Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: basis
datum: 16 juni 2022
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. J.J.M. van Hoek

mr. J.J.M. van Hoek

Bas van Hoek is militair jurist bij de Koninklijke Luchtmacht en tevens docent militair straf-en tuchtrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Ook online te volgen

Militair Straf(proces)recht

Op locatie
of online te volgen
8,3
beoordeling

programma

16 juni 2022


omschrijving

De cursus omvat een introductie van de toepassing van het militair strafrecht en het militair strafprocesrecht in Nederland en tijdens militaire operaties/oefeningen in het buitenland.

Aan de orde komen o.a.: 

  1. Het begrip militair 
  2. Het toepassingsbereik van het militair strafrecht  
  3. Militaire delicten 
  4. Militaire strafuitsluitingsgronden 
  5. Militaire straffen/maatregelen  
  6. Organisatie militaire strafrechtspraak 
  7. Rechtsbijstand 


Leerdoel:
Na afloop van de cusus weet u precies op welke punten het militair straf(proces)recht het commune straf(proces)recht aanvult.


U kunt ook online deelnemen  
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.  
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

doelgroep

Advocaten
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.