Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: congres
niveau: verdieping
datum: 5 november 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 

Hotel Pullman Cocagne

Vestdijk 47 
5611 CA Eindhoven


routebeschrijving

Ook online te volgen

Octrooirechtcongres 2020

Op locatie
of online te volgen
8,2
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Uitstekend congres met een inhoudelijk sterk programma!'
- IE advocaat - deelnemer 2019
'Goed verzorgd met een sterke inhoud. Voor herhaling vatbaar'
- Octrooigemachtigde - deelnemer 2019

omschrijving

Nederland heeft zich definitief gevestigd als één van de Europese hotspots op het gebied van grensoverschrijdende octrooigeschillen.

In de afgelopen jaren worden er naast complexe farma-octrooizaken ook steeds meer SEP / FRAND-zaken voor onze Haagse gerechten uitgevochten. Dat levert interessante rechtspraak op zowel het materiele octrooirecht als het procesrecht.

 • Tijdens het octrooicongres zal deze rechtspraak uiteraard aan de orde worden gesteld, maar de sprekers zullen u ook vooruit laten kijken.
 • Welke ontwikkelingen staan op stapel?
 • Zijn die ontwikkelingen wenselijk en hoe zou een en ander dan moete worden vormgegeven.
  Zo wordt onze ‘eigen’ VRO procedure door toenemende omvang en de complexiteit van de octrooigeschillen regelmatig flink getest en de vraag laat zich stellen of het huidige procedure voor het versnelde regime nog voldoet.
 • Maar ook op het gebied van de waarheidsvinding binnen octrooiprocedure zijn er belangwekkende ontwikkelingen die de revue zullen passeren.
De dagvoorzitter van dit congres is mr. W.J.G. Maas, advocaat en partner bij TaylorWessing.
 
Wat u concreet kunt verwachten:  

mr. S. Dack   -   advocaat en partner Hoyng Rokh Monegier, spreekt over  Recht op verbod?

Het uitgangspunt in Nederland is dat als er sprake is van inbreuk op een geldig te achten octrooi, een inbreukverbod zal worden uitgesproken. De vraag rijst of er niet voor een genuanceerder aanpak dient te worden gekozen. De problematiek zal aan de hand van een aantal actuele voorbeelden worden besproken. 
 
 

mr. drs. J.M.A. Krens advocaat en partner TaylorWessing Amsterdam , behandelt   Waarheidsvinding in octrooizaken   

Het onderwerp is relevant omdat na bewijsbeslag vaak een uitvoerige discussie volgt over de inzage. In het kader daarvan is er een opkomst van zogenoemde “confidentiality clubs”  te zien. De exacte regels omtrent “confidentiality clubs” zijn echter punt van discussie en moeten zich nog uitkristalliseren.


ir. B.W.H. Langenhuijsen
 -  octrooigemachtigde en partner bij Patentwerk ‘s-Hertogenbosch
, bespreekt in zijn bijdrage Voorrang: geven en nemen?    

 • Welke eisen stelt het EOB aan het overdragen van het recht van voorrang?
 • Sluit de meest recente (inter)nationale rechtsspraak, waaronder de Haagse rechtsspraak, hierbij aan?
 • Welke valkuilen komen hierbij om de hoek kijken en waar dient men op te letten bij het overdragen van prioriteitsrechten?

dr. E. Crabbe  -  octrooigemachtigde bij Brantsandpatents , geeft een presentatie getiteld  Het spanningsveld tussen nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en plausibiliteit  met aandacht voor:
 • Wanneer is een uitvinding plausibel? 
 • Hoe heeft dit een impact op de voorwaarde voor de nieuwheid, inventiviteit en de nawerkbaarheid van een octrooi(aanvraag)?
 • Waar moet je als octrooigemachtigde mee rekening houden wanneer je een aanvraag voorbereidt.

mr. D.F. de Lange
 - advocaat en partner bij Brinkhof in Amsterdam , bespreekt in  Versneld Regime in Octrooizaken 2.0 een aantal  voorstellen voor modernisering en aanpassing.

Ter afsluiting wordt u een netwerkborrel aangeboden door  TaylorWessing Eindhoven.
Kortom; ook dit jaar een inspirerend en waardevol programma.

Er zijn -i.v.m. de corona maatregelen- dit jaar max. 50 plaatsen beschikbaar.

Zie ook www.octrooirechtcongres.nl


 

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.doelgroep

Octrooigemachtigden
Advocaten
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
Legal Counsels

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 375,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Goed voor 4 PE punten Orde Octrooigemachtigden

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een eindtoets. Dit is een eis vanuit de NOvA. Deze bestaat uit 10 vragen. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 6 vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.