Ga direct naar uw vakgebied

3
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 9 november 2021
goed voor: 3 punten
ontvangst vanaf: 13.30 uur
starttijd: 14.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11  
1108 JA Amsterdam   


routebeschrijving

spreker
mr. H.J. Pot

mr. H.J. Pot

Jan Pot is advocaat en partner bij Brinkhof te Amsterdam.
spreker
mr. A. van Oorschot

mr. A. van Oorschot

Arvid van Oorschot is advocaat en partner bij Vondst. Hij publiceert en doceert regelmatig over (internationale-) handhaving van intellectuele eigendomsrechten en aanverwante onderwerpen.

Ook online te volgen

Kort Geding in IE-zaken

Soft IE en octrooizaken, Bewijsbeslag

Op locatie
of online te volgen

programma

9 november 2021


omschrijving

Het spoedeisend belang en de belangenafweging in het kort geding staan doorlopend in de belangstelling van IE-specialisten. Daarom zal ook op deze studiemiddag de recente rechtspraak op dit punt worden besproken (met aandacht voor zowel het octrooirecht als soft-IP). Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden en onmogelijkheden bij nevenvorderingen in kort geding.

 

Verder zal de balans worden opgemaakt van de impact van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Spin Master/High5. Hoeveel gebruik is er sindsdien gemaakt van de geboden mogelijkheden tot forumshoppen? Brengen partijen hun zaken over gemeenschapsmodellen en uniemerken daadwerkelijk naar andere rechtbanken dan Den Haag? Wat zijn de voor- en nadelen?

 

Het bewijsbeslag heeft in Nederland nog geen grote vlucht genomen. Dat komt onder andere omdat het een ingewikkeld en niet altijd effectief middel kan blijken te zijn. Immers een geslaagd bewijsbeslag levert nog geen recht tot toegang tot het beslagen bewijs.
Onderschat wordt echter welke voordelen het bewijsbeslag kan opleveren wanneer het op de juiste wijze wordt aangewend en voorbereid.

doelgroep

Advocaten
Octrooigemachtigden

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 295,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 275,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 3 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 3 juridische punten.


Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.