Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 28 mei 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie

Aristo

Vestdijk 30

5611 CC Eindhoven

 


routebeschrijving

Uitsluitend online te volgen

Octrooibescherming voor software, algoritmen en AI modellen

Op locatie
of online te volgen
8,3
beoordeling

programma

omschrijving

Software en algoritmen zijn overal om ons heen. Vrijwel elk elektrisch apparaat wordt door software aangestuurd. Software bepaalt in grote mate de functionaliteit van het apparaat en verzorgt de verbinding van het apparaat met het Internet en andere apparaten. Gegevensopslag en -verwerking vinden niet alleen lokaal plaats, maar in de cloud en “slimme” algoritmen die gebruik maken van artificial intelligence  en machine learning  zorgen voor een eindeloze stroom aan nieuwe diensten: gepersonifieerde advertenties, routeplanning op basis van file informatie, een app die op basis van sensordata bepaalt of je gezondheidsrisico’s loopt, een doctor die wordt geholpen door een AI model bij het stellen van een diagnose of een geneticus die tijdens zijn onderzoek wordt geholpen door een Large Language Model (LLM) etc.

 

Tijdens deze studiemiddag komt octrooibescherming van digitale uitvindingen in de breedste zin van het woord aan bod.

  • We gaan in op de octrooieerbaarheid van software volgens de jurisprudentie van het EOB, en kijken naar ontwikkelingen in andere belangrijke jurisdicties.
  • We behandelen diverse uitdagingen en pitfalls bij het opstellen en handhaven van softwareoctrooien.  
  1. Hoe ga je om met een uitvinding die samenwerking tussen meerdere entiteiten/apparaten omvat?
  2. Hoe ga je om met inbreuk indien die apparaten zich in verschillende landen bevinden?
  3. Waar moet je op letten bij het opstellen van de aanvraag om een zo breed mogelijke bescherming te krijgen.  
  • Tenslotte bespreken we het octrooieren van algoritmes en AI modellen.
  1. Welke aspecten van een AI model zijn octrooieerbaar?
  2. Kunnen de resultaten die AI model genereert een uitvinding opleveren en wie is dan uitvinder?
  3. En hoe zit het met inventiviteit en nawerkbaarheid van dergelijke uitvindingen.

 

We zullen de deelnemers aan deze studiemiddag bijpraten op basis van de meest recente jurisprudentie, en rekenen op een interessante en interactieve discussie.

 


U kunt de cursus ook online volgen

Via de chat kunt u vragen stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.  

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen en Legal Counsels
Octrooigemachtigden

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 395,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.