Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 4 april 2023
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.25 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11  
1108 JA Amsterdam   


routebeschrijving

spreker
mr. ir. R. Broekstra

mr. ir. R. Broekstra

Rien Broekstra is advocaat en partner bij Brinkhof advocaten en onder andere gespecialiseerd in octrooirecht.
spreker
dr. mr. ir. E.H. Visscher

dr. mr. ir. E.H. Visscher

Erik Visscher is Europees octrooigemachtigde, advocaat en partner bij De Vries en Metman in Amsterdam

Ook online te volgen

Octrooibescherming voor software-gerelateerde uitvindingen: IoT, cloud, algoritmen en AI

Op locatie
of online te volgen

programma

4 april 2023


omschrijving

Digitale technologie is overal om ons heen. Vrijwel elk apparaat wordt tegenwoordig bestuurd door software en is gekoppeld aan het Internet. Door deze digitalisering verandert het bedrijfsmodel van ondernemingen ingrijpend: het gaat niet langer om de producten an sich maar steeds meer om diensten die software-gestuurde producten kunnen leveren. Die producten en diensten staan ook niet meer op zichzelf. In de wereld van het Internet of Things (IoT) worden apparaten gekoppeld aan het internet. Gegevensopslag en -verwerking vinden niet meer lokaal plaats, maar in de cloud.  Aanbieders verzamelen en analyseren opgeslagen gegevens met behulp van algoritmen, en gebruiken de resultaten om een beter betere diensten te kunnen bieden: advertentiesystemen die gepersonaliseerde advertentieberichten genereren, navigatiesystemen die weten of er file staat, horloges die je kunnen vertellen of je bepaalde gezondheidsrisico’s loopt. Telefoons die onderling onderhandelen wie de zendruimte mag gebruiken. De voorbeelden zijn eindeloos.

 

Deze studiemiddag gaat over octrooibescherming van digitale uitvindingen.

  • We gaan in op de octrooieerbaarheid van software  en algoritmen  en de verhouding met de uitsluitingsgronden in het EOV, en kijken met een schuin oog naar hoe dit in andere belangrijke jurisdicties wordt aangepakt. 
  • We behandelen diverse uitdagingen en  pitfalls bij het opstellen en bij het handhaven van softwareoctrooien.
  1. Hoe ga je om met uitvindingen die samenwerking tussen meerdere entiteiten/apparaten omvat?
  2. En wat nou als die apparaten zich in verschillende landen bevinden?
  3. Aan de aanvraagkant bekijken we hoe je je uitvinding kunt opschrijven op een manier die een zo breed mogelijke bescherming oplevert, en die de handhaving zo makkelijk mogelijk maakt. 
  • Tenslotte kijken we naar de octrooiering van algoritmes en AI.
  1. Hoe octrooieer je een AI-algoritme?
  2. Kunnen de resultaten van een AI-algoritme een uitvinding opleveren?
  3. Wie is de uitvinder dan, en hoe zit het met inventiviteit, nawerkbaarheid en plausibiliteit van dergelijke uitvindingen. 

We willen de deelnemers aan deze studiemiddag over deze onderwerpen helemaal bijpraten, en mikken op een interessante discussie.

 


U kunt de cursus ook online volgen

Via de chat kunt u vragen stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.  

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen en Legal Counsels
Octrooigemachtigden

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 395,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.