Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 9 juni 2022
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. F.H. van der Kamp

mr. F.H. van der Kamp

Frits van der Kamp is fiscaal juridisch adviseur met een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit. Frits treedt regelmatig op als spreker voor seminars en congressen en doceert al ruim 20 jaar. Hij is ook vaste medewerker van Vakblad Financiële Planning.

Ook online te volgen

Pensioen bij scheiding; oude en nieuwe systematiek

Juridische en fiscale aspecten van verevening en verdeling

Op locatie
of online te volgen
8,6
beoordeling
lees ervaringen

programma

9 juni 2022
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Programma voor de pauze

  mr. F.H. van der Kamp

  Met speciale aandacht voor:

  1. Introductie hoofdlijnen Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding
  2. De aard van de pensioenaanspraak in het huwelijksvermogensrecht
  3. Uitsluiten en andere alternatieven in de Wet VPS
  4. Fiscale gevolgen (inkomstenbelasting en Successiewet)
  5. Onderscheid fiscale en juridische begrip schenking
  6. Conversie bij scheiding op alle afwikkelingsvarianten en compensatievragen
  7. Casuïstiek en voorbeelden
  8. Korte terugblik op de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
  9. Compensatie fiscaal en juridisch beoordeeld
  10. De ODV (aanspraak op de oudedagsverplichting en erfrechtelijke toepassing
  11. Huwelijksvoorwaarden en testamenten
 • Pauze met een smoothie

 • Programma na de pauze

  mr. F.H. van der Kamp

  Met speciale aandacht voor:

  1. Aandachtspunten in convenanten en afwikkelingsvarianten zowel fiscaal als civielrechtelijk
  2. Fiscale gevolgen bij de verdeling en verrekening van pensioen of aanspraken op de ODV (oudedagsverplichting) dan wel de omzetting naar een lijfrente aan de hand van overzichtelijke schematische weergave
  3. Invloed conversie bij scheiding op alle afwikkelingsvarianten en compensatievragen
  4. Wetsvoorstel Wet Pensioenverdeling bij scheiding: wat moet u nú al weten?
  5. Aandachtspunten bij huwelijksvoorwaarden en convenant alsmede timing echtscheiding:
  6. Overgangsrechtelijke aspecten
  7. Korte introductie onderwerp
 • Einde programmaDeelnemers over deze cursus
'Lastige materie begrijpelijk uitgelegd. Aanrader!'
- Kandidaat-notaris-deelnemer okt. 2020

omschrijving

Met het wetsvoorstel Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2021, is er veel nieuws te verwachten op pensioen- en overig toekomstvoorzieningen gebied.

 

Voor advocaten is het van groot belang om naast alle inhoudelijke wijzigingen tevens te weten hoe dit overgangsrechtelijk uitwerkt.

 • Vanaf welke moment krijgt uw cliënt aanmerkelijk minder aanspraken? 
 • Welke belangrijke adviezen kunt u op grond van de voorgestelde wetgeving in 2020 geven?
 • Kunt u gebruik maken van de nieuwe regelgeving voor aanpassingen in compensatie vraagstukken in het kader van uitgefaseerde pensioenen in eigen beheer?

De nieuwe hoofdregel van pensioenconversie bij scheiding zal bij velen vragen oproepen. Het is van groot belang deze huidige "uitzondering" goed te doorgronden en over de door de wet geboden belangrijke afwijkingen te adviseren. Daarbij valt te denken aan een wettelijke recht als optie op het "niet converteren" van het nabestaandenpensioen bij scheiding.

In combinatie met het afschaffen/uitfaseren van pensioen in eigen beheer roept deze "toekomstvoorziening" in het  kader van echtscheidingen veel (nieuwe) vragen op.

 

Pensioen en toekomstvoorziening, is met de Wet uitfasering PEB aan vele vragen blootgesteld. Veel vragen zijn daarbij nader in beeld gekomen/nader uitvergroot.

 • Van wie is het pensioen nou eigenlijk?
 • Wat is de aard van de pensioenaanspraken en welke invloed heeft de Wet VPS daarop?

Bij de tussentijdse evaluatie van de Wet VPS medio 2017 bleek ook al dat zowel bij burgers als bij professionals de bekendheid met de regeling van de Wet VPS slecht is. 
Het afschaffen van het pensioen in eigen beheer (ook wel PEB genoemd) is na 2019 afgerond, zo kan gedacht worden. Het tegenovergestelde is waar: de uitfasering van de pensioenen in eigen beheer vindt veelvuldig eerst later haar beslag. Compensaties die uiteindelijk eerst bij scheiding zullen worden vastgesteld, zijn veelal abstract of bevatten een verwijzing naar de "alsdan opgebouwde aanspraken". Die kunnen echter vanaf 2021 onder nieuwe regels omtrent pensioenafwikkeling bij scheiding zijn komen te vallen.  Naast het voorgestelde overgangsrecht voor alle bestaande pensioenaanspraken tot juli 2017 uiteindelijk!) is er gebruik gemaakt van “aantrekkelijke” fiscale mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer af te kopen, dan wel om te zetten in een zogeheten Oudedagsverplichting (ODV).

De fiscale en juridische aandachtspunten die deze nieuwe regelingen (blijven) oproepen bij compensatievraagstukken in het kader van afkoop of afstempeling naar een ODV aanspraak, bij scheiding en bij overlijden, maar ook in jurisprudentie, komen tijdens de cursus aan bod!

 

De invloed van civiele regels op de afwikkeling van toekomstvoorziening kan moeilijk overschat worden! Het vernieuwde huwelijksvermogensrecht anno 2018, de uitgangspunten van de afstortingsjurisprudentie vertaald naar overige toekomstvoorzieningen in eigen beheer, schenkingsaspecten, versterkt door nieuwe regels in de schenkbelasting en de wijziging van schenkbesluiten in maart 2018.

 

Het rond Prinsjesdag 2019 ingediende wetsvoorstel Wet Pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft meer trekken van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Uitholling van bestaande aanspraken ligt daarmee op de loer! Het is van groot belang om de oude en nieuwe regels te beoordelen in het licht van lopende echtscheidingen.

 

Vanzelfsprekend komen eveneens alle fiscale gevolgen van de afwijkingsmogelijkheden uitgebreid aan bod in deze cursus!


U kunt ook online deelnemen 

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 375,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.