht voor:

  1. Voor huwelijksondernemingsvermogen art 1:95 a lid 1 BW Eenmanszaak 
  2. Voor huwelijksondernemingsvermogens art 1:95 a lid 2 BW Vof en BV 
  3. Zaaksvervanging en de nieuwe wet 
  4. Vergoedingsrechten en de nieuwe wet 
  5. Fiscale gevolgen de wet: art 5 e AWR, successiebelasting, inkomstenbelasting 
  6. Wat verandert er in de praktijk: a) advisering, b) akten en modellen, c) afwikkeling boedels, d) procesrechtelijk, e) bij de comparitie van partijen, F) de opbouw van de beschikking door de rechter 
 • Einde cursusDeelnemers over deze cursus
'Uitstekende aanvulling op de praktijk, toppresentatie door dhr. Labohm. Echte aanrader !!'
- kandidaat-notaris en deelnemer mei 2019
'Geweldige presentatie van droge stof!'
'Mr.. Labohm is erg erg goed!'

omschrijving

De Wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is ingevoerd. De eerste zaken op basis van de nieuwe wet zijn al bij een aantal rechtbanken aanhangig gemaakt. De rechtspraktijk zal er aan moeten wennen  dat de afwikkeling van een huwelijksgemeenschap meer tijd gaat kosten. Er wordt gestreden over de omvang van het gemeenschapsvermogen, privé vermogen van de echtgenoten en de omvang van de vergoedingsrechten.

 

De kern van de wet komt er op neer dat het voorhuwelijkse vermogen van de aanstaande echtgenoten alsmede de aan hen gedane giften en erfrechtelijke verkrijgingen tot hun eigen vermogen blijven behoren. Op deze hoofdregel bestaat een belangrijke uitzondering. Indien de echtgenoten voor de aanvang van de gemeenschap (doorgaans door hun huwelijk) in de periode van samenwonen een goed in gemeenschap hebben of gemeenschappelijk schulden zijn aangegaan, dan behoren het goed en de schuld ook tot de beperkte gemeenschap. Als de man en de vrouw voor hun huwelijk een man vrouw vennootschap onder firma (VOF) zijn aangegaan, dient deze VOF aangemerkt te worden als een bijzondere gemeenschap. Er is dus geen sprake van mede-eigendom. De aandelen in de VOF maken dus geen deel uit van de beperkte gemeenschap. Als de man en de vrouw een woning of een bedrijfspand in mede-eigendom hadden voor hun huwelijk en zij geen huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn aangegaan dan valt de woning of het bedrijfspand in de beperkte gemeenschap van goederen.

 

Voor de aanstaande echtgenoten is het van groot belang dat zij hun vermogens goed administreren aangezien er meerdere vermogens kunnen zijn:

 1. vermogen van de man 
 2. vermogen van de vrouw 
 3. gemeenschapsvermogen 
 4. bijzondere gemeenschap (vof) 
 5. eenvoudige gemeenschap (schenking aan beide echtgenoten)

 

Mede gezien het feit dat er na 1 januari 2018 in veel gevallen sprake zal zijn van drie vermogens en het aantal mutaties tussen deze vermogens zal toenemen wordt het leerstuk van de vergoedingsrechten van artikel 1:87 BW jo artikelen 1:95 lid 1 en 1:96 leden 3 en 4 BW nog meer van belang. Voor vergoedingsrechten die zijn ontstaan na 1 januari 2012 geldt de beleggingsleer. Voorts zal na de invoering van de wet het leerstuk van de zaaksvervanging zoals geregeld in artikel 1: 95 BW toenemen.

 

Aandacht zal worden besteed aan de positie van de schuldeisers alsmede het onderscheid tussen privéschuldeiser en gemeenschapsschuldeiser. Voorts gaan wij in op welk vermogen de schuldeiser zich kan verhalen. De vraag dient gesteld en beantwoord te woorden of bewindvoerders in het kader van de WSNP wel voldoende kennis hebben om op basis van de huidige wet tot een verantwoorde schuldsanering te komen van de Saniet. B. Breederveld heeft een belangrijk artikel geschreven dat iedere rechter – commissaris dient te lezen (B. Breederveld, Het huwelijksvermogensrecht en artikel 61 FW aangepast en beperkt. Tvl 2018/11).

 

Zeer complex is artikel 1:95a BW met betrekking tot het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen. Uit de literatuur volgt inmiddels dat dit wetsartikel voor de rechtspraak ingewikkeld is, aangezien de wetgever met een open norm heeft gewerkt en de invulling overlaat aan de rechtspraak.

 

In deze actualiteitenmiddag gaat de docent met u in op de wettekst, de literatuur alsmede praktijk problemen die zich kunnen gaan voordoen.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend