Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 13 april 2023
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Ook online te volgen

Kinderalimentatie en het samengestelde gezin

Op locatie
of online te volgen
8,6
beoordeling

programma

omschrijving

Een samengesteld gezin is een gezin waarbij minimaal een ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Voor het vaststellen van de alimentatie is het dan allereerst de vraag wie juridisch onderhoudsplichtig is voor deze kinderen.
Ook zal de behoefte van de onderhoudsgerechtigde kinderen moeten worden vastgesteld en vervolgens de draagkracht bij samenloop van meerdere onderhoudsplichtigen. 


In deze cursus wordt behandeld: 

  1. de onderhoudsplicht
  2. de draagkracht
  3. de verdeling van de draagkracht 

Ook wordt ingegaan op de jurisprudentie die ziet op dit onderwerp en komen praktische vragen aan de orde zoals :

  • hoe verwerk je e.e.a. In een draagkrachtberekening 
  • hoe maak je een berekening als er financiële gegevens ontbreken?

 

Na afloop heeft u meer inzicht in de berekening van de alimentatie bij een samengesteld gezin en weet u beter waar u in de praktijk op moet letten. 

 

U kunt ook online deelnemen

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaat-stagiaires
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

KNB punten op aanvraag mogelijk.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.